Yusuf TOKDEMİR:”İkitelli Osb 6 Ayda 6 Milyon Lira Zarara Uğratılmıştır”

İkitelli Osb Olağan Kongresinde 5.Madde uyarınca Denetim Kurulu Raporunu okuyup, açıklamalarda bulunan İkitelli Osb önceki dönem Denetim Kurulu Üyesi ve Çevre Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tokdemir, Denetim Kurulu Raporu”nu okurken bir kez daha zaman zaman sert tartışmalar yaşanmaya başlandı.Cevap hakkı doğanların cevap haklarını kullanmaları, raporun ayrıntılı olarak okunup irdelenmesi gereken yönlerinin bulunmasında ısrar eden Yusuf Tokdemir ile iddia edilen suçlarla ilgili ismi geçenler arasında yaşanan sözlü sataşmalar yaşandı. Gündem maddesi uyarınca ve Denetim Raporunun okunması esnasında şunlar konuşuldu:

Yusuf Tokdemir “Değerli hazirun hepinizi saygı ile selamlıyorum. Denetim Kurulu Raporu 11 sayfa bunun hepsini ayrıntılı bir şekilde okumayacağım. Hepsi sizlere gönderildi. Fakat üzerinde problem yaşanan bir maddesi var. 20.Maddesi. Bu 20.Maddesinin de sadece sonuç bölümünü okuyacağım. Çünkü sonuç bölümünün kesinlikle okunması lazım”diyerek, raporun okunmasına ve gerekli açıklamaların yapılmasına şu şekilde devam edildi:

“Yönetim Kurulu Raporunu okundu adledebilirsiniz ama Denetim Kurulu Raporu okunmadan İbra Oylamasına geçemezsiniz. Evet Denetim Kurulu Raporu hepinize geldi. Hepinizde var. Denetim Kurulu Raporunu olduğu şekli ile kabul ettikten sonra sonuç bölümünü okuyorum.

Sonuç Bölümü 18.10.2018 ile yani 2018”in Ekim ayının 18”ine kadar çalışan arkadaşlarımızın, orada çalışan arkadaşlarımızın tümünün orada yapmış olduğu iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu kabul ediyoruz. Ve o dönem için ayrı ayrı ibra dediği için, o dönem için arkadaşlarımızın ibrasını istiyoruz. Son dönem içinse yani 18.10.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında Genel Kurul Temsilcilerinin bildikleri gibi, hepinizin de bildiği gibi burada yaşanan olaylar gibi olumsuzluklar nedeniyle burada biz gerektiği gibi bir denetim yapamadık. Bu 2-2.5 aylık dönem içerisinde gerekli denetimleri, yani kasa kontrolleri, demirbaş kontrolleri ve envanterlerini düzenli olarak her üç ayda bir olarak düzenli olarak yaptık. Fakat yerindelik olarak yani yönetim kurulunun hukuk düzeni içerisinde ki faaliyetleriyle ilgili yerindelik denetimi yapılamadı. Ha bunu kusur olarak bizde de görüyorsanız buna da diyecek bir şey yok. Görebilirsiniz tabiî ki. Bu konuyla ilgili olarak bu hususta Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını takdirlerinize sunuyorum.

Ancak raporun 20.maddesine ek 2019 yılı içerisinde neden buraya patronunda değildik

-Divan Yusuf bey bu anlattığınız konu burada raporda yok…

-Yusuf Tokdemir bu yok yok. Bu yok.

Bu 2019 yılında. Bu hazırlamış olduğumuz rapor ise 2018 yılının 12”nci ayına kadardır. 12 nci ayın sonuna kadardır. Ek raporumuz var. Mustafa Topçuoğlu”nun 02.01.2019”nda 06 kayıtlı dilekçesi, Mustafa Topçuoğlu”nun. Hatırlayacaksın Mustafa Topçuoğlu bu dilekçeyi.

Burada dosyaya ek olarak vereceğim. Genel Kurul Tutanağına ek olarak vereceğim.

Odaş Elektrik Enerji ile ilgili yapılan 19.3.2018 tarihli…

-Divan Yusuf Bey böyle bir rapor benim önümde yok. Bakın bunu bu şekilde yapamayız. Bunu tartışmaya açarız o zaman anlatırsınız veya okursunuz…

-Yusuf Tokdemir Hayır hayır bu denetim ile ilgili sayın divan…

-Divan bu bilgileri içeren rapor benim önümde yok Yusuf bey. Raporda da yok. Ben burayı Rapora göre yönetiyorum.

-Yusuf Tokdemir sayın divan bakın şimdi…

-Mustafa Keskin Yusuf bey bu konuyu müzakereye açarız, müzakereye açıldığı zaman söz alın.

-Yusuf Tokdemir sayın divan bakın şimdi…

-Mustafa Keskin efendim bu raporlarda yok. Bunu müzakereye açtığımız zaman söz alın. Bu rapora göre şu an onu burada okumayın.

-Yusuf Tokdemir tamam müzakereye açtığımızda okuruz…

-Divan Doğru mudur hükümet komiserim.Tamam o zaman gel müzakereye açarız okuyun…

-Yusuf Tokdemir tamam problem yok.

-Divan 4 ve 5.maddeleri faaliyet raporu hakkında müzakereye açıyoruz. Görüşmek isteyen varsa isimlerini yazdırsınlar efendim. Olmadığına göre Yusuf Bey biraz önce denetim raporunda ek olarak okuduğun raporunu müzakere anlamında değerlendiriyoruz bunu buyurun efendim.

-Yusuf Tokdemir tekrar bütün hazirunu saygıyla selamlıyorum.

Değerli Kongre üyeleri,

Malumunuz ikinci ayın 8”inde burada yapmış olduğumuz bir seçim ile beraber burada bir yönetim kurulu oluşturuldu, bir de denetim kurulu oluşturuldu.18.10.2018”e kadar bu yönetim kurulu faaliyetlerine devam etti. 18.10.2018”e kadar yönetim kurulunun faaliyetlerinde her hangi bir aksaklık, her hangi bir sorun olmadı. Olan sorunsa şudur.

Elektrik ile ilgili yetki-yetkisizlik şeklinde bir tartışmalar oldu. Ve malum olağanüstü genel kurula gidildi. Ve icrayı faaliyet olarak o güne kadar ki yönetim olarak bu gün içerisinde yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız dahil yapmış oldukları iş ve işlemlerden dolayı her hangi bir hukuksuzluk, her hangi bir yönetmeliğe ve kanuna aykırı bir işlem olmadı Osb”nde. Az önce ki denetim kurulu raporunda da okuduğum gibi 18.10.2018 tarihinden sonraki 2018 yılının 12”nci ayın sonuna kadar olan kısımda da yönetim kurulu toplantılarına katılamadığımızdan,davet edilmediğimizden dolayı ve o dönem içerisinde çok yoğun çalışmalar olduğu için o dönemin içerisinde yapılan iş ve işlemlerden daha sonra haberdar ve muptali olduğumuz, olan bitenlere vakıf olduğumuz işlemler var. Şimdi bu işlemlerle ilgili olarak Eğer Mustafa Topçuoğlu kardeşim denetim kuruluna bu yazıyı yazmamış olsaydı, 02.01.2019 tarihli ve 06 sayılı yazıyı yazmamış olsaydı bu ek raporu da hazırlama ihtiyacı duyup duymayacağımı da bilmiyorum. Çünkü orada bazı olaylara şahit olduk. Şahit olmuş olduğumuz o olayları da belki de farklı bir şekilde yansıtacaktık. Ama bu şekliyle yazmayacaktık.

Şimdi olan olay nedir? Mustafa Topçuoğlu”nun yazmış olduğu yazıya da cevap olduğu için Raporlara da geçmesi gerektiği için sayın başkan isterseniz bunu sizlere de verebilirim.

Zamanı da iyi kullanmak adına Odaş ile ilgili bir enerji alım sözleşmesi var ve akabinde de  Odaş doğabilecek borçlarını bir faktoring firmasına devretmiş. Bunu yapan Odaş. Sayın Divan bunu biz inceledik. Organize Sanayi Bölgesi ile yapılan sözleşme gereği 19.03.2018”e 3420 kayıtlı sözleşme ilgili madde gereği de bunu kabul etmek zorunda.Yani Odaş alacak tebliğini kişiler Türk ticaret kanunu hükümlerine göre de alacaklarını üçüncü bir şahıslara da bu haklarını verebilirler. Alacaklarını temlik edebilirler. Bu buna göre uygun. Fakat arkasından 16.11.2018”nde Odaş Enerji Üretimi durdurmuş. Odaş Bu üretimi durdurduğunu beyanla bu konuyu da Organize Sanayi Bölge Başkanlığı”na bir yazı yazmış. 16.11.2018”e 10/1197 sayılı ve İkitelli Osb kayıtlarında da 19.11.2018”e 12900 kayıt numaralı yazı da diyor ki.

Bu iki aylık süre içerisinde enerjinizi durdurdum. Bunu bu süre içerisinde de havuzdan alacaksınız. Yani bu enerjinizi Türkiye”nin genel havuz sisteminden alacaksınız. İstanbul bölgesinde de bu hususta yetkili Kurum CK Bogazici elektrikten alacaksınız diye bir yazı göndermiş.

Ve o gün orada bulunan arkadaşlar bu yazıyı hiç dikkate almamışlar. Başkanlık tarafından hiç dikkate alınmamış bu yazı. Arkasından Türkiye Enerji Piyasası İstişare Kurulu EPAŞ 23.11.2018 tarihinde E-2403 sayılı yazı ile Osb”ye artik siz perakende tüketicisiniz diye bir yazı yazmış. Şimdi bu Perakende Tükiticisiniz diye yazı yazdığı zaman sizin faturalarınızı sizin toptan almış olduğunuz enerjiyi artık perakende almak zorundasınız. Bunun üzerine de her hangi bir işlem yapılmamış. Arkasından Vakıf Faktoring 26.12.2018 tarihinde bir yazı yazmış. Bu yazı da demiş ki bu alacağı bana tebliğ etmiştiniz. Bu alacağı ödemiyorsunuz, bunun için yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile sizden tazminat talebinde bulunacağım. Ve buna da her hangi bir işlem yapılmıyor. En azından yapılmadığını biliyoruz. Arkasından Odaş enerji 04.01.2019 tarihinde Osb”ye yazmış olduğu 143 sıra sayılı yazı ile ben size bunları bildirdiğim halde yapılan sözleşmede ki hüküm gereği benim ile yeniden bir sözleşme yapmadınız, yasal haklarımızın baki kalması kaydı ile sizleri dava edeceğim diyor. Mülakası ve anlatımı bu.

Arkasından yine bir takım görüşmeler oluyor ve 15.1.2019 tarihinde bu sefer Odaş enerji bu sefer belki de Türkiye tarihinde görülmeyen bugünkü değerler ile beraber yıllık 1 milyar lira cirosu olan bir firma İkitelli Osb”ye bir yazı yazıyor. Hepinizin malum olduğu. En çok da Aziz İyiokur”un çok muhtacı olduğu bir yazı. Bu yazı Resmi ve Osb”nin kayıtlarına giren bir yazı.

Bu Yazının sonucu şu: Yazı da diyor ki:Yapılan tüm görüşmelerde hukuki dayanağı olmayan para talep edilmiştir kurumumuzdan. Değerli arkadaşlar bu nedir Allah aşkına.Hukuki dayanağı olmayan yazı nedir, soruyorum değerli arkadaşlar size bunu soruyorum. Böyle bir yazı mı olur. Hukuki dayanağı olmayan yazı nedir,siz böyle bir yazı yazdırabilir misiniz arkadaşlar. Burası bir kurum.Böyle bir yazı olabilir mi. Bakın arkadaşlar bunu çok iyi niyetle soruyorum. Siz ne anlarsınız böyle bir yazıdan. Bunu bu kurum bizden talep etti. Bu konuda yönetim kurulunun her bireyinin bilgilenmesi için bir yazı daha yazıyor. Arkadaşlar bunun açıkça anlamı şudur. Ya birinden haraç istemektir ya da çok gizli görüşmelerin birebir yapıldığı anlamına gelmektedir. Bunun başka bir izah tarzı da yoktur. Bu bir ya haraç istemektir, ya da rüşvet istemektir. Bunun başka bir üçüncü yolunu bilen düşünen varsa lütfen söylesin. Çok iyi niyetle beraber de bunu kabul edelim.

Ve Osb”nde toplantının birinde olayı uzatmayacağım. Tesadüfen o günkü yönetim kurulu toplantısına katıldık. Bu toplantı da Cemal Bacakcı”nın sözü ile söylüyorum. Bu Odaş ile gitti. Yani Hakan Tunç”dan bahsediyor. Bu Odaş”a gitti. Rüşvet pazarlığı yaptı alamadı, alamayınca da şimdi bunu gündeme getirdi. 2-3 aydır bu işi sümen altından yürütüyor. Lütfen sözlerim kesilmesin arkadaşlar. Ben sözlerimi bitireyim. Cevabı verirsiniz. Ben sölerimi bitereyim. Bir dakika değerli kardeşim.  Elbette ki cevap vereceksiniz. O gün orada o toplantı da sizin yüzünüze karşı söylendiği için de bunu burada söylüyorum.

-Divan Yusuf bey, Hakan bey bir müsaade et. Hakan bey müsaade eder misin kardeşim. Hakan bey müsaade eder misin.Yusuf bey mesaj alınmıştır. Rapor burada.Sonuç kurulun takdirindedir.

-Yusuf Tokdemir sonucunu da okuyor bitiriyorum. Tüm bu olaylardan sonra kanaitimiz odur ki, denetim kurulu olarak Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tunç ilgili firma ve CK firmasıyla birkaç kez diğer yönetim kurulu üyelerini yanına almadan ve bilgilendirmenden yalnız ve kurum adına da yanlış görüşmeler yaptığıdır, yapmıştır.

-Hakan Tunç İspatınız var mı…

-Yusuf Tokdemir. İspat mı. Hakan bey, bunları yaparken arkadaşlarınızı yanınıza aldınız mı?

-Divan Hakan bey siz de söz alacaksınız.Yusuf bey konu anlaşılmıştır. Sözlerinizi bitirin lütfen.

-Yusuf Tokdemir bu görüşmeler yapılmıştır ve böyle bir eylem ile yönetimde yönetimin ortak hareket etme ilkeleriyle bağdaşmadığından bu dönem için Denetim Kurulu olarak bakın bu bahsetmiş olduğum yani 18.10.2018 ile 27.2.2019 tarihleri arasında sadece ve sadece Hakan Tunç olmak kaydı ile yönetimde ki diğer arkadaşların hiç birisinin, ne Ahmet Hacısoyu”nu, ne Hasan Kılıçarslan”ın orada kendileriyle görüştüğümde hiç birisi bu konuda hiç kimse ile görüşülmediğini ifade ettiler. Bu nedenle sadece Hakan Tunç”u şahsım itibariyle ibra etmeyeceğimi şahsım itibariyle. Sizler edersiniz, etmezsiniz, o sizin takdirinizdir. Denetim Kurulu adına şahsım itibariyle beyan ediyorum.

-Divan Teşekkür ederim.Başka söz almak isteği olmadığına göre bu Yusuf beyin anlattığına cevap vermek isteyen yetkili arkadaş kürsüye buyursunlar…Ama benim istirhamım burada bu kadar kıymetli insanlar var. Gereksiz konulara girmeyin. Cümleleri uzatarak boşuna da hem zamanı hem kendinizi de israf etmeyin. Söyleyeceğinizi söyleyin, cevap hakkı doğuracak konuşmalardan lütfen uzak durun çünkü bu bir kurul ve cevap haklarıyla daha bir dünya madde var biz bu kurulu bitiremeyiz arkadaşlar.

Yusuf Bey biraz önce söylediğiniz yazının bir metnini divan talep ediyor bilgilerinize efendim

İKİTELLİ OSB 6 AYDA 6 MİLYON ZARARA UĞRATILMIŞTIR

Değerli arkadaşlar Avukat Gülten hanımın anlattıklarının hepsi doğrudur. Doğru işlemlerdir. Fakat benim açıkladığım işlemlerin Gülten hanımın anlattıklarıyla hiçbir alakası yoktur. Basiretli bir tüccar gibi davranıp toptan enerji piyasasından enerji almadıkları için üç ayda İkitelli Osb bu zaman zarfı içinde 6 milyon lira gibi bir zarara uğratılmıştır.. Bu zararı da fondan karşılamışlardır. Evet. Hakan bey de doğru söylüyor. Orada uyanık davranamadılar. Evet bu açığı kişilerin faturalarının üzerine üçer kuruş beşer kuruş koysalardı hiç kimse de bu işi çakmazdı. Ama fondan karşıladıkları için de ama yönetim kurulundan da fondan karşılanması içi karar aldılar Fakat Kazım Özeren ile Cemal Bacakcı bunu imzalamadılar. Evet bu 6 milyon lira bir zarar oluşmuştur.

-Hakan Tunç konu öyle değil.

-Yusuf Tokdemir Hakan bey, Hakan bey, o gün orada bir toplantı yaptık. Siz onlara bu yazıyı zorla imzalatmaya kalktınız.

-Divan Yusuf bey konu anlaşılmıştır.Buradakilerin hepsi de bu işi leb demeden leblebiyi anlayan arkadaşlardır. Mesaj alınmıştır. O doğrultuda da gerekeni yaparlar…

Haber:Turkiye Esnaf Gazetesi

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu