İkitelli OSB Yönetimi Bölgeyi Genel Kurullar Hakkında Bilgilendirdi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Konak İmzasıyla İkitelli de bulunan kooperatifler Covid-19 salgını dolayısıyla ertelenen site genel kurullarıyla ilgili bilgilendirildiler.
Yapılan yazılı bilgilendirme yazısında İkitelli OSB tarafından sunulan ve istenilen bilgilendirme yazısında şu bilgiler yer alıyor:
İkitelli OSB Yönetim Kurulu olarak Sanayi Sitelerine Sunulan Bilgilendirme Yazısı şöyle:

TÜM KOOPERATİF VE SANAYİ SİTESİ YÖNETİMLERİNE

Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mevcut olan Covid-19 salgını günlük ve iş hayatını olumsuz olarak etkilemitir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gerekli tedbirleri alarak Ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi yönünde Dünyada benzeri görülmemiş bir başarı elde edilmiştir. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayı içerisinde genel kurullarını yapmaları gereken kooperatifler ve Organize Sanayi Bölgelerinin genel kurulları da ertelenmiştir. Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.04.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Kabul Edilen Kanuna Göre;
Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020”ye kadar ertelenmiştir. Bu süre,ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılaak ve mevcut organların görev,yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılarak ilk genel kurula kadar devam edecektir.
Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacak olan genel kurullar ile ilgili olarak kooperatiflerin ana sözleşmesinde yazılı çağrıya ilişkin hükümler dikkate alındığında kooperatif genel kurullarının birçoğunun Ekim 2020 Döneminin sonunda gerçekleştirilmesinin muhtemel olması ve toplantı yeter sayısının sağlanmasında da önemli ölçüde zorluk yaşanacağı göz önüne alındığında,müteakip toplantıların Kasım veya Aralık ayına sarkması kaçınılmaz olacaktır.Birkaç ay sonra 2020 yılına ait genel kurulunun da yapılmasının gerekmesi nedeni ile ortaklar tarafından yapılan ödemeler ile yine ortaklarına hizmet veren kooperatifler için ek maliyetler de söz konusu olacaktır.
Bilindiği üzere bazı şartları taşıyan kooperatiflerin en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde genel kurul yapmaları yasal olarak mümkündür.Bu konudaki yasal düzenleme 31.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve şehircilik Bakanlığı ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ile yürürlüktedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;hem kendinizin ve hem de üst kuruluşunuzun 2019 ve 2020 yılı Genel Kurullarının,2021 yılı içerisinde birleştirilerek yapılması hususunda talepleriniz var ise tarafımıza bildirilmesini rica ederiz. Saygılarımızla.
Mahmut Mustafa Aydın İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri Konak İkitelli Osb Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ”NE

İlgi yazınızda; Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mevcut olan Kovid-19 salgını günlük ve iş hayatını olumsuz olarak etkilenmiştir.Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16/04/2020 tarihinde TBMM Genel kurulunda kabul edilmiştir. Kanuna göre;
Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020”ye kadar ertelenmiştir. Bu süre,ilgili bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları,ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ve mevcut organların görev,yetki ve sorumlulukları erteleme süreci sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.
Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacak olan Genel Kurullar ile ilgili olarak kooperatiflerin ana sözleşmelerinde yazılı çağrıya ilişkin hükümler dikkate alındığında kooperatif genel kurullarının bir çoğunun Ekim 2020 Döneminin sonunda gerçekleştirilmesinin muhtemel olması ve toplantı yeter sayısının sağlanmasında da önemli ölçüde zorluk yaşanacağı göz ününe alındığında,müteakip toplantıların Kasım veya Aralık ayına sarkması kaçınılmaz olacaktır.Birkaç a sonra 2020 yılana ait genel kurulunun da yapılmasının gerekmesi nedeni ile ortakları tarafından yapılan ödemeler ile yine ortaklarına hizmet veren kooperatifler için ek maliyetler de söz konusu olacaktır.
Bilindiği üzere bazı şartları taşıyan kooperatiflerin en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde genel kurul yapmaları yasal olarak mümkündür.Bu konudaki yasal düzenleme 31.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ile yürürlüktedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;2019 ve 2020 yılı Genel Kurallarının,2021 yılı içerisinde birleştirilerek yapılmasının uygun olacağını ve bu doğrultuda gerekli girişimlerin yapılarak,gerekli iznin alınmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

………Koop.

Güncelleme:Turkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu