Başkan Eroglu,“İkitelli OSB İş ve İşlem Yaparken Hataya Düşmemelidir”

İkitelli Osb Seçimli Olagan Genel Kurulda görüşünen 15 ve 16.gündem maddesi uyarınca osb sınırları içinde bulunan arsalar meselesi görüşülürken, konuyla ilişkin İkitelli Osb Bölge Müdürü İhsan Özleyen ile İkitelli Osb Hukuk danışmanı, gündem ile ilgili bilgilendirme konuşması yaptılar.İkitelli Osb Bölge Müdürü İhsan Özleyen,”Arkadaşlar daha önceki genel kurulda konuyla ilişkin bir karar almıştık.Satın alınmasına ilişkin ve satılmasına ilişkinde daha sonra ki genel kurulda planlanması görüşülmüştü.Şimdi yine İkitelli Osb sınırları içinde Milli Emlak vs arsaların alınması meselesi gündeme getirilmiş, daha sonra da 30.06.2021 tarihli kurulda aldığımız arsalardan 1334 ada 1 parsel ki daha bu arsayı almadık. Alırsak ki bununda satışı en az iki gazeteye ilan vererek,ihaleyle satılmasına ilişkin genel kurul kararı olması ve bu konuda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi istenmişti. O kurulda da ilgili konu etraflı ele alınıp yapılacak bir sonra ki genel kurula bırakılmış olduğunu hatırlatır,saygılarımı sunarım”diyerek sözlerini tamamladı. Aynı konuyla ilişkin İkitelli Osb Hukuk Danışmanı yaptıgı bilgilendirme konuşması yaparak, şunları söyledi:
“Bu konularda ciddi karışıklıklar oldu. Biz bir önceki genel kurulumuzda Atatürk Oto sanayi sınırları içerisinde bulunan ama 1995 yılında Küçükçekmece belediyesine bedeli yatırılmasına rağmen kooperatif adına tescil edilmesi gerekirken o sırada osb nin kurulmasıyla birlikte osb adına tescil edilen bir parsel var. Parselin büyüklüğü aslında 4500 metrekareden çok daha fazla ve bu yerler de osb yanında ki alanlarda o dönemde teknik hizmet alanları olarak değerlendirilmiş. Sözünü ettiğiniz bu parselin büyüklüğü 4537 metrekare buranın bedeli kooperatif tarafından 1995 yılında Küçükçekmece belediyesine yatırılmış ve burada osb kurulmasıyla birlikte burası kooperatif adına tescil edilmesi gerekirken sözü edilen o arsa osb adına tescil edilmiş. Bu ve benzeri konumda ki arsalarlarla ilgili bir önceki kurulda satışı ile ilgili karar almıştı.O kurulda da bu mesele etraflı ele alınarak bir sonra ki genel kurulda ele alınmasına karar verilmiş, bu konuda kooperatif ilgili evraklarını ve makbuzlarını ibra edememişti ve o nedenle de bu mesele gündem maddesi şeklinde bu genel kurulumaza getirilmek üzere gündeme alınmıştır. Yoksa bu parselin açık artırma ile satışı söz konusu değil ve kooperatif burada emlak harçları üzerinden de bu parseli satın almak istiyor. Bu konuda da osb sınırları içerisinde kadastrol olarak benzer satışlarla ilgili emsalları da var. Konu bununla ibarettir. Satışı konusunda da zaten geçen kurulda karar alınmıştı.”
Gündem maddesinde görüşülen konunun tarafını ilgilendirdiğini ve bu konu dogrultusunda görüş,öneri ve düşüncelerini dile getirmek için Enkooy Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Eroğlu, divandan konuşmak için söz hakkı istedi. Divan Başkanı Sebahatdin Kayas görüşlerini dile getirmek için Başkan Fazlı Eroglu”nu kürsüye davet etti.
OSB İŞ VE İŞLEM YAPARKEN HATAYA DÜŞMEMELİDİR
Birbirinden çarpıcı projeleri bulunan Enkoop Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Harita Mühendisi Fazlı Eroğlu, “Sayın divan, bakanlık temsilcim, değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.Genel kurulumuzun ikitelli bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum” diyerek konuşmasına başladı ve şunları söyledi:
“Bu 15.maddede Organize Sanayi Bölgesinin, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bunun içerisinde kooperatiflerin 1982-1985-1992-1995 kooperatif nazım planlarıdır. Uygulama planlarıyla belirlenmiş olan kooperatiflerin sınırları içerisinde kalan arsalarında satılmasını kapsadığını anlıyorum ki, bir kere bu doğru mudur? Ayrıca şahıs yerlerinin alınmasından da bahsediliyor. Şimdi bu konuda benim bildiğim iki üç tane kooperatif içerisinde yer alınıp Organize sanayi bölgesi başkanlığı tarafından satınalınmasına terk edilen ve biraz önce de bunların ihale usulüyle satışa çıkartılacağı ifade edilen durumlar söz konusu edildi. Bildiginiz gibi uzun yıllardır bölgede bu konularda hizmet veren bir mühendis olarak, bu uygulamanın hatalı olduğunu, yapıldığı taktirde de hatalı olacağının altını kalın bir kalemle çiziyorum. Şöyle ki burası 1982-85-92-95 yıllarında yapılan planlamalarda daha burası organize sanayi bölgesi söz konusu değil iken, sanayi sitesi ve yük depolama alanları olarak planlanmıştır. Burası organize sanayi bölgesi olarak planlanmış olsa idi o zaman o taktirde bölge osb tüzel kişiliği tarafından planlanır, ortak alanlar ve benzeri alanlar ortak mülkiyet alanları olarak kendi adına tescil edilir, diğer sanayi yerleri de doğrudan sanayicilere satışı yapılırdı. Bu satışlarda piyasa rayiç bedelleriyle değil, harca değer üzerinden alt yapı bedelleri de katılım bedellerinde bunlar bellidir ve bunlar İlave edilerek satılması gerekirdi. Yani buranın kuruluş prensipleri ile bugün bu bahsi edilen yerleri veya arsaları ihale yöntemiyle satışa çıkarılması kuruluş kanunlarımız çerçevesinde yasal değildir ve bu şekilde bir uygulama söz konusu olamaz, bu şekilde bir satışa çıkması da mümkün değildir,çıkartamazsınız. Bu duruma iki örnek vereceğim. Biraz önce İkitelli Osb Hukuk Danışmanı tarafında ele alınan meseledir.Bunun bir tanesi Atatürk oto sanayi sitesi içerisinde yer alan bir parselimiz vardır. Daha burada organize sanayi bölgesi başkanlığı yok iken ve burası Küçükçekmece belediyesine bağlı iken ifraz edilerek belediye adına teşhis edilmiş bulunan ve daha sonra Atatürk oto sanayi sitesi tarafından bedeli ödendiği halde belediyenin dahi alamadığı halde bunu belediye satmak zorunda kalmıştır. Fakat o dönemde organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla ve Küçükçekmece belediyesi tarafından da satışı gerçekleştirilemediğindendir ki devamında bu yeri o koşullarda İkitelli osb adına satın alınmasını talep etmiştir.
Sebahatdin Kayas, Yusuf Tokdemir başkanım da bu konuya son derece iyi bakıyorlar. Bende bu bilgilendirme ile tam oraya gelecegim. Çünkü bu gibi iş ve işlemler yapılırken veya yapılmasıyla ilgili kararlar alınırken Organize Sanayi Bölgesi Başkanlıgı olarak iş ve işlemlerde hataya düşmememiz gerekmektedir. Bu nedenle bizlerde hataya düşmeyelim diye bunları burada konuşuyoruz. Yusuf Tokdemir arkadaşımızın dediklerine de aynen katılıyorum. Burada bu konuya Atatürk Oto Sanayi Sitesinin geçmişte yaşamış olduğu aynı mesele de açıklamak istediğim konuya son derece önemli bir örnektir. Bu durum Masko”da aynıdır, Demirciler Sanayide de de aynıdır. Yani sözü edilen arsa ve parsellerle ilgili burada Osb ye tahsis edilmesi diye bir şey olmamıştır, yoktur da.Olmayan bir yerde olmayan bir şey hakkında ust kuruluş olarak taahkum olarak ben burayı alırım, istediğim gibi satarım vs gibi şeyler denilemez,diyemeyiz. Yani bunu Osb olarak diyemeyiz. Yine benzer bir mesele Depo ve Ardiyeciler (Deparko) Sanayi Sitesi içinde söz konusudur. Yani burada sözü edilen kapsama alınmak istenen meselelerle ilgili konuları Osb teknik olarak kendisi planlamış değildir, böyle bir misyonu ve geçmişinde böyle bir işlem söz konusu değildir. Daha önceki genel kurulda da bu konu günde gelmiştir. Bahsi edilen ve sözü geçen 1334 ada 1 parsel olan arazi Enkoop Sanayi Sitesi içinde bulunmakta ve Enkoop Sanayi Sitesi adına tahsis edilmiştir.Burası aynı zamanda bir KSS”dir. Burasını da Enkoop Sanayi Sitesi dışında bir başkasına da satışı söz konusu olamaz ve satamazsınız. Özetle bu gibi tanımlanan yerleri, alsanız dahi bu yerler hangi sanayi sitesi içinde ise o sanayi sitelerine satmak durumundasınız. Bu durum çok hassas bir konudur, bölgemiz için emsal oluşturabilir. Bu konunun yol ve yöntemini doğru tayin edelim. Ayrıca organize sanayi bölgesinde de açık ihale ile satacağınız hiçbir alanınız yoktur. Bir önceki kurulda da aynı tartışmalar yaşanmıştı. Bu kurulda da bu maddeler gündem maddesine işlenmiştir. Ancak bu konu yeni yönetim kurul tarafından mutlaka ve mutlaka yeniden ele alınmalıdır. Burada ki hatalı ve eksik tanımlamalar düzeltilmelidir. Bu konularda arsa parsel ada pafta, bedeli alt yapısal konumu hakkında detaylı bilgilerle birlikte bu alım satım meselesi netleştirilmelidir. Şunu tekrar belirtiyorum ki, Osb Sanayi Sitelerine ait olan arazileri ve yerleri asla üzerine alamaz, sanayi sitesi dışında da hiçbir özel ve tüzel kişilere satamaz.Bunun bilinmesini istiyorum.Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.”
Enkoop Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Eroğlu konuşmasına devam ederken öneri,görüş, dilek ve temennilerini ifade ederken sölerini şu şekilde tamamladı:
“Sayın hazirun sizleri yeniden selamlıyorum.Geçmiş yönetim kuruluna teşekkür ediyor, yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Burası hepimizin çatısı altında bulunduğumuz son derece önemli bir kurumdur. Burada bölge adına ne yapılacaksa, ne yapılması gerekiyorsa,bunları hep birlikte ele ele tutarak, birbirimizden görüş alarak yapacağız. Burada hep birlikte projelerimizi masaya koyacağız, fikirlerimizi ortaya koyacağız. Burasının menfaatleri için burada yanlışıyla doğrusuyla çekinmeden ama dozunda tartışma yaparak meselelerimizi çözmek için çözümler üretecegiz.Ben bu manada iki konuya temas etmek istiyorum. Bir tanesi bölgemiz içerisine gelen giren tır ve büyük kamyonlar için otopark alanı oluşturmak zorundayız. Bu mesele dogrultusunda İosb sınırları içinde yer yok gibi düşünce ile bu konuyu asla askıya almamalıyız. Bunun için bölgemiz interlandında ve otobanlara bağlantı üzerlerinde halı hazırda hazine yerleri vardır. Bu amaç dahilinde kullanılmak üzere yeterli dönüm miktarı tespit ederek,belirlenen bu alanı belki kiralayarak, belki de satın alarak böyle bir projeyi en kısa sürede hayata geçirmeliyiz.
BÖLGEMİZ ENERJİ SORUNUNA DA ACİLEN EL ATMALIDIR
İkinci meselemizde bölgemizde üreticinin sanayicimizin belini büken kalemlerin başında enerji gelmektedir.Son ekonomik veriler ve fiyat artışlarıyla enerji girdi fiyatları tavan yapmıştır.Osb nin elinde de belli miktarda para olduğunu biliyoruz. Enerji de osb deki sanayicilere katkı sağlayabilecek bu ve benzeri maliyetlerini aşağılara düşürebilecek ne gibi yatırımlar yapabiliriz noktasında bir ar-ge ve inceleme yapılmasını yönetimden talep ediyorum.Bu Osb sınırları içerisinde olabilir. Osb sınırları içerisinde ki sanayi siteleri çatılarına böyle sistemler kurulabilir.Veya İstanbul içinde osb dışında da böyle alanlarla ilgili yerler kiralanabilir veya yatırımlar yapılabilir.Veya bu alanda yatırım yapanlar ile ortaklıklar kurulabilir.Buradan gelecek olan artıları da osb bünyemiz içinde ki sanayicilere ve iş adamlarımıza yansıtmayı başarabilirsek üretimimize,katma değerlerimize ve bölgemiz sanayicilerimize çok önemli katkı saglayacagı düşüncesindeyim. Bunun dışında Osb ye önereceğim bir çok proje vardır. Tabi ki dönüşü olmayan geçmiş dönemde de önerdiğim gibi bir çok projem vardır.Bunları burada sizlere uzun uzun anlatma ihtiyacı duymuyorum. Eger zaman bulabilirsem bu konuda osb yönetimine bir rapor sunacağım.Burada her arkadaşım buranın ortak menfaatleriyle ilgili her türlü hemen hayata geçebilecek faydalı projelerde üretebilir ve bunu osb yönetimine sunabilirler.
Bir başka önemli konuda …Bu bölgemizin balkanlarda birinci dünya da ikinci ülkemizin gözbebeği projelerinden olduğuyla ve belli verileri paylaşarak zaman zaman bunları dile getiriyoruz. Evet doğrudur. Ülkemizin ve bölgemizin en büyük projesidir İosb. Ama bizler burada kafamızı kaldırmamız gerekiyor.Kabugumuzu kırmamız gerekiyor. İosb ihracat kanalları geliştirmemiz gerekiyor.dünya ile birebir entegrasyon kurmamız gerekiyor.Benzer bir çok proje oluşturabilir ve bunların en elzem olanları hayata geçirilebiler. Bütün bunların paralelinde yeni yönetim ile bölgemizi iosb mizi yeni bir parlayan yıldız olarak yükseltmeye çalışılması ümidiyle hepinizi bir kez daha saygıyla selamla hürmetle selamlıyorum. Sag olun var olun.”

Haber:Türkiye Esnaf Gazetesi/Rasim ŞİMŞEK

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu