Yeni Sistemde Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 numaralı kararnamede yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek. Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Görev süresi 3 ve 4 yıl olan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek. Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelenler, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanun'un ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak kadro, pozisyon ve görevler şu şekilde oluştu: 
"Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı ve Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM'ce seçilen üyeleri hariç), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri, Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil), Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı, Bakanlıkların Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile diğer kurul başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı, Türkiye Tıbbi Cihaz Ve İlaç Kurumu Başkanı, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri."

Cumhurbaşkanı onayıyla ataması gerçekleştirilecek kadro, pozisyon ve görevler de şöyle oluştu: 
"Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri, Diplomasi Akademisi Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kurum başkanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları, Sayıştay Savcıları, Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcıları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları, Polis Akademisi Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeleri, Bakanlık Daire Başkanları, Bakanlık Müfettişleri (adalet, mülkiye, vergi ve iş müfettişleri dahil) Hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri, 1. Hukuk Müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Genel Müdür Yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil), Gelir İdaresi Daire Başkanları, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri (3), Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkan Yardımcıları, Türk Patent Ve Marka Kurumu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcıları, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Spor Toto Teşkilat Başkanı, Daimi Temsilci Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile bakanlık ve bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlarının yurtdışı sürekli görevlerine atanacaklar, İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Yardımcıları, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcıları, spor müşavirleri, Bakanlıklardaki kurul üyeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıflar Meclisi Üyeleri, bölge müdürleri (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil), defterdarlar, bakanlık il müdürleri, il emniyet müdürleri, il Müftüleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar, vergi dairesi başkanları, Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı."

Karar metninde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere ilgili cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan, bu yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devredebilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla alınan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde ilgili cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilecek, bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla atanan kadro, pozisyon ve görevlere getirilecek kişilerde şu şartlar aranacak: 
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

Cumhurbaşkanı onayıyla getirilecek kadro, pozisyon ve görevlerdeki kişilerde şu şartlar aranacak: 
"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak."

Yurt dışı daimi görevlere atanabilmek için yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirme şartı aranacak. Yurt dışı teşkilatında daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Görev süresi

Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek. 
Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek. Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. 
Görev süreleri sona erenler yeniden atanabilecek, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.

Görev süresi belli olanlar Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek

Görev süresi 3 ve 4 yıl olan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek. Görev süreleri belli
olan kurumlar ise şöyle: "Diyanet İşleri Başkanı 4 yıl, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri 4 yıl, rektörler 4 yıl, Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanı 4 yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 4 yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları 4 yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Üyesi 4 yıl, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 4 yıl, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 4 yıl, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı 3 yıl, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı 4 yıl, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü 4 yıl, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri 4 yıl, düzenleyici ve denetleyici kurum başkan ve üyeleri (RTÜK hariç) 4 yıl, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve üyeleri 4 yıl, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve üyeleri 4 yıl, İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri 4 yıl, Yazma Eserler Kurumu Başkanı 4 yıl, Adli Tıp Kurumu Başkanı 4 yıl, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanı 3 yıl, Sayıştay Başsavcısı 4 yıl."

Üst kademede görev alacakların sözleşme şartları

Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelenler, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanun'un ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek. Bu kişilerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenecek. Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlı olacak.

Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilecek ve sözleşmesi feshedilmiş sayılacak.

Görevleri sona erenler ve görevden alınanlar

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarıyla buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. 
Yurt dışı kadrolarda bulunanlardan görev süresi sona eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurt içindeki emsali personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanacak.

Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar, Cumhurbaşkanı tarafından daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara, araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar. 
Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılacak.

Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılacak.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanların, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri; yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50 fazlasıyla ödenecek, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilecek. 
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınanların yeni görev ve pozisyonları da kararnamede belirlendi.

Haber:Hürriyet-Turkiye Esnaf Gazetesi 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu