Saraçlar”dan Başkan Ümitvar”a Tam Destek

Saraçlar Sanayi Sitesi Olagan Mali Kurulu İkitelli OSB Başkanlık Binası Yerleşkesindeki Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Saraçlar Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Ümitvar kısa selamlama ve açıs konusmasına,”Sayın Hazirun yeterli nisabın toplanmasıyla birlikte genel kurulumuzu başlatıyorum.Kurulumuzla ilgili teknik bilgilendirme yapmaları üzerine bakanlık temsilcilerine sözü bırakıyorum” dedi.
Yapılan Kurul”un Sevk ve idaresi ile ilgili Bakanlık Temsilcisinin bilgilendirmesi dinlenildi.
Bakanlık Temsilcisi selamlama ve teşekkür konusmasının ardından yaptıgı bilgilendirme sunumunda şunları söyledi:
“Sayın Hazirun bu gunku genel kurulumuzda ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde bakanlık temsilcisi olarak buradayız.Bize verilen sayıya göre toplantının açılması için yeterli nisap var.Toplantı açıldıktan ve divan heyeti seçildikten sonra toplantının bütün sevk ve idaresi tamamen divan heyetinin olacaktır. Biz sadece burada bize baş vuruldugunda veya gerekli gördügümüz durumlarda mevzuat ve yasanın amir hükümleri ve emirleri dogrultusunda görüşümüzü açıklayacagız.Onun dışında burada toplantıya nezaret edeceğiz. Divan heyeti seçildikten hemen sonra ilgili gündeme madde eklemek isteyen varsa kanunun 46. maddesine uygun bir kaç tane husus var. O hususlar görüşülür ve gündeme madde eklenebilir. Onun dışında gündeme madde eklenmesi yapılamaz. Gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmadan bir sonra ki gündem maddesine geçilemez.
Gündem maddeleri uyarınca kurulda seçim yok. Seçim olmadıgına göre kurulun başlamasını ve yapılacak kurulun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.”

Bakanlık Temsilcisinin bilgilendirme konuşmasının ardından Başkan Necdet Ümitvar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Teşekkür ederim sayın il müdürüm.Kıymetli başkanım degerli hazirun olagan mali genel kurulumuza hoş geldiniz.Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.Genel kurulumuzu yönetmek için bir önerge veriyorum.Divan heyeti için başka önerge yoksa yönetim olarak bizim divan heyeti listemizde yer alan isimleri bilgilerinize sunuyorum.
Divan Başkanlıgına Marmara Birlik Yöneticisi Sayın Nihat Tunalı Divan Başkanlıgına,Katip üyelige Ersin Akkoyun,Saymanlıga Mustafa Demir”i teklif ediyorum. Bu teklifi verenler, Kazim Sömek, Soner Sincan,Ozan Şeker, Hüseyin Kan,Ersin Erdal. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Divan Heyeti oy birligi ile seçilmiştir.Bu vesileyle de genel kurulumuzu sevk ve idare etmeleri için görevi kendilerine devrediyor,divan heyetinin yerlerini almasını rica ediyorum.”

Nihat Tunalı Başkanlıgındaki divan heyeti yerlerini aldıktan sonra Başkan Nihat Tunalı, kısa selamlama ve bilgilendirme konuşması yaptı. Başkan Tunalı, devam eden kurul ile ilgili konuşmasına şu sözler ile devam etti:
”Sınırlı Sorumlu Umum Saraçlar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifimizin bu olagan mali genel kurulu önce Saraçlar Sanayi Sitesine, sonra İkitelli Bölgesine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Divan heyeti olarak ben ve divan heyetine göstermiş oldugunuz teveccü için ayrıca teşekkür ediyoruz. Degerli arkadaşlar.Gündemiz sizlere süresi içinde gönderilmiş bulunan kurul defterinde yer alan gündem dahilinde icra edeceğiz.Gündemimizin birinci maddesi olarak acılıs ve yoklama icra edildi.Gündemin ikinci maddesi olan Divan heyetini sizler oy birliği ile seçmiş bulunuyorsunuz. Bu seçtiğiniz divana bu toplantı tutanaklarının imzalama yetkisini oylarınıza arz ediyorum.Oy birliği ile toplantı tutanaklarının imzalanması hususu oybirliği ile onaylandı. Degerli ortaklar,bakanlık temsilcimizin de ifade ettiği gibi toplantımızı 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükümleri içinde yönetecegiz.Gündemimizin 3.maddesi saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması.Degerli ortaklar, Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için ve de kooperatifimizin kuruluşundan bu güne kadar ki süreçte vefat eden arkadaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı hep birlikte okumak için davet ediyorum.”

Gündemin 4.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,2021 Yılı Bilanço,Gelir Gider Hesapları,Denetim Kurulu Raporunun okunması her üç raporun görüşülmesi ve oylanarak karara bağlanmasına devam edildi.

RUTİN İŞ VE İŞLEMLERE DEVAM EDİLMİŞTİR

Gündemin İlgili Maddesi Uyarınca okunan raporlarda şu bilgiler paylaşıldı:
“Saraçlar Sanayi Sitesi ile ilgili devam etmekte olan iş ve işlemlere devam edilmekte olup, rutin is ve işlemlere devam edilmiştir.İstinat Duvarlarının güçlendirilmesi yapılmıştır. Kaldırımların düzeltilerek otopark alanları açılmıştır.Çatılarda gerekli çalışmalar tadilatlar yapılmış,Gerekli görülen bloklarda demir perforje yapılmıştır. Blok başlarında ki alanlar perforje demirler ile çevrilerek, sitenin güzel görünmesi için çeşitli süs bitkileri dikilmiş ve bunların bakımları yapılmıştır,bu bakımlara devam edilmektedir.
İkitelli OSB toplantılarına istirak edilmiş, iş ve işlemlerle ilgili de gerekli danışmanlık hizmetleri verilmiştir.Marmara Birlik Toplantılarına iştirak edilmiştir.

KOOPERATİFİMİZDE 57 DEVİR İ

ŞLEMİ OLMUŞTUR

Mevcut Ortak sayımız 827 dir.Ortaklardan yapılan tahsilat 623 lira,Ortakların aidat borcu 11 bin 706 liradır.Genel Kurur Kararı ile belirlenen borçlarla ilgili vade farkı oranı yüzde 1 dir.Kooperatifizde 57 devir işlemi olmuştur. Çıkartma yoluyla ortaklığı sona eren ortağımız yoktur.Arsa ve İnşaat Çalışmaları,Gayri menkul alımıyla ve satımıyla ilgili genel kurul kararı yoktur.Gayrimenkul alım ve satım tutarı yoktur.

HUKUKUKİ FAALİYETLERİMİZ
Bu alanda devam etmekte olan Ayazma ile aramızda halen daha devam etmekte olan davamız devam etmektedir.

TAHMİNİ BÜTÇE

Yönetim Kurulu Huzur Hakları 210 bin lira, Denetim Kurulu Huzur Hakları 8 bin 400 lira, genel kurul ve genel yönetim giderleri 459 bin 400 lira, Borçlar 1 milyon 182 bin 474 lira…

BİLANÇO VE DENETİM KURULU RAPORU

Bilanço ve Denetim Kurulu Raporları ile açıklamayı Saraçlar Sanayi Sitesi Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökçe yaptı.Gökçe kısa selamla konuşmasının ardından şu bilgileri paylaştı:”2021 yılı sonucunda ortaya çıkmış olan Kooperatifimizin Bilançosunu okuyorum. Pasif varlıklarımız Bankalarda 759 lira 51 kuruş,Şupheli alacaklar 5 milyon 153 bin 628 lira 76 kuruş,Bugun aynı rakam alacaga karşılık ayrılmıştır.Bu alacaga karşılık aynı durumda pasifte ayrılmıştır.

Ortaklardan alacagımız 10 bin lira Arazi Arsa alımlarımız alım kayıtlarında geçen 577 bin 748 lira 50 kuruş, Cihazlarımız 3 bin 794 lira Demirbaşlarımız 54 bin 530 lira 28 kuruş,Ozel Maliyetler kiralık olan yerlere yapılan masraflar bunlarda 36 bin lira 511 lira 76 kuruş,alınan diger avanslar 1 milyon 137 bin 433 lira 88 kuruş, ödenecek vergi fonlar 31 bin 987 lira 63 kurus, geçmiş yılda ki gelirler 11 bin 706 lira 69 kuruş,geçmiş yıldan karları 343 bin 408 lira 8 kuruş, geçmiş yıl zararları 1 milyon 228 bin 457 lira 70 kuruş, Dönem zararı 298 bin 906 lira 48 kuruş.

DENETİM RAPORU

Denetim kurulu incelemeleri göre Yönetim Kurulu Düzenli toplantılarına devam etmiştir ve her hangi yönetim kurulu üye eksikligi olmamıştır.Yönetim Kurulu üyelerine yönelik anılan yıl içerisinde her hangi bir dava açılmamıştır. Kooperatif anılan takvim içinde her hangi bir gayri menkul alımı ve satımı yapmamıştır.Yönetim kurulu ile kooperatif çalışanları arasında her hangi bir kanuni mesele yoktur.Ortaklıktan ayrılanlar ile ilgili mevzuatlar ve yönetim kurulu kararları alınarak yapılmıştır.Çıkarma kararı kesinleşen listelerde yer almıştır.3 ay öncesinde ortaklar listesinde olmayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.Belli olan ortak sayısının üzerinde her hangi bir ortak kaydedilmemiştir.Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.Kooperatif üyeleri tarafından yönetim kurulu üyelerine yönelik her hangi bir şikayet yoktur.Ortaklık eşitlik ilkesine uygun davranılmıştır.Tüm defter ve gerekli evrakların resmi ve yasal işlemlerine uygun yapılmıştır.Bu defter ve evrakların yapıldıgı yer de İstanbul33.noterligidir.Kooperatifin defterleri ve kayıtlı evrakları 10 yıl saklanma ilkesine uygun yapılmaktadır.Kasa da para bulundurulmamaktadır.Parasal işlemlerin tamamı bankalar aracılıgı ile talimatlara uygun yapılmaktadır.Alınan çek yoktur.Kooperatifin elinde her hangi bir tahvil ve hisse senedi yoktur.
Kooperatif alacakları hakkında bilanço da okudugumuz şupheli alacaklarımız 5 milyon 153 bin 628 lira 76 kuruş Ayazma Gayri Menkul A.Ş dir. Bunun karşılıgı ayrılmıştır.Avans olarak verilen 2 Avukata verilen 4 bin 525 lira 87 kuruş, Yasemin avukat olarak biri vardı ona da 2 bin 663 lira 90 kuruş ödendi.Kooperatifin borçlar dökümü şöyledir. Satıcılara 78 lira 43 kuruş,Huzur Hakkı yönetim kuruluna 639 lira 68 kuruş,Alınan diger avanslar.Saraçlar Toplu İş Yeri Site yönetiminden alınan diger avanslar 1 milyon 137 bin 433 lira 88 kuruş. Vergi Borcu 31 bin 987 lira 63 kuruş. Ortaklardan alacaklar da 9 liradır. Ortaklardan Toplam olarak alacak miktarı 17 bin 829 lira 69 kuruş.Kooperatifin mali durumu amaçlarını gerçekleştirmeye yeterlidir.Arsa alımları kura çalışması yoktur. Tapu işlemleri devam etmektedir.Denetim Kurulu olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine yönelik her hangi bir sakınca yoktur. Durum yapılan genel kurulun takdirine arz olunur.Saygılarımla.”

Yapılan bilgilendirmenin ardından Faaliyet raporu,bilanço,gelir gider hesapları,denetim kurulu raporu tek tek oylandı ve oy birligi ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmelerine gelindiğinde her iki Kurul Üyeleri Oy Birliği ile ibra edildi.

Gündemin 6.maddesi uyarınca 2022 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu huzur hakkı 210 bin lira.Denetim kurulu huzur hakkı 8 bin 400 lira. Genel yönetim giderleri 499 bin 400 lira,
Borçlar 1 milyon 182 bin 491 lira.Kira gelirleri 1 milyon 181 bin 900 lira, ortaklardan alacaklar 11 bin 769 lira, diger gelirler 965 bin 837 lira.
Gündemin 6.maddesi yönetim kurulunun 2022 yılı tahmini butçesinin okunması,bütçe ve fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi görüşülmesi ve karara baglanması maddesine geçildi.Madde oy birligi ile kabul edildi.

ÜYE HAKKININ VERİLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gündemin 7 maddesi.Kooperatifimizin üyesi olan Yusuf Komana ait olan ancak henuz veriemeyen 7 blok 85 nolu iş yerinin teslimimin yapılmasının görüşülerek karara baglanması.Divan başkanlığı bu madde ile ilgili yönetimin ayrıntılı açıklama yapmasını istedi.
Madde uyarınca açıklama yapmak üzere kürsüye gelen Başkan Nejdet Ümitvar,konuyla alakalı şu bilgileri paylaştı:
“Sayin hazirun bu konu biz göreve geldikten sonra yaklaşık 1,1.5 sene sonra konunun magduru ve muhatabı tarafından bilgilendirildik.Konun aslı şudur: 14.Blokta şu anda büfe olarak olan yer bu yerin Rahmetli olan Yusuf Komana satışı yapılmış ve bunun sevhen yapıldıgı görüldü.Bizim yönetimimiz tarafından bu konunun düzeltilmesi için hak sahibi daha rahmetli olmadan önce yönetim olarak bizden yardım istedi.Biz yönetim olarak yardım etmek için çok uğraştık.Konuyla ilişkin bilirkişiler ile avukatlar ile defalarca görüştük.Bu haklar ile ödenen makbuzları karar defterlerine işlenen tutanakları çıkardık gösterdik.Gerçekten de bu üyemizin sahip olduğu yerin paraları ödenmiş.Ancak teslim edilememiş.Bir teknik hata nedeniyle bu teslimat gerçekleşememiş.Biz de yönetim olarak 7.Blokta Yönetime ait olan aynı metrekarelerde bir büfe var.Kendisinin varislerine kalan haklarını yerine getirmek için böyle bir hak giderme şeklinde en makbul olan bir çözüm ürettik ve bunu burada sizlerin oylarınıza sunuyoruz.Bu hak yerine getirilmedigi sürece haklarını aramak için yine kooperatifimizi dava etmeye devam edecekler.Çünkü burada bir de şerefiye kaybı var.14.Blokta ki yer ile 7 Blokta ki olan yer arasında ki şerefiye farkı da son derece fazla.Ama ortada bir mağduriyet var.Yönetim olarak bizim tek amacımız en doru ve en haklı olanı yapmak.Bunun için tabiki de genel kurul kararı gerekiyor.Daha önce alınan genel kurul kararları dogrultusunda tabu da bu işin halledilecegine dairdi ama maalesef orası ortak alan geçtigi için de hepimiz kabul etsek bile bunu kendisine veremiyoruz.Çünkü ortak alan kimseye verilemez.O ortak alan zaten bizim burayı biz üstümüze alarak,bunun yerine anılan yerin verilmesine kurul kararı gerekiyor.Zaten bizim ama bu karar ile vicdanen de bizim olacak.O büfe de bu karar ile artık kooperatifin yeri olacak böyle bir karardan sonra. Durum budur.Bu konuda genel kurul karar olmadan hiç bir şey yapılamıyor.Bu konu çok uzun konu.Bu konuda sorusu olan varsa da cevaplanabilir.Biz elimizden geleni yaptık.Ama rahmetli Yusuf beyin bu sonucu görmeye ömrü vefa etmedi.Umarım varisleri bu haklarını alır.Tabiki varisleri de bu konuyla oldukça rahatsızlar.Ama yapacakları da başka bir şey yok.”

İlgili madde uyarınca yaqpılan açıklamanın ardından madde oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.Maddesi Kooperatifimizin Ayazma Gayrimenkul A.Ş Şirketiyle devam eden Mahkame süreci hakkında bilgilendirme yapılması.
Divan Başkanı Tunalı, Bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmasını istedi.Madde uyarınca gerekli açıklama ve bilgilendirmenin Saraçlar Sanayi Sitesi Hukuk Temsilcisinin vermesi istendi.Bilgilendirmek üzere kürsüye gelen Saraçlar Sanayi Sitesi Avukatı şunları söyledi:
“Sayın hazirun,Sayın başkan.2017 yılına ait dava dosyasında Ayazma Gayrimenkul A.Ş.ile Kooperatif olarak bir dava söz konusu. Gelinen nokta, malumunuz 4 yıl once gelmiştim. Belirsiz bir dava ama biraz daha iyi haberlerim var.Son bilirkişi raporuna göre mahkeme sizlerin alacağınız olan ana para ve faizlerinin yapılması için dosya incelenmeye alındı. Yani kooperatifimizin ilgili şirketten ne kadar alacağı olduğuna dair delillerin toplanması için dosya ele alındı.Eylül ayına kadar mahkeme ertelendi.Karşı tarafın böyle bir gelişmeye karşı açtıgı dava da mahkeme tarafından red edildi.Durum böyle olunca da bu konuda kooperatifin yararına yönelik bir kararın çıkma olasılığı son derece iyi duruma gelmiştir.Ne olacağı da belli olmaz ama sonuçta yargılama ve mahkeme devam ediyor. Kooperatifin alacakları hesaplanıyor ki bu alacakların bir kısmı da icra takibinde Ayazma Gayrimenkul A.Ş Aleyhine ki bu kararlar geçerse dava çok daha hızlanacak ve kesinleşecek diye düşünüyoruz. Üst hakkının Ayazma da olması ise başka bir genel kurul ve başka bir gündem maddesi uyarınca ele alınacak bir durum ve burada da taktir kurulun ve de yönetimin.”

Bu ilgili madde uyarınca Saraçlar Kooperatifinin Ayazma Gayri Menkul A. Ş ile devam eden mahkeme süreci hakkında kısa bilgilendirme yapıldı.Madde Oy Birligi ile kabul edildi.

Gündemin 9.Maddesi Dilek ve Temenniler ile Kurul Gündem Maddelerinin görüşülme süreci sona erdi.
Divan Başkanı Nihat

Tunalı Saraçlar Sanayi Sitesinin yapılan kuruluna katılan üyelere konuşma yapmak isteyenlerin olup olmadığını sordu. Üyelerden konuşma yapma önerisi gelmemesi üzerine Başkan Tunalı Saraçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Ümitvar”a kapanış konuşması yapıp yapmayacağını sordu.Başkan Nejdet Ümitvar,kapanış konuşması yapmak istediğini belirterek kürsüye geçti.Başkan Ümitvar yaptığı kapanış konuşmasında şunları söyledi:
“Sayın hazirun bu son gündem maddesi ile olağan mali kurulumuz tamamlanmış olacak.Sözlerime başlarken bir kez daha tüm katılımcılara tek tek teşekkür ediyorum. Mutluyuz. Ama zaman zaman üzülüyorum.Nedenine gelince azımsanmayacak bir üye sayısına sahip Saraçlar Kurullarına katılımın artması gerekiyor. Ve bu kurullara gelenler de hep aynı.Bu katılımın biraz daha artması gerekiyor.Kooperatifimiz ufak bir kooperatif değil.Gerçekten büyük bir yer. Yönetim ilgi istiyor, alaka istiyor.Hatta tüm ortaklar tarafından da ciddi destekler bekliyoruz. Süren davanın sonucunda mutlaka lehimize bir sonuç bekliyoruz. Böyle bir yerin değerlendirilmesiyle ilgili çok önemli bir konu.Bu konuda en hayırlı kararları almamız gerekiyor.Bunu da hep birlikte yapacagız.Ben buraya katılım gösteren tüm üyelerimize ve katılımcılara tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.Sağolun var olun.”

Divan Heyeti adına kurulun kapanış konuşmasını yapan Başkan Nihat Tunalı şunları söyledi:
“İkitelli Organize Sanayi Bölgemizin 38 Sanayi Sitelerimizden en nadide sitelerinden biri olan umum saraçlar sanayi sitesinin bu olağan mali genel kurulunun saraçlar kooperatifimizin üyelerine, İkitellimize,Organize sanayi bölgemize,ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor,saglıklı mutlu bir şekilde nice genel kurullarda buluşmayı temenni ediyorum.Saygılarımı sunuyorum.Sağ olun var olun.”

SARAÇLAR SANAYİ SİTESİ YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Necdet ÜMİTVAR Yönetim Kurulu Başkanı
Barış ŞEKER Yönetim Kurulu 2.Başkan
Metin ERDAL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Necati ŞEKERCİOGLU Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki SÖMEK Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat BEŞKARDEŞLER Yönetim Kurulu Üyesi

SARAÇLAR SANAYİ SİTESİ DENETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Mehmet GÖKÇE Denetim Kurulu Asil
Mehmet BENLİ Denetim Kurulu Asil
Şevki SÖMEK Denetim Kurulu Asil

Haber:Türkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu