KOBİ’ler E-Ticaret İle Büyümeye Devam Edecek!

KOBİ’ler E-Ticaret İle Büyümeye Devam Edecek!

UPS’in Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırma, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını belirliyor

COVID-19 pandemisi ile birlikte KOBİ’ler e-ticaretin işletmelere kattığı gücünü ve dijital pazarlamanın sunduğu geniş imkanları daha fazla keşfetme fırsatı yakaladı. KOBİ’leri büyüme yolculuklarında destekleyen küresel lojistik lideri UPS, işletmelerin karşılaştıkları zorlukları ve gelişen e-ticaret pazarının hızla değişen küresel ekonomide büyümelerine ve rekabet etmelerine nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için bir çalışma hazırladı. Ekonomi alanında uluslararası danışmanlık hizmeti veren Nathan Associates iş birliğiyle bir anket hazırlandı. Avrupa genelinde 1.000’in üzerinde KOBİ’nin katıldığı anket sonucunda bir de rapor yayınladı

KOBİ’ler yurt içinde de e-ticarete odaklanıyor

KOBİ’lerin Büyümesini Destekleme: E-ticaret Yoluyla İyileşmeyi Başlatma isimli çalışma, hem yurtiçinde hem de yurtdışında e-ticaret satışları ve lojistik alanındaki KOBİ’lerin öncelikleri, zorlukları ve eğilimleri hakkında bilgi topladı. Ankete katılan ülkelerin çoğunda, KOBİ’lerin karşılaştığı pandemi ile ilgili en büyük zorluklar, yüz yüze satışların azalması, tedarik zinciri kesintileri oldu. Rapor, yurtiçi satışlar söz konusu olduğunda Avrupa ülkelerinin genelinde, e-ticaretin KOBİ’ler için en önemli öncelik olduğunu gösteriyor. Çoğu ülkede, pandeminin başlamasından bu yana daha fazla KOBİ online satış yapmaya başladı. KOBİ’lerin çoğunluğu, online yurtiçi satışları, en büyük iş önceliği olarak sıraladı.

Sade, eşitlikçi ve yeşil bir ekosisteme ihtiyaç var

Hazırlanan raporda anket sonuçlarından elde edilen çıkarımlar üç ana başlıkta toparlanıyor:

Sade: İhracat yapmak isteyen KOBİ’ler büyümek için daha basit düzenlemelere, ve gümrük maliyetlerine ihtiyaç duyuyor. Ticaretin önündeki bu engellerin azaltılması, yeni pazarlara erişimi artırarak işletmelerin ihracatlarını büyütmelerine yardımcı olabilir.
Eşitlikçi: Kadın girişimcilerin işletmelerinin online satış yapma olasılıkları daha yüksek olsa da başta finansal zorluklar olmak üzere farklı engellerle karşılaşma ihtimalleri bulunuyor. Bu bağlamda e-ihracat, cinsiyetler arasındaki ücret farkını da azaltmaya yardımcı olabilir.
Yeşil: Çoğu KOBİ daha çevre dostu olmak istediğini söylüyor. Sürdürülebilir hizmetler ve malzemeler sunan ortaklar ve tedarikçiler arıyorlar.
UPS’in Avrupa genelinde hayata geçirdiği rapor hakkında konuşan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç şunları söyledi: “KOBİ’ler için artık dünyaya açılabilmek ve e-ticaret yapabilmek hayati bir önem arz ediyor. Yaptığımız araştırma çalışması ile işletmelerin bu yolculuğa çıkarken nerelerde ihtiyaçları olduğunu çıkarmaya çalıştık. Ortaya çıkan verileri de raporlaştırarak başta kararvericiler olmak üzere tüm paydaşlarımız ile paylaştık. KOBİ’ler özetle e-ihracatta gümrük süreçlerinde daha sade, dijital ve hızlı bir süreç talep ederken aynı zamanda yeni pazarlara açılırken bilgi ve uzmanlık anlamında da desteklenmeye ihtiyaç duyuyor. UPS olarak onlar için daha güvenli, sürdürülebilir ve hızlı bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Şayet bu sürece tüm paydaşlar dahil olursa ekonomiler için muazzam bir potansiyeli temsil eden küresel e-ihracattan alınan ulusal paylar da artacaktır. UPS olarak ürettiğimiz uzmanlık, bilgi ve verilerle KOBİ’leri ve ekonomileri desteklemeye devam edeceğiz.”

Ekosistemi büyüten iş birlikleri KOBİ’lere değer katıyor

Hükümetler, özel sektör, STK iş birliklerinin, KOBİ’lerin büyüyen e-ticaret pazarlarından ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmalarını desteklemede önemli bir role sahip olduğunun vurgulandığı raporda, ayrıca ortaya çıkan sonuçlardan yararlanarak tüm paydaşlar için öneriler sunuyor:

KOBİ’lerin dijital yeteneklerinin geliştirilmesi
Eğitimler ve bilgi portalları; bir e-ticaret işi kurma, yürütme, çevrimiçi pazarlama, dijital yasalar ve düzenlemeler, nakliye ve lojistik ve uluslararası ticaret hakkında bilgi sağlamalıdır.
Tedarik zinciri dayanıklılığının desteklenmesi
KOBİ’ler, tedarik zinciri kesintilerini büyük bir zorluk olarak tanımladı. Bu kesintiler, bulunabilirlik eksikliğinden tedarik zincirinde şeffaflık eksikliğine, artan hammadde maliyetlerinden nakliye gecikmelerine kadar değişebiliyor. Hem kararvericiler hem de lojistik ortakları, tedarik zinciri zayıflıklarının değerlendirilmesi, envanter yönetimi, kaynakların daha iyi haritalandırılması için teknoloji çözümleri ve verimli ve uygun maliyetli nakliye ve teslimat hizmetleri konularında KOBİ’lere yardımcı olmak için birlikte çalışabilir.
İhracat ile ilgili bilgilere kolay erişim
Ankete katılan tüm ülkelerdeki KOBİ’lerin çoğunluğu, uluslararası ticaretle ilgili bilgilere erişimi, e-ticaret ihracat satışlarını desteklemek için birincil zorluk ve öncelik olarak sıraladı. KOBİ’lerin dijital yeteneklerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak, hükümetlerin uluslararası pazarlar ve ticaret anlaşmaları hakkında erişimi ve anlaşılması kolay bilgileri artırması gerekiyor.
Dijital altyapıya yatırım yapma
Ankete katılan KOBİ’ler, kararvericilerin e-ticaret işletmelerinin gelişmesi için güvenli internet erişiminin ve diğer dijital altyapıyı imkanlarının temel rolünü vurguladı. Kararvericiler, kırsal alanlarda ve diğer yetersiz hizmet alan bölgelerde yüksek hızlı internete erişimi genişletmeye devam etmenin yanı sıra, KOBİ’lerin yararlanabileceği dijital araçlar konusunda farkındalığı artırmalı ve e-ödeme, envanter, iade ve temassız teslimat yönetimiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmalıdır.
Ticaret süreçlerini basitleştirme
Ticareti desteklemek ve sınır ötesi ticareti daha verimli hale getirmek adına kurumlar, teknolojilerden yararlanmak ve şeffaflığı teşvik etmek için gümrük ve vergi tahsilat süreçlerini dijitalleştirme çabalarına öncelik vermelidir.
Veri yönetimi ve siber güvenlik stratejisi oluşturma
Hem KOBİ’lerin hem de tüketicilerin güven ortamı içerisinde alışverişini yapabileceği ve siber güvenlik tehditlerinden korumalarını sağlayacak ulusal yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Haber:BG İLETİŞİM Eda ZİNG/Turkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu