İsdök Mali Kurulu Yapıldı

İsdok Olagan Mali Genel Kurulu İsdök Sanayi Sitesi Yerleşkesi”nde yer alan toplantı salonunda yoğun katılımla yapıldı.
Gerekli nisabın sağlanması üzerine 10 maddelik gündem maddelerinin okunmasına,müzakere edilmesine,oylanıp karara bağlanmasına geçildi.
Kurulun açılışını İsdök Yönetim Kurulu Başkanı Aziz İyiokur yaptı.Başkan İyiokur,kısa selamlama konuşmasının ardından Kurulu Sevk ve İdare Edecek Divan Heyeti İçin Yönetim tarafından belirlenen Divan Heyeti Listesi okundu.Başka listenin olup olmadığı soruldu.Divan Heyeti için başka liste olmadığı için Yönetimin sunmuş oldugu Divan Heyeti Listesi Oy Birliği ile kabul edildi.
Kabul edilen Divan Heyeti Tormak Sanayi Sitesi Sezai Ünlü başkanlığında gerçekleşti.Sezai Ünlü başkanlığında divan heyeti yerlerini aldıktan sonra,Divan Başkanı Sezai Ünlü, Tutanakların imzalama yetkisinin divana verilmesi hususunu oylamaya sundu ve oylama oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3.maddesinde yer alan Saygı Duruşu ve İstitklal Marşımız”ın okunmasına geçildi.Başkan Sezai Ünlü,Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşımız”ın okunması için Kurula katılanları davet etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kurulun gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
Gündem maddesi uyarınca 2021 yılı olagan mali genel kurulu Faaliyet Raporu,Bilanço,Gelir Gider hesapları,Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı okundu.
Okunan raporlarda şu bilgiler paylaşıldı:
“Hazır degerler Kasa 17 bin 247 lira 86 kuruş, Alınan çekler 547 bin 985 lira,Bankalar 2 milyon 264 bin 792 lira 89 kuruş,
Kooperatif yönetiminin ibra edilmesiyle ilgili alınan intiba kararı olumludur.
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Kurumlarda ki Temsiliyetin Kaç yıl olması ile ilgili iki farklı görüş ortaya atıldı.Görev ve temsiliyet hizmeti 2 yıl olmasını ve 4 yıl olmasını isteyenler arasında tartışmalar yaşandı. Divan Başkanı Sezai Ünlü, tartışmalar üzerine:”Bunu tartışmaya gerek yok oylarız oylama sonucunda da bu hizmet yılı belli olmuş olur.Burada 4 yıl ve 2 yıl olmasını isteyenlerle ilgili genelge var. 2 yıl teklif edenler var.Bunun oylanması gerekiyor.Kurulun bu yöndeki kararı ne ise o olmuş olur.Yönetim Kurulunun Teklifi İkitelli Osb temsil edilmek üzere 1 asil 1 yedek üye 4 yıllıgına kabul edilsin der.Yönetim Kurulunun görev yılı 4 yıllıgına ve İkitelli Osb de İsdök temsiliyetinin 4 yıllıgına seçilmesi 9 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
Buna Göre İkitelli OSB de temsil edilecek isimler için Asıl ve Yedek olarak belirlendti.Buna göre Aziz İyiokur Asıl, Hasan Güneş Yedek Temsilci Olarak belirlendi.
Gündemin 6.Maddesi doğrultusunda
İsdök”ü İkitelli OSB de Temsil Etmek üzere 4 yıllıgına 1 asil 1 yedek üyenin seçimi yapıldı.
Asıl Üye Azik İyiokur, Yedek Üye Hasan Güneş olarak belirlendi.Başka bir teklif olmadı ve mevcut teklif oylandı. Oylama 9 red oyuna karşılık oy çokluğu ile bu şekilde yönetim tarafından verilen teklif kabul edildi.
İsdök Sanayi Sitesini Üst Kuruluş Olan İskobir de 4 yıllıgına temsil etmek üzere 4 asil ve 4 yedek üyenin 4 yıl süreyle seçilmesine geçildi.
İsdök”ü İskobir”de 4 yıllığına Temsil Edecek İsimler Şöyle:
Aziz İyiokur, Hasan Güneş, Abbas Uzun,Selahatdin Girgin.Yedek Temsilciler şu isimlerden oluştu:
Tekin Gün,Çetin Kayalı,Mehmet Emin Güneş, Hamza Turgut.Okunan isimler oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7.Maddesine geçildi.7.Maddeye göre-623 Ada 3 parselde bulunan plaza blokları iş yerlerinin kira harcamalarına katılmaları gereken tutarların cari dönem ve geçmişe dönük hesaplama yapılarak tahsili konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşülmesi ve karara baglanması hususu görüşüldü.
Bu madde uyarınca bir önerge verildi ve okundu. Okunan önergede yapılan bilgilendirme şöyle:
“623 ada 3 parselde bulunan plaza iş yerleriyle alakalı olarak tapular ilk alındıgı zaman toplu yapı iş yeri şerhi konulmamış olması nedeniyle açılan davalarda yönetim karar verememekte ve davalar uzamaktadır.Bu blokta kat maliklerinin site yönetimince hizmete göre site harcamalarına katılmaları yönünde cari dönem ve geçmişe dönük hesaplanarak faiziyle birlikte tahsili hususunda gerekli yasal hükümlere baş vurulması hususunda site yönetim kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.”
Verilen ve okunan önerge ile ilgili Divan Başkanı Sezai Ünlü Başkan Aziz İyiokur”un kurulu bilgilendirme yapmasını istedi ve Başkan Aziz İyiokur 7.madde ile ilgili şu paylaşımlarda bulundu:
“Degerli arkadaşlar bizim plaza dedigimiz yer 12 adeti İsdök”e ait bulunan yer, 10 adeti de farklı arkadaşlarımızın bulundugu yerdir.Onlar aidat ödemiyorlar.Fakat Bizim kiracılarımızın hepsi aidatlarını ödüyor. Ancak diger arkadaşlar aidat ödemiyorlar.Aidatlar da 150 tele.Biz bu durumda arkadaşlara dedik ki bu bir haksızlık oluyor. Sizlerde bu aidatları ödemeniz lazım. Bu arkadaşlar bu aidatları ödemediler. Daha sonra mahkemelik olduk.Mahkeme bize dedi siz bu paraları almanız için daha önce tapu çıkmadan evvel buraya toplu yapı şerhi koymadıgınız için bu talep usulen bozuldu. Fakat bizim oraya yönetim olarak hepinizin bildiği gibi ciddi bir hiztemitimiz var.Eksik aksak da olsa biz hizmetlerimizi kimseyi ayrı gayrı demeden yapmaya devam ediyoruz.Bu hizmetleri kiracılarımıza yaptığımız için de dolayısıyla kiracılara yapılan bu hizmetlerden oradaki diğer işyerleride faydalanıyorlar. Bu hizmetler karşılığı kiracılarımızdan bu paraları topluyoruz. Ama bu hizmetlerden yararlan diğer iş yerleri ise bu aidatları vermiyorlar.İşte biz de bu konuda kuruldan bir yetki istiyoruz. Yönetim olarak yapmış oldugumuz hizmetin karşılıgını almak amaçlı.Ayrıca talep edilen para da büyük bir para degil. İş yeri başına 150 tele alıyoruz.Ben bazen hesap ediyorum.Arkadaşlarla da muhatap oluyorum.Diyorum ki buranın yönetimi sizde olsa 3 tane 5 tane işçi çalıştırırsınız.bunun içinde aylık yaklaşık olarak 20-25 bin lira para ödersiniz.Bu durumda da orada iş yeri başına düşen pay bin lirayı geçer.Hele ki bu günkü artışlar ila daha da fazla bir bedel karşınıza çıkar.Bizde diyoruz ki şu anda belirlenen rakam olan 150 lirayı ödeyinde bu haksızlık ortadan kalksın haksız emsal teşkil etmesin.Bu konuda da o arkadaşlar ile anlaşamadıgımız için bizde bu konuyu mahkeme sunulmak üzere kuruldan bir yetki istiyoruz.Bu kurul kararı ile olan sonucu mahkemeye sunacagız ve alınan karar geregi mahkeme de bu konuda kararını lehimize yönelik verecektir.Yani biz oraya yapmış oldugumuz hizmet ve masrafların bedelini almak istiyoruz.Bu gündem maddesi böyle ve gereken açıklama da budur başkanım.Yanlış bir anlaşılma olmasın…Buraya yaptıgımız masrafların bedeli olarak bir bedel istiyoruz.Bu da 150 tele idi ve tabi ki bu para ödenmediği içinde birikti.Bizim şerh koymamamızla ilgili de mahkeme de karşı tarafı haklı gördü.Bize bu parayı ödemedi siz buraya bakamazsınız gibisinden.Ama mahkeme de bizi şunda haklı görüyor. Hizmet ediyorsanız bu bedeli alacaksınız. Evet siz geçmişte bir ihmalkarlık olarak orası için tapuya bir toplu yapı şerhi koydurtmamışsınız ama aynı site içinde olmakla birlikte buraya bir hizmet etmişsiniz.Dolayısıyla bu hakkınızı da alabilirsiniz.Bu durumla alakalı Mahkeme bana bu konuda genel kururdan bir karar getir diyor.Bu mesele budur ve bu durumu da bu şekilde sizlerin oylarınıza sunuyoruz.Başka da bir şey yok.Teşekkür ederim.”
Başkan Aziz İyiokur”un bilgilendirmesinin ardından Divan Başkanı Sezai Ünlü Konuyla ilgili başka görüş bildirmek isteyenlerin olup olmadığını sordu.
İsdök Sanayi Sitesi üyesi Ali Turgut söz alarak şu açıklamalarda bulundu:
“Başkanımın söyledigi gibi bizim sosyal binamızda bunlar var. Bu yerlerde kooperatifimize ait 12 dükkan var. Başka şahıslara ayrı ayrı da 10 adet dükkan var.Kooperatifimizin yapması gereken hizmetleri kendi üyelerine yaptığı gibi oralara da gayet düzenli şekilde yapmaya devam ediyor.Diğer şahıslarda kendileri yapıyor.Benim kurula önerim bu konuda biriken bedelleri geçmişe dönük degilde bundan sonra ki süreçle ilgili bir karar alınmasını istiyorum.Diğer bir konu da orada onlar var, bir arsa alanımız var,bir de kantar gelirleri var.Bu alanlarla da ilgili gelirleri ve yapılan çalışmaları başkanımız burada bizler ile paylaşır ise seviniriz.Bunları da başkanım ortaya koysun ve dengeli bir adalet olsun.Tek taraflı olmasın.Adalet olsun ki sürekli bu sıkıntılardan söz etmeyelim.”
Kısmi tartışmaların yaşanmasına neden olan açıklamaların ardından Başkan Aziz İyiokur bilgilendirme ve cevap hakkını kullanmak için kürsüye geldi.
Başkan Aziz İyiokur ilgili konuyla yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Değerli üyelerimiz. Ali bey haklısın biz yönetim olarak hizmetimizi yaptık yapmaya devam edecegiz. Hatırlar mısınız orada bir iş yeri soyuldu ve burasının güvenligini biz yaptıgımız için biz mahkemeye verildik.Böyle mesuliyetli sorumluluklarımız var orada.Ha bizim elemanlarımız sizin oralarda iş ve işlem yapmıyorsa o da aidat alınmadıgı ile ilgili hizmeti aksatma mantıgı ile oluşmuş olabilir.Ama Allah nasip ederse 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren biz yönetim olarak oranın her türlü bakımı onarımını üstleniriz. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın.Burada Ali bey ile Aziz beyin arasında sürekli bir çatışma istemiyorum.Hak ne ise o olsun istiyorum.Ve sizler beni bilirsiniz.Burada arkadaşız.Bakın sizler beni yıllardır tanırsınız.
Şimdi siz oraya iki tane bekçi güvenlik koyun.Örnek veriyorum.Diyelim ki orada yönetimi verdik size 2 güvenlik bir temizlikçi 3 kişi.10 bin liradan yapar 30 bin lira.Biz buna karşılık aidat bedelimiz 150 lira idi şimdi bunu 300 lira olarak istiyoruz ama 300 lira yine de bu verilen hizmetler dahilinde inanın hiç önemsenecek bir rakam değildir.Buna karşılık demin anlattığım konu ile ilgili bu iş yerleri muhatap olurlarsa bu hizmetleri almaları karşılıgında yer başına 1000-1500 lira öderler.”
Üye Ali Turgut yeniden söz aldı ve şunları söyledi:
“Evet soyulan dükkan benimdi…Ben bu durum ile magdur oldum.Bunu Yavuz beye söyledim.Bana oraya bir kamera takılacagı söylendi.Kamera halen takılmadı.Ben 2 sene sukuta gittim.Bu haksızlığa ne diyecegiz şimdi.Buna ne diyeceksiniz başkanım.Benim iş yerim akşam 7 gibi kapımı kırmışlar.Bu zararın ziyanın karşılanması gerekmez mi peki.Ben bunu yönetime söyledim.Hala çözülmedi…Benim burada bu kurulu sabote etmek gibi bir niyetim yok.Ama hepimiz buradayız ve her şey hak hukuk çerçevesinde işlesin.Herkes üzerine düşeni yapsın.Yönetimde ki arkadaşlar abiler işlerini ve sorumluluklarını yerine getirsinler.Yapamıyorlarsa da yapabileceklerin gelmesi için çekilsinler.Nerede burayı kuran başkan.Ebedi ahırette.Hepimizin gidecegi yer orası.Burada hepimiz hak hukuk içinde kalalım istiyorum. Hani bir söz var:Eşşek ölür semeri kalır.İnsan olur Eseri kalır.Biz buna bakmalıyız.Teşekkür ederim.”
Başkan Aziz İyiokur ilgili gündem maddelerinin müzakere edilmesi ile yapılan konuşmalarla alakalı bilgilendirme paylaşımında şunları söyledi:
“Arkadaşlar bu bedelleri geçmişe dönük alın derseniz alacagız, almayın derseniz de almayacagız.Buna bu kurul olarak sizler karar vereceksiniz.Ali Turgut kardeşim dedi ki geçmişe dönük kusurları kapatalım. Bende başkan olarak geçmişe dönük ödemeleri affedelim ama bundan sonra ki aidatların ödenmesini zorunlu kılalım.Açıkçası bizler de oraya yönetim olarak onlar aidat ödemedikleri için de hizmetlerimizi de biz ona göre az yaptık. Bu konuda da haklısın Ali bey.Geçmişe dönük karar alırsak biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Diğer yandan arsa ve kantar gelirlerinden söz edildi. Tekrar ediyorum.Bu kurul nasıl bir karar alırsa biz yönetim olarak onu uygularız.Ne karar vermek istiyorsanız verin.Ancak bildiğiniz gibi şu anda o anlatılan yerle ilgili devam eden bir dava var ve mahkeme sürecinde de bizim elimiz kolumuz baglanıyor.Mahkemede olan bir yer için nasıl bir karar alacagız.Bizler mahkemelerden üstün değiliz arkadaşlar.Çözelim derken her şeyin bir zamanı gelecek ve her eksiklik çözülecektir.Mahkemenin vereceği kararına göre de bizler de yine böyle bir kurulda bu yönde bir karar alacagız.Yönetim olarak şimdi bizim de sizden ricamız şu. Biz geçmişe dönük mahkemelik degiliz.Bundan evveli silelim.Ama bundan sonra biz yönetim olarak hizmetimizi verelim.Bedelini de alalım.Aidatımızı alalım. Tamam mı kardeşim.Ben başkan olarak,geçmişe dönük almamamız gerektigini düşünüyorum. Ama kurul ne derse o olur.Bu konuları çok fazla tartışmamıza gerek yok.Sevgili arkadaşlar biz yıllardan beri burada hem üyeyiz,hem komşuyuz.Hem arkadaşız.Yapılan her kurulda Hep kavga ediyoruz arkadaşlar.Bundan vaz geçelim.Bu şekilde burası bir yere gelmiyor, biz de bir yere gelmiyoruz. Yani buradayız ama ortak noktaları bir şekilde kabul etmiyoruz.Ali bey diyor ki.Geçmişe dönük kapatalım. Ama Haziran itibariyle de hizmetlerimizin karşılıgı olan aidatlarımızı alalım.Bu plan tahmini bütçede var…
Bu aidatlar Haziran ayı itibariyle alınmaya başlansın arkadaşlar. Geçmişi silelim gitsin diyorum.Benim bu konudada söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar teşekkür ederim.”
Yapılan açıklama ve müzakereler sonucu ilgili gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.
İlgili maddenin akabinde Divana bir önerge verildi.Önerge de şu bilgiler yer alıyor:
“Site içerisinde yeşil alanlarla kaldırımlarla ilgili ki buralarda yapılan işgaliyeler için metrekare başına 100 lira işgaliye bedeli alınması.İşgaliye bedellerinin iki ay içerisinde odenmemesi durumunda da yasal yollara baş vurulması şeklinde bir önerge var. Önergeyi verenler Hasan Güneş, Ahmet Çınar, Mehmet Çetin, Enver İnce tarafından verilen bu önergeyi müzakere edip, karara bağlanması.”
Konuyla ilgili Başkan Aziz İyiokur şu bilgilendirmeyi yaptı:
“Arkadaşlar bu konuda zaten geçen genel kurulda bir karar alındı ve sizlerde oradaydınız. Belirtilen bu metrekaresi 50 lira olsun denildi.Bakın arkadaşlar. Açıklama istenen Sosyal tesislerimizden gelen gelirler de zaten oralara yapılan hizmet ve masraflara harcanıyor.Sizler oradan kiranızı alıyorsunuz.Ben Osb de iken buralardan İsdök için alınan parayı ben oraya nasıl vereyim. Biz aidat almıyoruz derken.Birikmiş olan bu paraları da dagıtacagımız anlamına gelmez. Senin dükkanından kiracından parayı alacaksın. Ya da kasada ki payından alacaksın.Burada bazı şeyler çok yanlış.Mal Sahibi aidatlarını kiranın içinde alıyor zaten.Burada alınacak karar yönetim tarafından uygulanacak kararlardır. Örnek vermek gerekirse hem sosyal tesislerden hem de aidatları topladık. Diyelim ki bu paramız da 5 milyon lira oldu.Sizin dağıtım dediğiniz şeyi yaparken bunun vergisini ödüyorsunuz yüzde 10 bilmen şu bu derken paranın yüzde 30-40 uçtu gitti. Bizim ortak paramız olarak 1 milyon 700 bin yani 2 milyon lira paramız var. Konuşurken bu para çok görünüyor.Ama bulundugumuz koşullar içinde buralarda bu parayla da artık hiç bir iş yapılamıyor. Bizim aylık giderimiz 95 bin tele idi.Bu son artış ve farklardan evvel. Buraya gelirken bunu da sordum ve bana yeni aylık giderlerimizin 285 bin lira oldugu söylendi.Bu artış koşullarını ve sebeplerini hepimiz biliyoruz.Yani bu gider rakamı 300 bin oluyor ama 275 bin lira asla olmuyor.Bu paralarla ne yapıyoruz. Senede sadece 1 milyon lira güvenlige veriyorum.Burası bir site ve beklenmedik bir çok sorun ve sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.Allah korusun çok önemli sistemlerimiz var.Bu sistemler bozulduğunda bizden tamir onarım adında istenen paraları sizler bilmediğiniz için inanın çok büyük paralar isteniyor. Hidrolik sistem,makina tecizat arıza tamir giderleri de katılınca giderlerimiz ciddi şekilde artıyor.”
Bir konuşmacının işgaliyelerle ilgili sözleri ve bilgilenme istemesi üzerine Başkan Aziz İyiokur şu açıklamalarda bulundu:
“Biz yönetim olarak hem vijdanen hem de yönetimsel olarak bu işgallerden kaynaklı çok rahatsız oluyoruz. Bizim bu konuda yetkimiz yok.Biz sadece bunları sorumlu mercilere bildirmekteyiz.Bir çok konuda haklı oldugunuzu biliyorum. Hepimiz burada yeşil alanlardan muzdaribiz.Herkes şunu yaptı bunu yaptı. Biz yönetim olarak bizim elimizde yetki ne biliyor musunuz.Bizim bu konularda ilgili makamlara bildirmek. Yönetim olarak bir zaafımız varsa ne derseniz haklısınız. Ama Osb olarak bizden bu yetkiyi elimzden alarak kendisi de geregini yapmamışsa ben buna bir şey yapamam.Bu yetki meselelerine bakarsak OSB”ninde bir yetkisi yok.Buraya gelir inceler ve bu durumu eski durumuna getir der gider.Yani eski haline derken de Yıkımdır.Ancak bu konuda yetki tamamen Başakşehir Belediyesi”nindir. Dolayısıyla işgallerin yıkımlarıyla ilgili yetki tamamen Belediyededir arkadaşlar.Yani eski hale getir denen yıkım yetkisini belediyeye vermiştir.Maalesef bizim Başakşehir belediyesi başkanı ile kaç sefer bu konuları konuştugum halde aldığımız cevap:
”Ben kardeşim sizlerle mi ugraşacagım. Her gün 200-300 tane böyle olumsuz durum geliyor. Benim her yere koşacak yıkım ekibim yok.Ben cezayı keser parayı alırım sizde ne yaparsanız yapın” şeklinde diyor.
Tekrar Ediyorum arkadaşlar.İsdök Başkanı olarak yönetim olarak benim sizlerin şikayet ettiğiniz konularda yaptırım ile alakalı hiçbir yetkim yok.
Arkadaşlar şu gördügünüz klasörler var ya.Belki 20 tane.Bunların hepsi İkitelli OSB ye iletilmiş dosyalardır ve ben de Yönetim olarak bu meseleden müsderiyim.Ama biz yönetim olarak orumluluklarımızı yapmışızdır arkadaşlar. Yetkimiz yok.Bu durum böyle.Ben ne yapayım.Adam oraya dükkan yapmış.Arkadaşlar yönetim olarak elimizin güçlenmesi gerekiyor.Bunun için de vereceğiniz yetkiler ile ancak bu kadar işler yapılabiliyor.Ortak alanları işgal eden ve bunun gibi benzeri nereyi işgal ediyorsa bu konuda yetki ver yönetime diyor 50 lira mı 100 lira mı kaç lira bilmiyorum.Yetki ver yönetime bu parayı ceza olarak kes bu paralar ödenmezse 2 ay içerisinde de bu kesilen cezanın tahsilatına git diyor.Ben bu konunun oylanmasından söz ediyorum. Kabul ederseniz başımız üstünde. Etmezseniz de başımız üstünde.Bu mesele hepimizin meselesi ve hepimiz bu anılan meseleden müzdaribiz arkadaşlar.Her genel kurulda bu konuları tekrar tekrar konuşmaktan artık kurtulalım.Bakın arkadaşlar ben burada hiç kimseye hiçbir yerin yapımı için yetki veremem.Böyle bir yetkimiz yok. Bakın yetki sınırlarımızı tekrar tekrar anlatıyorum. Sizlere biraz evvel OSB ye verilen dosyaları gösterdim.Ben burada hiçbir yeri yaptırmadım.Ama işgaliye bedeli kesiyoruz ve onu alıyoruz.Siz bunlara kira derseniz bu çok yanlış olur.Ben kira alamam.Kelimelere takılırsak bir yere varamayız.Ben bu sözü edilenlerden kira alamam almıyorum. Sadece işgaliye cezası olarak bir bedel kesiyoruz. Efendim genel kurulun vermiş oldugu karar ne ise onu alıyoruz. Bakın bu konuda Kurul bu kararı verdi. Yeşil alanları işgal edenler 50 tele, yolları işgal edenlerden de 1500 tele.Şimdi önerge verilmiş ve deniyor ki her yeri işgal edenden 100 tele alınsın.Takdir sizindir.Arkadaşlar.”

Görüşmeler doğrultusunda bir üye de aldığı söz hakkında şu bilgilendirmeleri yaptı:
“Burada her kesin dükanı 60 metre 100 metre.Kimsenin malı arabası kimsenin dükkanına artık sığmıyor.Yani sitemizde işgal edilmedik yer yok.Burada bulunan her kes bir şekilde bir yerleri işgal ediyor arkadaşlar.Ama diyelim ki ben 10 gün işgal ettim.Diyeri 3 gün, ama bir diyeri de 1 yıl işgal ediyor.Bu eşitsizligi nasıl tesbit edecegiz bu bir .Bir de kaldırım. Dükkanların kaldırımı işgal etmesi normal.Çünkü dükkan küçük burada ki esnafın başka da şansı yok.Burada bir sınırlama belirleyelim.Geçici işgaliye ile devamlı işgaliyeyi bir kere birbirinden ayıralım. Ve buna göre de bir ücret belirleyelim.Ancak bu belirlemeden yeşil alanlar olmasın.Çünkü yeşil alanlar meselesi çok farklı.Yeşil alanların işgaliyeleriyle ilgili çok agır cezalar getirelim. Çünkü yeşil alan burada hepimizin ve sitemizin yeşilligidir.Bu yeşil alanlarda ki arkadaşlarımızın önünde kaldırım yok ki haliyle buraları işgal ediyorlar.Yahu sitemiz burada bizler de buradayız. Sitenin hali belli.Çıkalım bir bakalım bu siteye her yer işgal altında.İsdökde ben kaldırım işgal etmiyorum diyen esnaf yalan söylüyor demektir.Ya saatiyle işgal ediyordur,ya günüyle,ya da haftasıyla.Kısacası burada bulunan her esnaf bir şekilde yer işgal etmektedir.Bu kaldırım işgaliyeleri böyle.Ama yeşil alanlar için bu durum farklı.Yeşil alanların hepsi böyle işgal edile edile iş yeri oldu ve bu çok dogru bir şey degil.”
İşgaliye hususlarında yapılan açıklama öneri ve görüşler doğrultusunda Başkan Aziz İyiokur şu bilgileri paylaştı:
“Arkadaşlar bu işgaliye konusunda burada yönetim olarak bu manzaradan şahıs olarak da yönetici olarak da çok ciddi şekilde muzdaribim.Üzülüyorum. Görmek dahi istemiyorum.Arkadaşlar bu site de arabayla bir tur atıyorum.Tekerlerin havası iniyor.Sizler gibi bu durumları bende istemiyorum. Ama yasa da bana diyor ki yani bana amir olan yasa diyor ki sen yönetim olarak bu iş yerlerini firmaları bildir.
Nereye tabii ki Osb”ye. Yasa diğer yandan Osb”ye de diyor ki sende Osb olarak bir şey yapamazsın.Bunları ilgili belediye yapacak.Ben burada başkan olarak iş yeri sahibi olarak bunu yapan tüm arkadaşlarıma bunun yapılmamasıyla ilgili söyledim,söylüyorum,söyleyeceğim.Ama degişen hiçbir şey yok.”
Konuyla alakalı görüşlerini açıklamaya devam eden bir üye ise sözlerine şu şekilde devam etti:
“Arkadaşlar ben İsdök üyesi veya esnafı olup burada işgal etmedim diyen biri yalan söyler.Ya kendisi işgal ediyor ya da kiracısı.Yani burada işgal kapsamında her kes bunu yapmak zorunda kalıyor. Ama bu konuda bir açık net bir konu yok.Belirlenmiş norm yok.Bir gecici işgaller var,bir de sürekli olan işgaller. Bu konunun asıl acı veren,sorun olan yönü ise işgal edilerek işgal edilen yerin mülke çevrilmesi. Bu durumun sonucu olarak da neredeyse İsdök”de yeşil alanlarımız kalmadı.”
Başkan Aziz İyiokur işgaliye ve yeşil alanlar konusunda da ”Bakın arkadaşlar,biz kapısının önünde ki yeri işgal edenden bahsetmiyoruz.Biz burada yeşil alanı,yolları,duvar diplerini işgal edenlerden söz ediyoruz.Yolu kapatanlardan söz ediyoruz “derken, konuyla ilgili bir üye de:
”Bakın bana göre burada yoldaki işgaliyelerin hepsini kaldıracaksınız.Köşelerde ki 12 dükkan var ve bunlar 24 tane dükkan yapıyor. Bu sorun köşelerin dışında hiçbir yerde yok.Bu yetkisizlik,bu süreçler ile burada adamlar işgal ederek mal mülk sahibi oldular. Üstelik bunlarda aynı parayı veriyor,digerleri de.Bu ne olacak.Yani eski dükkanlara işgaliye farklı olmalı,yeni dükkan haline gelen yerlere de bu aidatlar 200-300 lira olmalıdır diye öneriyrum.”
Görüş ve öneriler devam edekken, Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında İsdök kantarının yeni sisteme geçtiğini,kantar külübesinin de büyütüldüğünü belirten Başkan İyiokur, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yönetmeliğe uygun olması için yeni bilgisayar alınmış ve interneti baglanmıştır.Yeni binamızın elektrik kesintilerine karşı yönetim aksaklıklıklarının olmaması için jeneratör alınmıştır.Su depomuzla ilgili plan tadil çalışmaları başlamıştır. Site içerisinde ki bozuk yol çalışmalarımız başlamıştır. Kooperatifimizin ana muhasebesine bakan programın bulunan bilgisayar ve programı yenilenmiştir. İstinat duvarları ve yıpranan jiletli tel yenilemelerimiz başlamıştır.Sitemizde yasal olmayan iş ve işlemlere iş yerlerine gereken yasal emirler yapılmıştır.Bu vesileyle herkese tekrar teşekkür ediyorum.”
İstök Olağan Mali Kurulunda okunan Tahmini Bütçede özet olarak şu bilgiler paylaşıldı:
“Güvenlik Giderleri 1 milyon 60 bin tele,Çevre Danışmanlık giderleri 100 bin tele,Temizlik Giderleri 35 bin tele,Katı Atık Gideri 15 bin tele,
Agırlama ve Mutfak Giderleri dahil 60 bin tele,Posta Telefon Giderleri 20 bin tele,genel Kurul Giderleri 10 bin tele,elektrik Bakım Giderleri 60 bin tele,kırtasiye Gideri 10 bin tele,bilgisayar Program Gideri 25 bin tele,Danışmanlık Giderleri 100 bin tele,su gideri 25 bin tele,dogal Gaz Giderleri 20 bin tele,peysaj ve Yol Bakım Gideri 25 Bin tele,sigorta Gideri 50 bin tele,reklam Tanıtım Araştırma Gideri 5 bin tele,emlak Vergisi 50 bin 768 tele,kantar Giderleri 10 bin tele,bakım Onarım Giderleri 20 bin tele,harçlar 7 Bin tele,tescil İlan Noter Giderleri 5 bin tele,İşci Masrafları 102 bin tele,İstkom Gideri 3 bin tele,kantar Giderleri Bin tele,Cami Hocası İcin Lojman Gideri 30 Bin tele,Tahmin Edilmeyen Giderler Bin tele,ödenecek Vergi Sigorta 160 Bin tele,Personel Ucret ve İkramiyeleri 650 bin tele,Yönetim Denetim Huzur Hakkı 6 bin tele,Başkan Maaş 12 bin tele,ikinci Başkan Maaş 7 bin tele,Muhasip uye ve diger uyeler maaş 4 bin 250 tele,Denetim kurulu üyeleri Maaş 4 bin 150 tele,Yatırım Giderlerimiz,Arsa Payı giderleri 100 bin tele,Demirbaş alım gideri 15 bin tele,Bahçe duvar ve çitleri 30 bin tele,Kantar ve Ekipmanları kulube yapımı 800 bin tele,Araç alımı 500 bin tele.”
Çalışma Programının okunmasının ardından konuşmacıların olup olmadığı soruldu.İstök üyesi Fevzi Katman konuyla ilgili şunları söyledi:
“Arkadaşlar tekrar selamünaleykum.Şimdi 2021 yılı olagan mali genel kurul yapılıyor.2021 e ait olan bu bilgilendirmeleri dinliyoruz.Burada bir kere şunu belirtmek istiyorum. Bizim sitemiz dökümcüler sitesi.bizim işimiz zor,zahmetli,meşagatli,pis denecek bir iş türü.Çok özel ve özveri isteyen bir iş.Buraya sabah 6-7 de geliyoruz.Akşam 8 de zor gidiyoruz.
Söyledigim gibi dökümcü olduğumuz için de bizler kirli pasaklı iş kolu olarak görüldügümüzden dolayı da el üstünde tutulmuyoruz.Yeri geliyor yuhlanıyoruz, yeri geliyor üveyevlat olarak tanınıyoruz,yeri geliyor iyi vatandaş oluyoruz.Ben mesleğimi seviyorum. Sizlerinde dökümcü oldugunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bizim işimiz gerçekten çok zor bir iş. Bir tezgahu umut bağlıyor 6 ay bekliyoruz.Biz Aziz Başkandan şunu istiyoruz. Bizim sitemizin içi mal ile dolu.İşlerimiz ister istemez biraz büyüdü yerimiz de çok küçük kalıyor.Aziz başkanım bekçi kulubusinden girdigimiz zaman orada bir caddemiz var.Bankalara kadar olan bu cadde.Cadde diyelim.Bu caddenin bu sokagın ozellikle çok bakımlı olması lazım.Burası bizim vitrinimiz.Buraya özel bakım yapılması lazım.Görselliginin güzelleştirmesi lazım.Ayrıca otopark çizgilerinin belirlenmesi lazım.Yani bu İsdökün ve bizim prestijimizi gösterecek tek cadde burası ve hiç de hoş bir görüntü sergilenmiyor.Bu caddenin güzelleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum.Diger sıkıntı da sitemizi çevreleyen dış duvarın sitemize yakışmayan mevcut hali.Bu duvarlarımız 1994 yılında yapıldı.O yıldan beri de bu duvara bir mala bir fırça bir çekiç degmedi.Bazı yerlerde olan hasarlar onarıldı ama İsdökü çevreleyen duvarın dış görünümü çok vahim ve bize yakışmıyor.Bu kadar gelirlerimiz var.İşlerimiz ve işlemlerimiz var.Şayet paramız giderlerimize yetmiyorsa da bunu sitemizin görsel iyileştirilmesiyle de tekrar ilgilensin.Hemen yakınlarımızda ki bir sitede bir dükan 15-20 milyon.Sitemizin güzelligini artıralım diyorum.Burada hep birlikte bulunuyoruz. İşgalileyeler ciddi bir meseledir. Her kes kaldırımları işgal ediyor.Birimiz az sürede,birimiz çok uzun sürede kullanıyoruz.Bunun da ana sebebi işyerlerinin küçük oluşu ve yetersizliğidir.Bunların dışında çok az kalan yeşil alanlarımız ile ilgili düşüncelerinizi de paylaşırsanız seviniriz. Allaha emanet olun.”
Konuşmacının sözlerinin ardından İşgaliye konusunda kesilecek ceza miktarlarının tartışması yeniden başladı.Bir üye, Aziz bey adam 3 katlı dükkan yapmış.O da mı aynı işgaliye parası verecek yani.Ayrıca isdök de işgaliyenin ne tanımı yapılabiliyor, ne de bedeli alınabiliyor.Adamlar İşgal ettikleri yerlere arabasını koyuyor kapısına kilit koyarak gidiyor.Onlar da işgal etmiş onlara hiçbir şey yapılmıyor.Ne diyelim bu konuda yani.”
Konuyla alakalı karşılıklı tartışmaların yaşanması üzerine Divan Başkanı Sezai Ünlü, aşağıda ki bilgilenmeyi yaptı:
”Arkadaşlar bu tartışmaları bu sohbeti boş verin.Konu hakkında görüşü olan var mı.Başka bir teklifi olan var mı.Lütfen Gündem dışına çıkılmasın.Şu fiyat olsun belirlersiniz olur biter.Arkadaşlar çok yorum yapmayın teklif verin.Sayın Kurul üyeleri Bende Tormak Sanayi Sitesinin Başkanıyım.Yeşil alan işgali olmaz, Kaldırım İşgali olmaz,Ortak Alan dige bir tanım var.Kapının önleri,kaldırımlar,tüm yeşil alanlar bu ortak alana tabidir.Bunu ayırmanız başka başka tanımlamanız söz konusu olamaz.Size göre yani buraya göre de bir kanun mevzuat çıkması da mümkün degil.Dolayısıyla geçmiş dönemde zaten 50 liraymış.Sitenin hali ortada bu nedenle de ben 50 lirayı hiç ikale almıyorum. Burada divanda yönetim kurulunun bir önergesi var ve bu önerge de bu 75 lira, 100 lira olsun diyenler var. Bu iki konuyu oylarınıza sunacagım.”
Divan Başkanı Sezai Ünlü”nün bilgilendirmesinin ardından konuyla ilişkin tartışmalar devam etti.
Kurula katılan üyeler arasında şu konuşmalar geçti:
“Agabi ne 50 lira olur,ne 100 lira olur,ne de 75 lira olur.Eski durum devam edecek.Şurda bir problem var. Yeşil alanın işgali farklı
Kaldırımların işgali farklı.Kaldırımları işgal edenden 50 lira,Yeşil alanı işgal edende 100 lira alınsın.”
Divan Başkanı Sezai Ünlü, “Yapılan yerler yıkılmadı diyorsunuz onda haklısınız onda yönetimin yetkisi yok.Osb ye bildiriliyor. Osb de belediyeye bildiriyor.Bu işler böyle.Bakın bu mesele bu şekilde tartışmakla da olmaz.Ama sonuçta bu meselenin oylanması lazım”derken,üyeler:”Divan başkanım burada yanlışlık oluyor.Bu konuyla ilişkin iki turlu oylama yapmak lazım. Kaldırımı herkes işgal ediyor.Kaldırımlar 50 lira, yeşil alan işgalleri 100 lira olsun diye oylanması lazım.”
Konuyla ilişkin tartışmalar devam ederken oylamaya geçildi ve işgaliye bedeli 100 lira olarak oy çokluğu ile kabul edilip,karara bağlandı.
Yönetim Kuruluna Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin verilip verilmesi hususunda bir konuşma yapan İsdök Yönetim Kurulu Başkanı Aziz İyiokur,şunları söyledi:
“Maalesef bazı kiracılar mal sahiplerine aidat dedigimiz,şifaen söyledigimiz parayı ödemiyormuş.Mal sahibinin hakkını kullanıyor.Yani kira gelirlerini kullanmış oluyor. Bu konyla ilgili de birkaç mahkemelik durumlar oldu.Böyle bir karar almadıgımız için biz bu konuda bir belge veremedik.Kiracısı da bunu fırsat bildi ve şeyi ödemedi onun hakkı olan parayı ödemedi.Hukuk muşavirimiz dedi ki karşı tarafın avukatına ya siz bu konuda bir karar verin.Yani ben bunu mahkemeye götüreyim diyeyim ki bakın benim param ile bu adam bu masrafları yapmış ama bunu ödemiyor.Bunun içinde biz bir hukuki tedbir koyduk ve bu konuda yetki istiyoruz. Yani kiracı gelecek bize bizde bu yazıyı kendisine vereceğiz.Yani yönetimden aldığı bu evrak ile de alacagıyla ilgili mahkemeye cevap verebilecek. Bu konuda ki durum vaziyet de bu arkadaşlar.”
Başkan Aziz İyiokur”un konuşmanın arkasından Divan Başkanı Sezai Ünlü”de,Fasıllar arası aktarmanın tanımı yapıp öneminin altını çizdi.Başkan Ünlü,konuyla ilişkin şu bilgileri paylaştı:”
“Fasıllar arası aktarma demek:Her hangi bir işle ilgili alınan paranın miktarı fazla veya az. Başka bir iş ve başka bir işle alakalı alınmış parayla ya takviye edilmesi,ya da o işe para aktarılması demek.Yani bu mevzu yönetimin elini güçlendiren son derece önemli bir konudur. Fasıllar arası yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi başkanın açıkladıgı konunun da yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu oylamaya sundu.”
Yapılan oylama ile sözü edilen gündem görüşmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 9.maddesi içeriğinde yer alan Rücü Belgesi hususunda Divan Başkanı Sezai Ünlü, Başkan Aziz İyikokur”dan madde ile ilgili ayrıntılı açıklama yapması istedi.
Başkan Aziz İyiokur ilgili madde hususunda yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“Arkadaşlar demin anlattıgım konu..Biz bu belgeyi vermemiz lazım.Kirada olan üyelerimize ki mahkeme iki defa yazmış ama biri daha farklıydı.Bu konu kiracılardan alınmayan aidatların hukuk yoluyla tahsilatlarının yapılması konusudur. Bu belge ile mal sahibinin alacaklarını tahsil edebilecek bir belgedir.bizi de yani yönetimi de şahit olarak belge olarak göstermesi ile aynı konu.”
Başkan Aziz İyiokur”un açıklamasının ardından 9.madde oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 10.maddesine geçildi.Dilek Temenniler maddesi hususunda Başkan Aziz İyiokur,kurulu bilgilendirdiği konuşmasını şu şekilde tamamladı:
“Arkadaşlar kiracılarımızdan 100 metrekare dükkandan.Biz bu hesaplamaları şu şekilde yapıyoruz.Aylık ne masraf ediyorsak 3-4 aylık sondajlama çalışması ile yapılan bu sondajlama ile de ortaya kesin olmayan yaklaşık bir rakam ortaya çıkarıyoruz.Tabiki sondajlama oldugu için bu tam net bir şey degil.Ya 50 lira eksik,50 lira fazla olabilir ama çok fazla etkileyen bir fark yoktur. Şu bir gerçektir ki bizim yönetim olarak bizim her 280-285 bin lira giderimiz var.Bu gider asla 275 e düşmüyor.285 bin lira giderimize göre kiracılarımız,üyelerimiz,mal sahipleri 100 metre kare için 950 tele her ay alacaklar.1 Haziran 2022 tarihinden itibaren.150 metrekare dükkan için 1450 tele,200 metre kare dükkan için de 1950 tele, kirada olan büfeler içinde 650 tele alınacak paradır bu.Bu hesap afaki yapılmış bir rakam degildir.Yapılan tüm masrafları içeren bir rakamdır.Biz bu masrafları hesaplarken de kesinlikle ve kesinlikle de demirbaş maliyetlerini de oraya koymadık.Çünkü o senede bir kere oluyor.Onları da bu hesaplamın içinde cımbızlayıp aldık.Bazı dönem bu hesap artabiliyor.Yani beklenmeyen sorun ve sıkıntılar ortaya çıkabilior.Örneğin jenerator bozulmuş,telefon bozulmuş,elektrik bozulmuş,hidrofor bozulmuş vs gibi.Ya da asansor bakım onarımları gibi.Bu masrafları senede bir kere olan masrafları da bu hesaplamanın dışında tuttuk.Yani yönetimin kesinleşmiş giderlerini karşılamak için yapılan bu hesaplamanın asla şaşmaması gerekiyor.Sizlerin bizlerden beklediği olması gereken hizmet kalitemizi korumamız için denk bütçe yapmamız şarttır.Hepinizin bilip kabul ettiği gibi de kaliteli hizmetin de azami bir bedeli var.Biz bu hassasiyeti korumaya gayret ediyoruz.Yani arkadaşlar kiracılarınızdan siz alamazsanız, o yetkiyi sizler bize verdiniz.Hukuka gidiyorsunuz.Biz de bu yazıyı sizlere veriyoruz.Yani o yazıda deniliyor ki o arkadaş için bu arkadaşın cebinden 950 lira harcandı.1000 lira yapabilirmiyiz.Ben bunu bilemiyoru.Ayrıca rakamlarda ki kusuratların kafa karıştırmamasını istiyorsanız da ya yukarı ya da aşağı makul bir rakamla belirleyelim.100 metrekare 1000 lira,150 metrekare 1500 lira,200 metrekare 2000 lira, bufelerden de 700 lira olsun diyelim.Buna göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederim.Değerli üyeler,kıymetli arkadaşlar.Hepimiz buradayız ve birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz.Buralar bizim ortak malımız,ortak mülkümüz.Bazen ufak defek tartışmalarımız oluyor ama emin olun ki ben burada yönetim kurulu başkanı olarak ve içinizden biri olarak burada ki her kesi kendi akrabam gibi ve bir aile olarak görüyorum. Arkadaşlar ben bilerek ve kasıtlı asla kusur yapmam.Bilmeden farkında olmadan bazı kusurlar oluyorsa da bunun için sizlerden affınızı diliyorum. Bütün mesele anlaşabilmek, ortak noktalarda buluşa bilmektir.Şunu unutmamamız gerekiyor ki hepimiz buradayız.Birlikte buralarda iş,yaparak aşımızı ve ekmegimizi kazanıyoruz. Hepimiz de biliyoruz ki sitemizin sıkıntıları büyük.Çözüm bekleyen çok işlerimiz var.Alan darlıgımız var.Defaten anlatmışımdır.Bu iş yerlerini büyütelim diyoruz. Birileri bize Tekirdag”a gidin diyorlar.Tekirdağ”ına gidenler de iflas ederek geriye dönüyorlar. Hele ki içinde bulunduğumuz bu koşullarda asla hiç bir yere gidilmez,gidemeyiz.Şimdi de Haydi Hadımköy”e gidin deniliyor.Tamam da Hadımköy”de de arsa metrekare birim fiyatı 6500 lira olmuş.Yani 10 dönüm yer 65 milyon lira.E böyle bir parayı bu gün hangi babayiğit çıkararak bu işler çözülecek peki.Onun için arkadaşlar duruma bakıldığında da bizler burada olmak zorundayız…Bunun içinde burada hep birlikte birbirimize çok fazla zarar vermeden,birbirimizi kırmadan koşullarımızı iyileştirmeye çalışacagız.Bunun dışında da çok fazla secenegimiz ve tercihimiz de yok. Keşke seçeneklerimiz imkanlar dahilinde olsa da bizlerde yapsak.Bu sitede şu çok dikkatimi çekiyor.Yani sitede çalışmayan üyelerimiz daha çok muhalif. Yani site şöyle, site böyle diye.Burada çalışanlara bakıyorum. Kimse kimseyi bana gelipte şikayet biraz agır olur ama, şu adam şöyle yaptı,bu adam böyle yaptı babında bir şey söylemiyor.Yani bir şikayetleri yok.Burada birbirlerini de güzel bir şekilde idare ederek, çalışmalarına devam ediyorlar.Bizde bu şekilde çalışmaya devam edecegiz.
Biraz Önce de üyemiz Fevzi Kaplan dedi ki şu ana giriş yolumuzun bakımı,duvarların görüntüsü ile bir görüş bildirdi ki ben de aynı konuda çok muzdarip oluyorum. Bunun içinde ayrıca bir teklif alacagım.Bütçemizin durumuna göre de bu konuda en kısa sürede bir çalışma yapacagız.Allahın izniyle de sizler de bunu göreceksiniz.Bu husus ile de bütçemiz zorlanacaksa da yine sizlere arkadaşlar buna bir katkı yapın diye 100 lira 200 lira verin diyecegim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.Kurula gösterdiginiz ilgiden ve buraya geldiginizden dolayı tekrar tekrar hepinize tek tek teşekkür ediyorum.Önümüzde yapılacak kurullarda yine sağ salim ve hep birlikte buluşmayı temenni ediyoum.Kalın Sağlıcakla.”
İSDOK YÖNETİM KURULU ŞU İSİMLERDEN
OLUŞUYOR:
Aziz İYİOKUR Yönetim Kurulu BAŞKANI
Abdullah YURDAKUL Yönetim Kurulu 2.Başkan
Hasan GÜNEŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hamdi KULAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇINAR Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat YURDAKUL Yönetim Kurulu Üyesi
Haber:Türkiye Esnaf Gazetesi/Rasim ŞİMŞEK
İsdök Mali Kurul Haber Fotoları

[smartslider3 slider=187]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu