İpkas Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İpkas Olagan Genel Kurulu Eskoop Sanayi Sitesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.

İpkas Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Mustafa Aslankaya İpkas”ın Onursal Başkanı Oldu
İpkas Olagan Genel Kurulu Eskoop Sanayi Sitesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yoğun katılımla gerçekleşti.
İpkas”ın Duayen Başkan”ı Mustafa Aslankaya”nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı İpkas Olağan Genel Kurulunun Açılışını,selamlama ve sunum konuşmasını İpkas Yeni Yönetim Kurulu Adına Yönetim Kurulu Üyesi Salih Gültekin yaptı.
Salih Gültekin, İpkas”ın olağan genel kurul açılısını yaparken şunları söyledi:
“Sayın kurul gerekli çoğunluk sağlandığı için olağan genel kurulumuzu açıyorum. Sayın ortaklarımız,Bakanlık Temsilcileri,Üstbirlik Temsilcileri, Sayın Yusuf Akgün ve değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz.
Bu genel kurulumuzu açmayı ve bu konuşmayı aslında sayın Mustafa Aslankaya”nın yapması lazımdı ama sağlık sorunları nedeniyle başkanımız genel kurula katılamadı.Ben yönetim kurulu adına kendilerine acil şifalar diliyorum.Hepimiz belli yaşlardayız ve yıllarca buralarda birlikteyiz.Bu nedenle burada toplanan İpkas ailesi buraya 35 yılını vermiş biri olarak başkanımıza ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum,sizlerinde haklarınızı helal etmenizi hatırlatıyorum.
Sayın kurul gündemimizin 2.maddesi geregince genel kurulumuzu sevk ve idare etmek üzere divan heyeti seçeceğiz.Yönetim olarak bizim divan heyeti listemizi sunuyorum.Divan Başkanlığına Yusuf Akgün,Başkan Yardımcılığına Erkan Kazancı,Katip Üyeliğe Hamdi Küçüktüten,Oy Sayım Memurluğuna Celal Uygur.Bu listeyi oylarınıza sunuyorum.”
Yönetimin sunduğu divan heyeti listesi oy birliği ile kabul edildi ve Yusuf Akgün Başkanlığındaki divan heyeti yerlirini aldılar.Başkan Yusuf Akgün,kısa selamlama ve hatırlatma konuşmasının ardından 10 maddelik İpkas Genel Kurulu Gündem Maddelerinin okunmasına muzakere edilmesine ve karara bağlanmasına devam etti.
Başkan Akgün:”Gündemin bir ve ikinci maddelerinin yönetim tarafından okundu.Gündemin 3.maddesi uyarınca Saygı Duruşu ve Akabinde İstiklal Marşımızın Okunması maddesine gelmiş bulunuyoruz.İpkas olagan genel kuruluna katılan Hazirunu ve İpkas üyelerini Saygı Duruşuna ve İstiklal Marşımızınn okunmasına davet ediyorum.”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından gündem maddelerinin okunmasına,görüşülmesine ve karara bağlanmasına devam edildi.
İpkas Sanayi Sitesi”nin 2022 yılına ait yönetim kurulu ve denetim kurulu çalışma programını,bilanço ve gelir gider farkı hesapları ozet olarak Salih Gültekin tarafından okundu.Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 5.madde uyarınca İpkas Sanayi Sitesi”nin 2022 yılına ait yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6.Maddesi uyarınca İpkas Sanayi Sitesinin 2023 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,ortak ve iş yeri aidatlarının belirlenmesi,yönetim kuruluna bütçe üzerinden fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi konularının müzakeresi ve oylanması maddesi yönetim kurulu üyesi Salih Gültekin tarafından okundu.
Salih Gültekin tarafından ozet olarak okunan kısaltılmış 2023 yılı çalışma programında şu bilgiler paylaşıldı:
“Kooperatifimizin 2023 yılı içerisinde yapılması planlanan inşaat faaliyeti yoktur.Süre gelmekte olan hisse devirleri ortaklarımız üzerine tapu devri ve ferdileşme işlemleriyle ve site ortak tesislerinin bakım onarım ve site hizmetlerinin görülmesiyle ilişkin çalışmamızın aşağıda ki dökümanda ifade edildiği şekilde gerçekleşecektir.
HİSSE PAY DEVİRLERİ
Hisse pay devirleri ve tapu tescilleri: Birinci etap ve üçüncü etap tapularının çoğunun önceki yıllarda 2.etap tapularının büyük çoğunluğu 2022 kasım ayında yapılmıştır.4.Etap iş yerlerine kayıtlı olan ortaklarımızın genel kuruldan sonrası süreçte adlarına tapu tescilinin yapılabilmesi için gerekli evraklarının teslim edilmesi ve iş yerlerine ait borçların ödenmesi,iş yeri kiradaysa kiracıya ödettirilmesi isternecektir.Diğer etaplarda henuz tapu tescili yapılmamış,ortaklarımızdan gerekli şartları yerine getirenlerin tapu tescilleri de yapılacaktır.Tapu tescili ve ferdileşme için yapılan masraflar ve bunun karşılığı 2023 yılı bütçesine dahil edilmemiş olup, adlarına tapu tescili yapılacak ortaklarımıza ayrıca talep ve tahsis edilecektir.
Kooperatifimizin 4 ada 13 parselde 4.etap iş yerlerindeki 1.etap atolye bloklarına ait toplam 694 adet hisse payın devir edilmesine başlanmıştır.
Bu konuda daha detaylı açıklama 2022 yılı çalışma raporunda yapılmıştır.Genel Kurul öncesinde iş yeri için gerekli hisseyi toplayarak iş yeri tahsisi yapılan kişi sayısı 17 ye, tahsis edilen iş yeri sayısı 22 ye,tahsis edilen iş yerleri için devrolunan devredilen hisse adeti,varsa kendi hissesi dahil olmak üzere 332 ye ulaşmıştır.Henuz iş yeri tahsisi yapılmamışlarla birlikte devri yapılmış hisse oran yüzde 60″ı geçmiş bulunmaktadır.Hisse devri yoluyla iş yeri tahsis işlemlerine devam edilecektir.
Hisse devirleri ortaklarımıza daha önce bildirildiği gibi,kooperatif merkezinde devrolan ve devralan taraflar arasında ozel olaraktan hazırlanmış sözleşmeyle yapılmaktadır.Ortaklarımızın kooperatiften habersiz olaraktan gerek alım gerekse satım hisse devir işlemi yapmamaları önemlidir.
2023 YILI AİDAT BİLGİLERİ
Bildiğiniz gibi 2021 yılı sonundan itibaren değişik sebeplerle enerji fiyatları başta olmak üzere hemen her sektörde olağan üstü fiyat artışları olmuştur.Bu durum 2022 yılında da devam etmiş olup,günümüzde de devam etmektedir.Bu fiyat artışlarından başlıca geliri iş yeri aidatları olan kooperatifimiz yönetiminin de etkilenmemesi mümkün değildir.Özellikle enerji ve gıda fiyatları ile ücretlerdeki yüksek oranlı artışlar bütçemizdeti genel giderleri ve bunun karşılığı alınması gereken aidatları anormal derecede artırmıştır.Enerji fiyatlarındaki artışlar geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da özellikle karanlık ve kapalı ortak alanı daha fazla olan 4.etap başta olmak üzere 2.etap ve 3.etap giderlerini ve dolayısıyla aidat artışlarını daha fazla etkileyecek durumdadır.
Bu konunun hassasiyetine inanan genel kurulumuzun bilgisine sunarız.
6 Şubat 2023 tarihinde kahraman maraş merkezli deprem afeti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından afet bölgelerine yönelik bir yardım kampanyası başlatılmıştır.İpkas olarak bu kampanyaya icabet edilerekten 02.03.2023 tarihinde bir firmaya kdv hariç 274054 telelik temizlik ve hijyen maddesi hazırlattırılmış Başakşehir Kaymakamlığı aracılığı ile Afad”a ulaştırılmak üzere Deprem Bölgesine gönderilmiştir.Bu giderler de kooperatifimizin kira gelirlerinden karşılanmıştır.
Etapların prosedür gereğince hesaplar bir tablo gibi sunulduğunda hesaplar birbirine girmiş gibi gözüksede her kurulda raporlarımızda belirttiğimiz gibi 4 ayrı etabın hesapları birbirine karıştırılmadan izlenmektedir.Bu yılkı ve geçmiş yıllarda ki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi birinci etap ortaklarımızın hakkı olan kira paralarının bir kısmını diğer etaplara belli bir karşılık gözetilerekten kullanılmeaktadır.Bu kullanılma işlemi bir kısmı aciliyet,bir kısmı da yasal zorunluluklar sebebiyl olmaktadır.
Bütçemizin iki numaralı dip notunu da bütçemizde belirtildiği gibi butçemizde belirtilen aidatlar tutarları ve aidatların tahsil edilerek bu kullanımlarda kaynaklanan borçların ödeneceği varsayımıyla hazırlanmıştır.Bütçemizde belirtildiği ve görüleceği gibi sitemizin sevk ve idaresi için yapılacak masrafların vergi ve ödenecek borçların ödenebilmesi için mayıs ayından başlamak üzere kdv dahil olmak üzere birinci etaptaki 120 metrekarelik iş yerleri başına iş yeri kullanıcılarına yani kiracılardan aylık aidat olarak 1400 lira, iş yeri sahiplerinin 4.etap kiralarından karşılanmak üzere bir defaya mahsus 1500 lira, 4.etabın kira gelirlerine…Birinci etap için ,ikinci etaptaki iş yerlerine iş yeri bürüt metrekaresi başına iş yeri kiracılarına aidat olarak metrekare başına 8 tele 95 kuruş…Mal sahiplerinden bir sefere mahsus olmak üzere metrekare başına 10 lira….3.etaptaki iş yeri başına iş yeri kiracılarından aidat olarak 9 bin 100 lira,iş yeri sahiplerinden ise bir defaya mahsus 13 bin 500 lira, 4.etaptaki iş yerlerinden iş yerindeki bürüt metrekare başına kiracılardan metrekare başına 17 lira 60 kuruş,iş yeri sahiplerinden bir defaya mahsus 15 lira alınması gerekmektedir.Yönetim kurulu faaliyetlerinde etaplar bazında özetlemeye çalıştım.Genel Kurula sunulur.”…
İlgili madde uyarınca yapılan açıklamanın ardından Divan Heyeti Başkanı Yusuf Akgün ilgili madde ve yapılan bilgilendirme doğrultusunda söz alıp konuşmak isteyenlerin olup olmadığını sordu ve ve konuşmacıların isimlerini aldı.Konuşmacıları sırasıyla kürsüye davet etti.
İPKAS KURULUNDA KİM NE DEDİ?
Mehmet TERECİ:
“Sayın başkan sayın divan ve değerli ortaklar.Kooperatifimizin genel kurulu hepimize hayırlı olsun.Kurulla ilgili rapora baktığımda bazı konular dikkatimi çekti.

Diğer yandan Yönetim Kurulu Başkanı yeniden belirlenecek.Yeni yönetim ve yeni başkan olacağı için de bazı şeyler daha detaylı açıklanmalıdır.
Bizim 4.etapta kiracılarımız var.Bunlar burada ki aidatlardan şikayetçiler.Her ne kadar bizler burada mal sahipleri olsakda burda yüzde 60-70 kiracılarımız var.Bu kiracılarda aidatlardan şikayetçiler.
Burada yapılan uygulamalarda da bir eşitlik olsun istiyorum.
Şöyleki:Bundan daha önce de 4.etapta bulunan birinci etap ortaklarının bütün kiraları demirbaş olarak kullanıldı.Veyahutta masraflar karşılandı.Zaten butçemizde bunlar da vardı.Şimdi bu sene için raporu incelediğim kadariyle kira gelirimizden 1500 lira gibi gine demirbaşlara katkı olacak.Ben buna birşey demiyorum.Gelen kira gelirleri burada birinci etabın masraflarını karşılasın.Ama diğer şeylerde mal sahiplerinden metrekare bazında alınacak fiyatlarda bir eşitsizlik var.Şöyle ki ikinci etapta 10 lira diyor.3.etapta 13 Beşyüz diyor, 4.etapta 15 yirmi üç diyor, Ben bunları mal sahibinden alınacak metrekare bazında iş yerlerinin hepsinde 10 lira olmasını öneriyor ve bu önerimi teklif ediyorum.Sebebine gelince de bütçede biraz kısıtlama olursa esnaflar açısından da iyi olur.Şöyle ki, burada bürüt diyoruz.300 metrekare bir yerin 4.etapta bürütü 500 metrekareye geliyor ortalama.500 metrekareye aşağı yukarı 7 bin lira gibi bir aidat verilecek.Bu konuda benim bir önergem var.Sayın divana sunuyorum.”
Cafer YEŞİL:
Madde uyarınca görüş ve düşüncelerini dile getiren Mehmet Tereci”ye Yönetim Kurulu Adına cevap hakkını İpkas Sanayi Sitesinin 28 yıldır Site Müdürlüğünü yapan Cafer Yeşil kullandı.

Cafer Yeşil yaptığı cevaben konuşmada şunları söyledi:
“Hepinizi saygıyla selamlıyorum.Sayın Mehmet Tereci 4 etap ve 1.etap aidatları arasında ki farkı sordu ve aidat eşistizliği olduğunu dile getirdi.Sorabilir,sorormakta haklıdır.Ama burada ki beklenilen hizmet kalitesi doğrultusunda yönetim olarak şu açıklamayı yapmamız lazım.Buradaki en büyük giderler elektrik giderleridir.Ardından temizlik personeli,Güvenlik personeli vs.Şurda şöyle örnek vereyim.2.etaba tahsis edilen güvenlik personeli 3 kişi, Temizlik personeli 3 kişi,elektrik giderleri ortak alan az olduğu için daha az.4.etabın 3.bodrumu 24 saat elektriği yanar.2.bodrumun belli bir bölümü yine 24 saat elektiriği yanar.Güvenlik personeli 5 kişi amirler hariç.Temizlik personeli 5 kişi..Tabi 3.etap,2.etap,4.etaplarda hizmet birbirinden farklı.Bu bahsedilen rakamlar içerisinde de zaten yüzde 18 kdv var.Alındığı gibi de gidiyor.Bu talep edilen rakamlarla ilgili çok etraflı araştırmalar yapılmıştır.Dolayısıyla saptanan bu rakamlar kılı kırk yarma hesapları sonucu ortaya çıkmıştır.Sitemizin büyüklüğünü hepiniz bilirsiniz.Bu siteye verilen hizmetleri de izliyor görüyorsunuz.Bu hizmetlerin beklenilen kalitede devam etmesi gerekiyor.Bu hizmetler verilirken de nereden nasıl feragat edebiliriz ki…Yani güvenliği mi geri çekerek 5 kişiden 3″ mi indirelim.Temizlik personelini 5 kişiden 2″ye mi indirelim.Bunlar gerekli olduğu için oluşmuş faaliyetlerdir ve hesaplanan duruma göre bu iş ve işlemler yapılagelmektedir.İçinde bulunduğumuz süreç belli iken nereden nasıl feragat edeceksiniz.İpkas olarak burada hizmet olmazsa olmazımızdır ve zorunludur.Sitemizin sağlıklı çalışması için bunlar şarttır.Benim önerim de okunduğu gibidir.Elbette tekliflerinizi eleştirilerinizi anlıyorum ama bu rakamlar üzerinde günlerce çalışıldı.Hizmetlerin aksamaması için bu belirlenen rakamlar olmazsa olmazlardır.Giderlerin de karşılanması gerekiyor.Ve bu rakamların altında rakam olması da mümkün görünmüyor.”
Okunan madde uyarınca yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cevaplandırılmasından sonra oylanan madde oy çokluğu ile kabul edildi.
İPKAS AİLESİ ASLANKAYA”YI ONURSAL BAŞKAN SEÇTİ
Gündemin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelikleri için 7 asil , 7 yedek, denetim kurulu üyeligi için 3 asil, 3 yedek, üyelerin 2 yıl süreyle seçilmesi maddesine gelindi.
İlgili madde uyarınca şu bilgiler paylaşıldı:
“Yeni Yönetime gelen arkadaşlarınız Kooperatifinize 1991 yılından beri başkanlık yapan ve kooperatifinizi bu günkü seviyeye getiren Başkan Sayın Mustafa Aslankaya”nın hizmetlerinden dolayı bir vefa duygusu olarak sitenizin onursal başkanlığa seçilmesini genel kurulun takdirine bırakıyoruz diyorlar.Divan olarak bu öneriyi oylarınıza sunuyoruz.Bunu oy birliği ile kabul ettiniz ve İpkas ailesi olarak size de bu yakışır.”
Bu maddenin karara bağlanması aşamasında İpkas üyeleri tarafından İpkas”a yıllarca hizmet etmiş olan gelmiş geçmiş başkanlara ve mevcut yönetim kurulu üyelerine de plaket verilmesini önerdiler.Bu öneriyi İpkas Sanayi Sitesi Müdürü Cafer Yeşil”de uygun bulduğunu ifade etti.Bu yönde yapılan oylama yeniden yapıldı ve bu öneride oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanı Yusuf Akgün, yapılan oylama ile ilgili “Tamam.Mustafa Aslankaya”yı onursal başkan seçtiniz.Başkan ile yönetim kurulunda onunla beraber çalışanlara ve İpkas sanayi sitesinde 28 yıldır site müdürlüğünü yapan Cafer Yeşil”ede onur belgesi verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum,kabul edenler,etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.Plaket konusunda ben de düşüncelerimi söylemek isterken bu önerileriniz ile benim kalbimden geçeni söylediniz.İpkas Ailesi olarak sizlere Helal olsun.Benim de yüreğimden geçeni dile getirdiniz.İpkas”a yakışanı yaptınız.Teşekkür ederim.”
Salih GÜLTEKİN:
“Arkadaşlar beni merak etmişler.Arkadaşlar benim ismim salih gültekin.Gültekin Plastiğin yönetim kurulu başkanıyım.İpkas da iş yapmaktayız.2.kısımda iş yerimiz var.Burada plastik promatik hortum ve arabaların hidrolik hortumlarını yapıyoruz.
Evliyim 3 cocuğum var.Burada yıllardır birlikteyiz.Erzincan Kemahlıyım.
Başka ne söyleyeceğimi bilemiyorum.Bir önce genel kurulda beni yönetime seçmişlerdi.
Şimdi de apar topar yönetim kuruluna başkan ol dediler.İnşallah bizde sizlere layık başkan olmaya çalışacağız.Elimizden ne geliyorsa sizleri mutlaka düşünerekten hakkaniyet ölçüsü içinde hizmetler vereceğime söz veriyorum.
Şimdiden biz yanlış yapmayacağız şöyle böyle deme şansımız yok.İnsanız elbette yanlışlar olur ama niyetimde asla yanlış yapma gibi bir düşüncem olmayacaktır.İnşallah her hizmeti hakkaniyet ölçüsünde yapacağıma,yönetim kurulu arkadaşlarımızında aynı şekilde olacaklarına…Ona göre seçtik arkadaşlarımızı da…Yönetim olarak hepimiz bütün ortaklarımızı düşünerekten hizmet vereceğimize söz veriyoruz.Şimdiden çok şey konuşmaya gerek de yok.Bu hizmetlerimizi de gelecek genel kurulda sizler takdir edeceksiniz.
Genel kurula katılan bütün ipkas üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor,duayen başkanımız sayin mustafa aslankaya allahtan acil şifalar temenni ediyorum.Bir daha ki genel kurulda görüşünceye dek kalın sağlıcakla.”
CAFER YEŞİL İPKAS AİLESİNDEN HELALLIK İSTEDİ
İpkas sanayi sitesinin 28 yıldır site müdürlüğünü yapan Cafer Yeşil İpkas olağan genel kurulunda dilek ve temenniler maddesinde kürsüye gelerek,”Bu genel kurul benim son genel kurulum olacak” diyerek sözlerine başladı.
Cafer Yeşil şunları söyledi:”28 yıldır birlikte burada hizmet ürettik birlikte çalıştık.Bu süre içinde de elimizden geleni yapmaya çalıştık.Tabiki mutlaka hatalarımız olmuştur,kusurlarımız olmuştur.Ama inanın ki her şey İpkas ve ipkas üyelerinin ortak çıkarları için yapılmıştır.Ancak yine de kalbi kırılanlar varsa da haklarını helal etmelerini istiyorum.Ben haklarımı helal ediyorum.
Ben burada 3 veya 4 ay sadece 4.etap hisse tapularını verinceye kadar kalacam ama devamında mevcut yönetim kurulu ne zaman her hangi bir konuda benden destek isterse mutlaka yardımcı olacağım.Bunun bilinmesini istiyorum.Demin söyledim.28 yılım burda geçti.Benim bu hizmet süresince burada ve hayatımda en büyük kazancım şu oldu.Burada insanlarla karşılaştığımda insanların yüzünde eğer sizi gördüklerinde bir tebessüm oluşuyorsa ve sizde onu gördüğünüzde yüzünüzde bir tebessüm oluşuyorsa bu bir insan için en büyük kazançtır.Benim için de en büyük kazanç bu oldu. Ben 28 yıldır bu kooperatifte bulundum çalıştım hizmet vermeye çaba gösterdim.Değerli başkan dile getirdiler…Ben bu kooperatif için ayrılsamda yapabileceğim ne olursa olsun kesinlikle yanlarında olacağım.Yeterki sağ olalım sağlıklı olalım.İş ve yardım meselesinde hep yanınızda olacağım.Ben tekrar tekrar hakkımı helal ediyorum,hakkınızı helal edin.”
Mehmet UÇAR:
“Arkadaşlar sözü edilen bu mevzuat ile oluşan haklarımız noktasında Cafer Bey de çok donanımlı ve bilgilidir.Bu çalışma ile bizimle de olabilirse çok memnun olurum.Olmasında İpkas”ın son derece faydaları olacaktır diye düşünüyorum.
Ben 35 senedir bu kooperatifte uyeyim.Bir de Aykosanda üyeliğim var.Yusuf beyde bilir.Aykosanda 107 bin metre kare yer satıldı bize nasip olan bir kuruş olmadı.Şurada İpkas da ise bir dükkanı olan arkadaşa 40 bin dolar para verdiler.Allah hepsinden razı olsun.Emegi geçenlerden allah razı olsun.Sayın Mustafa Aslankaya”ya Allahtan acil şifalar diliyorum.Hepinize teşekkür ediyorum.Belki bir dahaki genel kurulda görüşemiyebiliriz çünkü hepimiz belli yaşlardayız.Kaldi ki ecel yaşa başa da bakmıyor.Bu nedenle helallık istememiz gerekiyor.
Arkadaşlar öncelikle genel kurulumuz başkanlarımızda dahil olmak üzere ipkasa ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun.Arkadaşlar bu kurulların çok önemli olduğunu düşünüyorum.Ben aynı zamanda İmsan sanayinin de başkanlığını yöneticiliğini yapıyorum.Biraz konuların yakınıda olduğum için belli konularda sizlere bilgi vererek kapatacağım.
Biliyorsunuz bu bölgede imarlarda bir değişiklik oldu.Bu konuda Osb den kooperatiflere gelen yazı var.Bende benim sitemle ilgili osb ye plan tadilatlarımı onaylattım ve dosyalarımıza koyduk.Fakat bizim bu kooperatifin geçen kurulunda yoktum.Cafer beyden öğrendigim kadarıyla öyle bir yetki alınmış fakat bu güne kadar kullanıldığına dair bir bilgiye ulaşamadım.
Bu konunun hepimizin ortak çıkarı oldugunu düşünüyrum.Bu yönde bir çalışmayı geleek kurulda gündeme getirerek bu hakkı da bizim kooperatifimizin envanterine katılırsa çok memnun oluruz.Şimdiden yeni yönetime teşekkür ediyor başarılar diliyorum.”
Yusuf AKGÜN:
İpkas Olagan Genel Kurulunda 10 maddelik gündem maddelerinin okunup,müzakere edilmesi ve karara bağlanmasına devam eden Divan Başkanı Yusuf Akgün,10.madde uyarınca dilek ve temenniler maddesine gelindiğinde kurula katılan üyelerden söz alıp konuşmak isteyenlerin olup olmadığını sordu.
Üyelerin istekleri üzerine konuşmacılar kürsüye gelerek görüş ve önerilerini sundular.Kurul boyunca yapılan konuşmalardan not alan Başkan Akgün dilek ve temenniler maddesinde bir çok konunu hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Akgün,kurulda üyelerin talepleri doğrultusunda yeni yönetim kurulunu,denetim kurulunu sahneye alarak üyelere tanıttı.Başkan Akgün,yeni yönetim kurulu üyelerinin kendi içlerinden birini İpkas yönetim kurulu başkanlığa seçeceklerini ifade ederek,”yeni yönetim kuruluna İskobir olarak her ürlü sorunlarına yardımcı olacağımızı burada bunu siz İpkas kuruluna taahhüt ediyorum.Bu taahhüd İkitelli Üst birliği İskobir adına yapılacaktır”dedi.
KOOPERATİFÇİLİK KONUSUNDA DANIŞMAN ARAMAYIN
Baştkan Akgun sözlerinin devamında şunları söyledi:
“Kooperatifçilik konusunda İpkas olarak her türlü bilgi ve birikimimi sizlerle paylaşmaya hazırım.Bir tarihi sürecimiz var ve biz yıllarca burada da komşuyuz.Ne derdiniz olursa olsun nasıl bir sorununuz olursa olsun mutlaka bana sorun.
Değerli Kurul Üyeleri şu anda burada seçilen yönetim kurulu üyelerinin içinde başkan yok.Bakın arkadaşlar Kooperatif Kanununa göre burada kurul toplandı,liste kabul edildi oylandı ve seçildi.Sizler yönetim kurulu üyelerini,denetim kurulu üyelerini,İkitelli Osb temsilcilerini,İskobir temsilcilerini asil yedek olarak 2 yıllığına seçtiniz.Bu seçilen 7 asil üyeler tescil ilanlarını yaptırmak üzere kooperatifte toplanıp kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı,bir muhasip üye,bir de sekreter seçerler ve o seçim tamamen yönetim olarak onlara aittir.”
İOSB DE YENİ İMAR DURUMU 4 YIL SÜRDÜ
“Bölgemizde şu anda her kesin bildiği yeni imar durumu ile iş yerlerine tanınan yüksekliği İkitelli Üst Birliği İskobir almıştır.Bu konularda şahis yok.Bu konular İkitelli Üst Birliği İskobir adına ele alınmıştır.Bu birliğin yoğun çalışmasıyla ki bu çalışma tamı tamına 4 yıl sürmüştür.Biz bu yüksekliği 15 metre istedik.
BAKANLIK BU HUSUSTA NUH DEYİP PEYGAMBED DEMEDİ
Biz 15 metre istedik,buna direndik ama ilgili bakanlık bunu bize 12 metre olarak verdiler.Bu konuda nuh deyip peygamber demediler ve bizde bunu bu şekilde kabul ettirdik.
Biz burada binlerce esnaf ve üyenin çıkar ve menfaatleri için bu hizmetleri vermekteyiz.Biz burada üyenin hakkını korumakla mükellefiz.Bu hak alındıktan sonra da bir çok kooperatifte dönüşümler başladı.Eskoop olarak bizde de başladı ve devam ediyor.Ben kendi dükkanımı yaptım.Şu yanda bu yönetim binamızın hemen yanı başında ki bina da yeni yapıldı.Bu kurul vesilesiyle burada onlara da bir bakın.Yeni imar kanunuyla yerlerimiz bu görülen şekilde olabiliyor.Bu bir hak ve asla her hangi bir suçu günahı da yoktur.
Bu hakı içeren ilgili Mevzuaatta Merdiven ve Asansor Kuleleri ile çatıda bir miktar artış olabiliyor.O zaman çatıda bu Asansor ve Merdiven kuleleri ile birlikte çatı katı tam 15 metre oluyor.Bizim istediğimiz ve verilmeyen o 15 metreyi de böylelikle bir imar mevzuatı çerçevesinde almış oluyorsunuz.Benim çatımda tam kat oldu.Ama ben bu işte inanırmısınız Hasan Kılıçarslan soyadı gibi rahmetli hasan kılıçarslan,kılıçarslan gibi arkamda durdu.Ankara da sanayi bakanlığını aşındırdık.2018 yılında biz buralarda ki sanayi siteleri ve üyeleri için bu hakkı uzun bir mücadele sonucunda aldık.
Biz Eskoop olarak şimdiye kadar 20 ye yakın iş yerini ya yıkıp yaptık,ya da güçlendirerek yaptık.Yakıp yaparsan bodrum yapıyorlar.Yapsınlar.Güçlendirirsen yani binanız deprem vukametine uygunsa güçlendirebilirsiniz.Bu konuda da yeni İpkas yönetime söz veriyorum.Bu hak alınmıştır.Bu konuda da ben bir tecrübeyim.Her türlü yardım ve desteği verebilirim.12 metre hakkı alınmıştır.Bu hakka mevzuat hakkıyla birlikte Asansor ve Merdiven kovasıyla bu irtifa 15 metre ye çıkabiliyor.İpkas olarak şunu bilin ki bu İskobir Eskoop yönetim kurulu başkanı Yusuf Akgün son derece büyük tecrübe,bilgi ve birikime sahiptir.Bundan yararlanmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır.
Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ve konuşmak isteyen olmadığına göre Divan Olarak soruyorum:Genel Kurula İtirazı olan var mıdır? Divana her hangi bir kızgınlığı olan var mıdır? Olmadığına göre bu kurula katılan bütün İpkas üyelerine divan heyeti adına teşekkür ediyoruz.
Bir kez daha yapılan İpkas Genel Kurulu”nun sizlere,bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni eder,gelecek kurulda eksiksiz buluşmayı allahtan niyaz ediyor,sizlere önce sağlık sıhhat afiyet ve işlerinizde başarılar diliyor,saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.Sağ olun var olun.Genel Kurulu kapatıyorum.”
İPKAS YENİ YÖNETİM İLE YOLA DEVAM DEDİ
Eskoop Sanayi Sitesindeki Atatürk Kültür Merkezi Salonunda Eskoop ve İskobir Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgün Divan Başkanlığında gerçekleşen İpkas Genel Kurulunda yeni yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:
İPKAS YENİ YÖNETİM ASİL LİSTE
1-Salih Gültekin
2-Yılmaz Emeksiz Oğlu
3-Lütfü Topçu
4-Osman Uğur
5-Tahir Koç
6-Muharrem Sarıgöl
7-Ahmet Ceylan…
İPKAS DENETİM KURULU ASİL LİSTE
1-Erkan Erdemkaya
2-Muzaffer Kaşıkçı
3-Gökhan Akbaş

Haber:Türkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu