Dersankoop Olağan Mali Genel Kurulu Yoğun Katılımla Yapıldı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin 37 Sanayi Sitelerinden Biri Olan Dersankoop Sanayi Sitesi Olağan Mali Genel Kurulunu Aykosan Sanayi Sitesindeki toplantı salonunda yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Dersankoop Sanayi Sitesinin 11 Maddeden oluşan Olağan Mali Kurulunda gündem maddelerin görüşülmesine başlamadan önce Genel Kurula katılan Hükümet Komiseri ve Bakanlık Temsilcisi kurul üyelerini bilgilendirme konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi,”Sayın ortaklar kooperatifinizin toplantısını yönetmek üzere bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilerek buradayız. Toplantıya katılanlar listesinde yeterli çoğunluk var. Toplantı açılabilir”dedi.

Olağan Mali Genel Kurulun sunum ve selamlama konuşmasını Dersankoop Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Maşuk Gülaçar yaptı.

Mehmet Maşuk Gülaçar yaptığı selamlama ve açılış konuşmasına şu sözler ile başladı:

“Bakanlık temsilcimize teşekkür ediyoruz. Kurul adına saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Şimdi İstiklal Marşı okuduktan sonra inşallah elimizde bir divan heyeti var. Haziruna sunulacaktır.

Çok değerli hazirun. 2018 yılı mali genel kurulumuzu açmış bulunmaktayız. Yeterli çoğunluk sağlanmıştır. Ve Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde maddelerimizi görüşüp neticelendirdikten sonra inşallah burada hazır olan tapularınızı da dağıtılması yapılacaktır. Bu şekilde de insanlarımızı mutlu bir şekilde evlerine gönderebilelim diyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Eğuzubillahiminelşeytanirecimbismillahirahmanirahim.

Değerli Dersankoop üyelerimiz, 2011 yılından 2019 yılına iyisiyle kötüsüyle düşe kalka sizlerle birlikte bir değişim ve dönüşüm çalışması ve çabası içinde olduğumuzu hepiniz görmekte ve izlemektesiniz.

Kooperatifimizin adı 2011 yılından önce bölge de öyle bir geri plana itilmişti ki kiracımız olan ambarların adı nerdeyse kooperatifimizin adı olmuştu ve burası ambarlar diye anılır hale gelmişti.

Alemleri yaratan rabbime hamt olsun. Yaptığımız doğru çalışmalar neticesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Kooperatifimizin bir yıldız gibi parlamaktan ve yeni yapılan çalışmalarla da bu kararlılığına devam etmektedir.

Türkiye”mizin her taraftan saldırıya uğradığı bir ortamda malumunuzdur ki bir çok inşaat yapımı durmuş gidişatın net görülmediği için de iş ve çalışma alemi bu durumu kararsız bir şekilde beklemekteydi. Yaptığımız doğru planlama neticesinde başladığımız 2023 Trios Projemizin ilk etabı olan A ve B bloklarımız bitmiş, şimdi kooperatifimizin en gözde ve en değerli bloğumuz olan C Bloğun yapımı noktasına gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede anlımızın akıyla bu değerli C bloğumuzu da sizlere kazandıracağız. Değerli üyeler yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Kooperatifler ilalebet kalabilecek ve devam edecek olan kuruluşlar değildir. Bunun en büyük delili ve ispatı A ve B bloklarımızın inşaatlarının yapıldığı 681/1 parselimizdir. 5 yıl içinde bitirilmiş, site yönetim planıyla yönetilme adına kavuşmuş,iskanları alınmış,gerekli evraklarını yönetime teslim etmiş olanlara tapuları dağıtılmaya başlanmış ve inşallah evraklarını kısa bir sürede tamamlayarak bize verecek ortaklarımıza da tapuları verilerek bu işi ve işlemleri tamamlamış olacağız.

Hazır olan tapularınızın bir kısmını dağıttık. Bir kısmını da inşallah genel kurulumuzun bitiminden sonra dağıtacağız. Genel kurul maddelerinin görüşülmesi için vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. 2018 yılı genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyor, Allah yar ve yardımcınız olsun.”

İstiklal Marşımızın okunması için katılımcıları davet eden başkan Gülaçar,”Şimdi yönetim olarak biz divan ve sayman olarak teklifimiz var. Yönetimin divan heyeti teklifini okuyorum:

Divan için önerilen 2018 yılı mali kurulunu sevk ve idare etmek için aşağıda isimleri yazılı olan değerli insanları öneriyoruz.

Divan Başkanlığına Nihat Tunalı, Nebi Alıcı,Abdulrahman Çiçek, Öneren: Mehmet Maşuk Gülaçar, Mustafa Çalışkan,Mehmet Yavuz Salihoğlu,Mahmut Haydar,Abdullah Acar. İkinci Liste: Divan Başkanlığına Nihat Tunalı, Recep Akbudak,Nuri Cengiz. Önerenler: Ahmet Akkaya, Oktay Atmaca, Murat Yolgeçen,Alpay Gönül.

Oy çokluğu ile yönetimin divan heyeti listesi divan da ki yerlerini aldılar.

Divan Heyeti Başkanı Nihat Tunalı,”2018 yılı olağan mali genel kurulu önce kooperatifinize,sonra İkitelli Organize Sanayi Bölgesine, İstanbulumuza ve ülkemize hayırlara vesile olsun inşallah. Gündeminizin 2.maddesinde divan heyetine oy çokluğuyla ben ve arkadaşlarımı seçmiş oldukları ve bizlere verdiği güvenle seçmiş olduğunuz için ben ve arkadaşlarım adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli Arkadaşlar, Allahın izniyle ben bu divan heyetine, bu toplantıyı objektif,tarafsız şekilde yönetmeye gayret edeceğiz.Bu divan heyetine toplantı sonunda bu toplantıda yaptığımız görüşmeleri aldıklarınız kararları, toplantının tutanaklarına imzalamak üzere yetki verilmesi hususunu tekliflerinize arz ediyorum. Bizlere bu toplantı tutanaklarını imzalama yetkisini verenlerin işaret buyursunlar efendim. Etmeyen var mı arkadaşlar. Oy birliği ile divan heyetine bu toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi vermiş oluyorsunuz.

Değerli arkadaşlar gündemimizin 3.maddesi yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu,bilanço ve gelir gider farkı hesabının okunması maddesidir.Arkadaşlar gündem maddelerini görüşmeye geçmeden önce bazı arkadaşlarımızın divan başkanlığına verdiği bir dilekçe var. Ben bunu bilgilerinize arz edeyim. Gerekçesini de arkadaşlar açıklasınlar. Gündeme madde eklenmesi isteniyor. Gündeme madde koyma şansımız var mı, yok mu? Bunu bir açıklayalım. Gündeme ek madde koyma koşullarının açıklamasını bağlayıcı ve amir kanunu yasal durumunu bakanlık temsilcisinden dinleyelim.Gündeme alınması için de yarıdan bir fazla oy gerekmektedir.

Değerli bakanlık temsilcimizin söylediği hususlarla ilgili talebiniz var ise bunları bilgi verip oylayacağız. Onun dışında ki hususu gündeme ilave madde koyma şansımız yok. Her halde yeterli imza yok.Hazirun kaç arkadaşlar. Toplam hazirun 930.Yüzde onu 93 eder.Sizin ise 106 imzanız var. Okuyalım. Bir dakika arkadaşlar, sükünetle halledeceğiz. Şimdi arkadaşlarımızın İki tane önergeleri var.Bir dakika arkadaş,verdiğiniz şeyi ben genel kurula arz edeceğim.Sonra da oylayacağım.Siz buyurun oturun.Bunu okuyalım, oylayalım. Ondan sonra da çıksın kürsüye fikrini açıklasın.Oluşan 3 tane önerge var.Hepinizin zamanı çok kıymetli. Verilen dilekçe 3 tane önerge var. Bunları okuyup, üçünü ayrı ayrı sizlerin oylarınıza sunayım.Sonra da arkadaşlarıma açıklama yapmaları için söz vereyim.”

Verilen Önergeleri Avukat Gökhan Orçun okudu.Okunan önergede şu bilgiler yer alıyor:

“Sınırlı Sorumlu Deri Mamulleri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Divan Başkanlığına

Konu Kooperatifler Kanunu 46/3 maddesiyle Kooperatif Anasözleşmesinin 31.maddesi gereği 22.06.2019 tarihli genel kurul gündeminde görüşülmesini istediğimiz Ek Gündem Maddelerinin gerekçesinin talep sahiplerini temsilen Avukat Gökhan Orçun tarafından Genel kurula okunmasına ve genel kurulca ayrı ayrı oylanması hususu ile gerekçeleri arzıdır.

1-Genel Kurulun 9.maddesinde görüşülmek üzere gündem maddeinin şu şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz. Kooperatifimizin 679/1 ve 682/2 nolu parsellerinde mevcut olan iş yerlerinden daha önce iskanı alınan yerlere ilişkin olarak Anasözleşmesine ilişkin olarak 64.maddesi gereği,edinim oluşturmuş üyelerin ferdileşme yoluyla tapularının dağıtılmasına ve iskan aykırılıklarının ayırımı bulunan S1 ve S6,S7 ve S8 nolu blokların imar tarzlı kulanışı yasası kapsamında değerlendirilerek,iskan alınması ve akabinde tapuların üyelere dağıtılması konusunda yönetim kuruluna görev ve yetki verilmesinin oya sunulması şeklinde değiştirilmesini ve gündeme eklenmesini arz ederiz.

Önergeyi verenler Dersankoop Hissedarları adına Avukat Gökhan Orçun.”

-Divan:“Değerli arkadaşlar değerli bakanlık temsilcisimizin söylediği şekliyle ilgili gündem maddelerin görüşülmesinde bu konularda sizlere söz verilecek,önergenizi okuyacaksınız, açıklayacaksınız.İstediğiniz talebinizi söyleyeceksiniz.bizde ona göre oylayacağız, ona göre tutanaklara geçireceğiz. Toplantıyı mevcut gündem dahilinde icra edeceğiz.

Arkadaşlar gerekli açıklamayı biraz önce bakanlık temsilcimiz yaptılar.

Önergeyi veren arkadaşlar İbra Maddesinde gündeme bir ilave madde koyulmasını istiyorlar.İbrayı teknik olarak bir Hesap Tespit Komisyonu kurulmasını,bunun da gündeme ilavesini talep ediyorlar.Bu hususu siz değerli ortaklarımızın oylarına sunacağım.

Arkadaşlar bundan sonra da gündemin yazıldığı gibi aynen uygulanmasının oylanmasını isteyeceğim.Hiç kimse müdahale etmesin. Değerli arkadaşlar genel kurula katılan sayısı kaç şu anda.Bu önergenin kabul edilebilmesi için 210 oy gerekiyor. 163 oy olduğu için bu önerge kabul edilmemiş oluyor. Biz mevcut gündeme aynen devam ediyoruz…

Gündemin 3. maddesi. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço, gelir gider farkı hesabının okunması. Raporlar okundu. Şimdi bu gündem maddesi ile ilgili konuşmak isteyen arkadaşlar isimlerini yazdırsınlar. Başka var mı arkadaşlar? Şimdi söz isteyen arkadaşlarımıza sırasıyla söz hakkı vereceğiz.Sonra da yönetime yapılan konuşmalarla ilgili açıklama yapmak üzere söz vereceğiz.”

DERSANKOOP OLAĞAN MALİ GENEL KURULU”NDA KİM NE DEDİ…

Avukat MURAT GÖKHAN ORÇUN:

“Sayın divan heyetim, hükümet komiserim,Dersankoopun değerli yönetim kurulu üyeleri ve dersankoop un değerli üyeleri ve hissedarları…Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Avukat Murat Gökhan Orçun. Ben 2018 yılı itibariyle kooperatifin bir gurup üyeyle kooperatifle ilişkileri alakalı fikir almak danışmak için geldiklerinden itibaren ben de Dersankoop”un içerisine dahil olmuş oldum.Yaklaşık bir yıllık üyeyim. O dönemden beri de kısaca ne olduğunu anladım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu genel kurul sizlerin önünüzde ki belki de 10 yılı belirleyecek bir genel kuru.Genel kurul bir yıllık faaliyetlerini anlatmaya çalıştılar ama ben en önde olmama rağmen Allah şahit ki ben bile yeterince duyamadım, anlayamadım.Arkada ki arkadaşların durumunu tahmin dahi edemiyorum. Biz bu arkadaşların çalışma ve eylemlerini ya taktir edeceğiz, ya da eleştireceğiz. O yüzden de sizlerden ricam bu gün kavga ve tartışma günü değildir.Bu gün yönetime gerekiyorsa yol göstereceğiz, yardımcı olacağız ve Dersankoop un maksimum düzeyde hayırlı sonuçlarla yürümesine el birliği ile bizler karar vereceğiz. 2018 yılının Ekim ayında ben buraya geldiğimde bir çok bunu parantez içinde söylüyorum. Belki başka konularda da olabilir. Ama dersankoop ta bir çok serzeniş vardı.Bu serzenişler bana geldiği an itibariyle bu arkadaşlara bir önerim oldu. Dedik ki birisinin hakkında bir iddiada bulunuyorsak önce o kişinin kapısını çalalım ondan bilgileri soralım. Sayın başkanımızdan randevu aldım. Orada bir çok arkadaşımız vardı. Sağ olsunlar bizleri ağırladılar. Bizde kafamızda olan soru işaretlerini orada kendilerine sorduk. Yapılan açıklamaların bir kısmı bizi tatmin etti, bir kısmı etmedi. Bunlardan bir tanesi toplanan pay bedelleri. Bir tanesi de C Bloğun tapularıyla ilgili olanı. Ve biz bunlarla ilgili özellikle de yönetim kuruluna burada bir sıkıntı olursa hukuki manada yardımcı olacağımızı beyan ettik. Bir arkadaşımız bize Dava Açan Zalimler dedi ama olsun. Burada bazı meslektaşlarım da var. Dava açmak bir zulüm değildir, zalimlik değildir, bir haktır. Hukukçu olarak bizler burada bu davaların son ermesini istedik. Dolayısıyla bu tapuların alınabilmesi için o arkadaşlarla görüşmeye gittik, başkanımızla görüşmeye gittik, tarafları ikna etmeye çalıştık. Ancak istenilen sonuca varamadık. Sayın divan benim konuştuklarım faaliyet raporlarıyla alakalıdır. Dolayısıyla tarafların görüşleriyle birlikte yönetime çözüm önerilerini sunan bir ihtarname yolladık. Bu ihtarname de tapuların dağıtımı, pay bedellerinin ödenmesi gibi konularda kendi fikirlerini söyledi ve taktir sizindir dedi. Biz üyeler olarak yıkıcı bir muhalefet olmayalım dedik. Biz bu yönetimin gerekiyorsa en büyük destekçisi olalım, işleri bitirsin ve üyeler de bu işten paylarına düşene kavuşsunlar, alsınlar. Ama biz bu ihtarımıza, iddiamıza yazılı bir cevap alamadık. Akabinde, bir yazılı cevap alamadık,bize gelmedi. Varsa memnun olurum. Ama bana ulaşan bir şey yok. Akabinde de yönetim kuruluna şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar yönetim bize cevap vermeyebilir. Bakın ben hakkımı,haddimi ve usulü bilen bir avukatım.Yönetim benim işim başımdan aşkın, bir de sizlerle uğraşmayalım da diyebilir. Biz bu seferde Denetim Kurulu”na gittik. Orada ki arkadaşlara da dedik ki Kooperatifler Kanunu”nda üyelerin dikkatini çeken bazı konular var. Bazı konularda sizden bilgi istiyoruz, bizi bilgilendirin dedik. Niye bilgilendirin biliyor musunuz? Yapılan bu dedikodular bitsin dedik. Kafalar netleşsin, yönetimin de önü açılsın, hep beraber destek olarak yürüyelim. Sizlerde bu konunun önünü açın, birbirimize destek olalım. Onlara da bize yönetim kurulundan hiçbir şekilde yazı gelmedi dedik. Şimdi bakın arkadaşlar burada kafaları karıştırmayın. Arkadaşlar benim noterden yollamış olduğum iki adet ihtarname var. Başkanı eleştiriyoruz ama başkana teşekkür de etmemiz gereken kısımlar var. Ben bu kısımları sizlere söyleyim. Özellikle sizlerin bu ödemiş olduğu bu pay artırım bedelleri var. Bu konuda genel kurulda bir karar almamışsınız. Bu yönde de toplanan paranın 10 milyon lira olabileceği söyleniyor. Sayın başkana ben bu konuda teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmede bu konuda bir taahhüt verdi. Başkan bu taahhütlerde şahıslara yönelik değil, genel üyelere yönelik olarak düşündüğünü söyledi.2023”te de bunlar sonuçlanacak dedi. Yerlerin tapuları yapılarak harçları yatırılacak dedi.Dolayısıyla bizim artık muhalefet edeceğimiz kat mülkiyeti ve tapu meselesi gibi konu kalmamıştır. Başkanın avukatlarıyla, danışmanlarıyla,muhasebecileriyle görüştük.Biz bunları bitireceğiz, bu işlemleri bitirdiğimizde de kişilerin cari hesaplarına işleyeceğiz. Önümüzde ki dönemde de üyelerden aidat talep edilmeyecek, bu ödemeler aidat sayılacak diye başkanımızın bu yönde bir taahhüdü var. Onaylı ve imzalı olarak vermiştir. Bu konuda ki bilgilenme talebimizi karşılıksız bırakmadığı için de kendilerine teşekkür ederiz. A ve B Bloklarda ki tapuların dağıtılmasını istedik. Bakın sayın divan faaliyet raporlarıyla alakalı olarak konuşmama devam ediyorum. Trios 2023”te ki tapuları dağıtın dedik. Bu konuda ki hassasiyetlerini de gösterdi. Başkana ben teşekkür etmek istiyorum. Hep eleştirmek değil, bazen de teşekkür etmek de gerekir. Bu konuda da yani 2023 Trios projesinde ki tapularda dağıtılacaktır dedi. Bu konuda da taahhüdünü yaptı. Bunu da dağıtmaya başladı. A ve B Blokta da bunlar başladı. Teşekkür ederim.

Şimdi de gelelim eleştirimize. Bizim iki tane eleştirimiz kaldı. Sayın başkan ve yönetim kurulu üyelerinden. Dedik ki arkadaşlar biz Pulsar firmasıyla alakalı bu konuyu birazdan gene konuşacağız. C Blok hali hazırda yapılmadı. Sözleşmeye göre burada sağlık ocağı, okul, kreş ve cami hala yaptırılmadı, bunlar yapılan projelerde yer almadı. Bu konuda ihtarlarımız olduğu için söylemek zorundayım.Pulsar Firmasının bu konuda sözleşmede bunları yerine getiremediğini elimizde bulunan teminatların 2 milyon ve 8 bin lira teminat mektubumuz var. Yanlışımız varsa başkanımız bunu doğrular.16 tane iş yerinin Pulsar”a devredilmemesi doğru mudur. Dolayısıyla bu üyelerinin her hangi bir zararının oluşup, oluşmadığını tespit edilmesini istedik.

Eğer bu zarar oluşmuşsa bunları üyelerin lehine kooperatif mülkiyetine katın, Pulsar”dan da bu üyelerin hakkını yemişse de bunların karşılığını onlardan alın.

C Blokla ilgili faaliyet raporu içerisinde birazdan görüşülecek olmasına rağmen diğeri de başkanımızdan üçüncü talebimiz oldu. Yönetim kurulundan da bir talebimiz oldu. Ana Sözleşmenin 64.maddesi emrediyor. Bakın arkadaşlar, emir şöyle.Bakın siz bu genel kurulda aykırı bir karar alamazsınız. 64.madde diyor ki iskanı alınan bloklarla alakalı üye borçlu değilse, üyelik görevlerini yerine getirmişse üyeden başka bir ödeme veya bir şey talep edilemez diyor. Başkanım da 7 tane bloğun iskanının alındığını söylüyor. Sayın başkanım şu anda iskanı alınan bu 7 tane bloğa borcu kalmayan üyelere ferdileşme yapacak mısınız, tapularını verecek misiniz, vermeyecek misiniz?Bunu çok net olarak soruyorum. İkinci konumuz, ileride konuşulacak konu.İmar barışı için yetki istiyorsunuz ancak imar barışı 15 haziran 2019 da bitti.Bu imar barışı baş vurusu yapıldı mı, eğer yapmadıysak, bilgilenmek için soruyorum.Eğer yapmadıysak bu treni kaçırmış olacağız.Yasal süre geçmiş olacak. Bunun da genel kurulun aydınlatılmasını istiyorum. Ayrıca, az önce vermiş olduğumuz önergenin içerisinde 106 kişinin talebi olarak yönetim kurulunun yanında denetim kurulunun seçilmesiyle ilgili bir ek gündem maddesi vardı bu gündem okunmadı. Bu konuyla alakalı da şerhimi koyuyorum.Bakın Denetim Kurulunun azli ve Denetim Kurulunun yeniden seçimiyle alakalı.”

-Divan:Yaz Şerhini…

-Avukat Murat Gökhan Orçun: “Biz en azından yönetim kuruluyla alakalı endişelerimizi de dile getirmek istiyoruz. Yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızın denetlenebilir olmasını düşünüyoruz. Yönetim kurulu elinden geleni yapıyor olabilir, bunu bilmiyoruz. Ancak ben şuna karşı bir avukatım. Yönetim Kurulu Listesinde olanların denetim Kurulu listesini kendilerinin seçmesini doğru bulmuyorum. Çünkü hiçbir yönetim kurulu kendisini denetleyecek denetim kurulunu oylatmaması gerekir. Geçen genel kurulda bu olmuş. Dolayısıyla da bu gibi yerlerde ki Denetim kurulu üyelerinin harici kişilerden seçilmesi gerekir. Yönetim kurulundan ozgür ve bağımsız olmaları gerekir ki özgür ve bağımsız denetim yapabilsinler. Bununla ilgili görüşlerimiz ve sorularımız bunlardır. İlgili gündem maddeleri geldiğinde de yeni bir söz hakkı çıkarsa konuşuruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

-Divan: Değerli üyeler..sizden istirhamımız şudur. Burada 11 tane gündem maddesi görüşeceğiz. Hepsinde de her isteyene ayrı ayrı söz vereceğiz. Buraya çıktığınızda ilgili madde ile sözlerini söylerseniz diğer maddelerde söz almak istediğiniz taktirde de yine sizlere söz hakkı vereceğiz. Bu sıcakta bu şekilde devam edersek bu kurulu 8-10 saatte bitiremeyiz.Zamanı iyi kullanalım. Hepimizin zamanı son derece önemli. Bir de örtüşen konuşmalarla bir konuşmacının yaptığı konuyu tekrar etmemek kaydı ile konuşmalarımızı yapalım.”

AHMET AKKAYA:

“Sayın divan, sayın genel kurul üyeleri, hepinizi saygıyla selamlarım. Bu günkü yapılacak genel kurul, alınacak kararlar kooperatifimiz adına hayırlara vesile olur, inşallah hayırlı kararlar alır. Hepimizin menfaatine kararlar alınır.

Bildiğiniz gibi ben Ahmet Akkaya. 7 yıl birlikte arkadaşlar ile beraber çalıştık. Bu projenin buraya gelmesinde başından beri burada emeği olan bir arkadaşınızım. Emeğim geçtiyse o da helal olsun. Sizler için çalıştık, sizler için mücadele ettik. Ben bir sene önce yönetim kurulunda ki arkadaşların müteahhitle olan ilişkilerinin mali konularda olan eleştirileri yönetim kuruluna yazarak yönetim kurulundan istifa ettim.

Niçin istifa ettim. Çünkü benim orada mevcut şartlarda durmam benim vicdanımı rahatsız etti. Yani bir düşünün. Bir müteahhit var. Bir sözleşme yapmışsınız, bu sözleşme uygulanmıyor. Bu sözleşmeye aykırı hareket ediliyor. Durum böyle olunca da benim işim ne orada. O zaman ben bu yapılan yanlışlara şerh koydum. Yönetim kuruluna, denetim kuruluna ayrı ayrı defalarca yazı yazdım. Denetim kurulunu göreve davet ettim. Yönetim kurulunu gecikme bedelini almadığında bunları almadığında da haksız devirlere şerhler koydum. Bu benim yönetim kurulu olarak görevimdi.Çünkü beni orada birilerinin kullanmasına ben izin veremem. Bir kişinin hakkı var. Attığın her imza, verdiğin her karar sizlerin hakkınız, sizlerin parası.Ben bunu savunmaya karar verdim. Ben buna engel olamayınca ne yapmam lazım.Yanlız kalınca ayrıldım.Geçen kurulda da bunu söyledim. Arkadaşlar benim yanımda yönetim kurulu toplantıları yapmamaya başladılar. Buluşup başka yerlerde yaptılar, çıkıp kapı önünde yaptılar. Macit bey burada. Benim bu söylediklerimin hepsi yönetim kurulu kayıt defterinde belge.Bakın defalarca yazılar yazmışım, defalarca şerhler koymuşum. Niçin koymuşum bunları. Bu hatalar olduğu için. Burada çıktı bir hanımefedi dedi ki 100 bin lira alınıyor mu, Macit bey dedi ki alınıyor. Ben bundan yönetim kurulu üyesi olarak utandım ve gittim yazı yazdım. Yazı burada. Dedim ki arkadaşlar bu para alınmıyor, üyeyi kandırdınız. Hemen akabinde bakın 4.ayın 24 ü,bu paranın alınmadığıyla ilgili yazı yazdım. Benim adıma denetim kuruluna bir yazı yazdım. 1 milyon 880 bin lira para aradan yıllar geçti hala müteahhidin üzerinde duruyor. 1 milyon 880 bin lira bizim hakkımızdan ödenen parayı Toki ye tahsis edemeyeceğini çünkü o anlaşıldı, ne karşılığında verildiği, anlaşıldı.Onu da başkan söylesin. Bu konuda sözleşme var. Sözleşme burada. Bu para alınamaz, hiçbir yere mahsup edilemez. 2016 yılında yönetim kurulunda olan arkadaşlar burada adamlar dediler ki biz yapacaksak yapalım. Maşuk bey yer artırma adı altında bu belgeyi uzattı her seferinde de şunu söyledi. Ben C Bloktan bir yer sattırmadım. Sonuçta C Blok yaptırılmadı.10 yıl oldu. B Blok 2.80 emsal.Sadece demir ve beton kaba inşaat C Blok ince inşaat Avm her katına tır çıkıyor.Arkadaşlar bunu yapıp gidecekler. Ben bunun mücadelesini verdim. Bu gün bakın sizin önünüze tapuları dağıtıyoruz, bitirdik, şaşalı şekilde anlattılar, bu madde buradan geçecek. Ben sizlerin bir kardeşiniz olarak 7 yıl sizlerin oylarıyla burada kalmış görev yapmış biri olarak, bu arkadaşları da çok iyi tanıyan biri olarak şunu söylüyorum. Burada bir denetim kurulu yok arkadaşlar. Denetim kuruluna çıkın şurada ki maddenin bir izahını yapın değin, bir bilgi isteyin.Yapamazlar, veremezler. Burada buraya zamanını ayıran tek Maşuk bey ve diğer arkadaşın ismini vermek istemiyorum. Diğer arkadaşlar ise gelir imzalarını atar giderler. Ortamı germeye, konuşmacılara müdahale etmekle bir yere varamazsınız. Ben buraya çıktım konuşuyorum. Sizlerde çıkar orada benim konuşmalarıma ya cevap verirsiniz ya da yalanlar sınız.Sataşmaya gerek yok.Ben buradan 11 yıl önce yer aldım. O zaman yönetimde falan da değildim. Bakın değerli arkadaşlar bu arkadaşlar bana dediler ki Maşuk bey burada. Ahmet bey sen şerh koyarsan veya çıkar bizi eleştirirsen benim elimde yetki var, hakkında belge var ve belge hazırlar seni yakarım. Ben yönetim kurulundan istifa ettim ve akabinde ortaya belge çıktı bakın.Gittiler eski yönetici Kemal”i getirdiler. Maşuk bey çekti beni burada müteahhide şerh koyma, bak benim elimde belge var ben seni yakarım. Bakın ben bunu burada Allah için şerefimle namusumla söylüyorum. Ayrıca bana bir de seni şucu, bucu diye de içeri attırırım.Benim hakkımda bu kadar dedikodu yaptılar. Çünkü ben yönetimde iken anlaşamadık. Ben o yönetimde iken de orada ikinci başkandım. Yani başkan yardımcısıydım. Ben anlımın akıyla gerekli yazılarımı da yazarak uyarılarımı yaparak kendi öz irademle oradan istifa ettim. Beni kimse de görevden almadı, alamaz. Buna ancak genel kurul karar verir. Çünkü ben bütün şeyleri yazdım, belgeli olarak bunları ortaya koydum ve istifamı verdim. Akabinde de sizlere mesajlar atarak burada olan yapılan yanlışları anlattım.Ben asla olmayan hiçbir şey söylemedim. Şimdi de ortalıkta bir laf dolaştırıyorlar. Ben demişim ki 5 bin metre kayıp, ben hiçbir zaman yönetime dağıtılmayan kayıp yer demedim. Bakın şöyle bir şey var. Bakın benim yolladığım. Bakın arkadaşlar, ihtarlar burada, hepsine resti çektim. Bunlara hiçbir cevap vermediler. Denetim bir tanesine cevap verdi ve hiçbir şey de anlamadım Ben 5 tane ihtar çektim. Bakın arkadaşlar burada çok farklı şeyler olmaya ve yaşanmaya başladı. Burayı peşkeş çekmeyin. Genel kurul ile bunların yolunu açmayın. İş tehlikeye gidiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yerin üçte bir kaybımız var. Bunlar Cami, Kreş, Sağlık Ocağı. Bunlar nerede arkadaşlar. Bunları da yaparak bize burasını teslim edecekti. Bunlar nerede. Ben burada 2015 yılından beri sürekli şerh koydum, yazı yazdım,uyardım. Bunları da kurullarda sizlerle paylaştım, paylaşmaya devam ediyorum. Ben görevimi yaptım, vicdanen de rahatım.

Şimdi benim hesabıma göre Sözleşme de her şey var. Sözleşmede olanlar yerine getirilmedi. 6 yıl bitti 2 milyon lira hala teslim edilmedi. Arkadaşlara soruyorum. Maşuk bey de hep söylüyordu. Şelaleler yaptırıyorum, peyzajlar yaptırıyorum, yürüyen merdivenler yaptırıyorum, bina orada arkadaşlar gidin de bakın bu sayılanların orada kaç tanesi var? Veya var mıdır?

Şunu da ifade etmeden geçmeyeceğim. Bakın arkadaşlar, burada bir senaryo yazılır ve o senaryo oynanır. Ayrıca burada, bu yönetimde iyi polis, kötü polis rölleri var. Ben buranın dağıtımına buraya mahkeme açanların hepsine karşı çıktım. Bu kürsüden de söyledim. Buranın dağıtımına engel olmayın bunu da hepiniz bilir siniz. Ama buraya iyi polis, kötü polis bir senaryo yazdılar adam geldi dava açtı dağıtımı durdurdu. Ondan sonra da 100 bin liralık yeri 500 bine sattı, bakın arkadaşlar adam burada oyun oynadı gitti. Burada parayı kazanan kazandı, Maşuk beyde burada buna rağmen sizin karşınızda hala kahraman rolü oynuyor.

Ben üzerime düşeni yaptım, sizlerle de paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar bu malınızı sizler hiç de kolay kazanmadınız, bu malınıza sahip çıkın. Bakın burada oynanan oyunlar gerçekten çok akıllıca ve çok da derin. Ben burada şahit olduklarımı anlatmaya kalksam buna zaman yetmez. Ahmet bey bunları topla, belgele, hukukçularımızı da alalım, oturalım yönetim kuruluna müteahhide yapılan ödemeden başlayalım.

Şimdi de yönetim ve denetim maaşlarının artırımıyla ilgili gündeme koymuşlar mı.Bakın arkadaşlar Maşuk bey zaten kimseye sormadan kendi maaşını 5 bin liraya çıkarttı.Siz hiç bu konuda kurul kararı aldınız mı? Ya da Maşuk beyin maaşının artmış olduğunu duydunuz mu?Bakın burada da oğlunu sayım memuru yaptığını biliyor musunuz?

Bakın arkadaşlar bu gündem maddelerini eğer ki onaylarsanız, bu ne demek biliyor musunuz? İbra demek,dava açılamaz demek oluyor.  İbra demek bu insanlardan hesap sorulamaz, bu maddeler oylandığı zaman onayladığınız zaman hepinize geçmiş olsun. Yönetimi, öncelikle de denetimi ibra etmeyin.Denetimde ki arkadaşlar bırakın 2 milyonu,bu arkadaşlar 1 milyon 200 bin liralık projeyi inceleyecek kabiliyet ve kapasiteye sahip değiller. Kendileri burada.Bu arkadaşlar yeni belirlendiler,şimdi de seçilmiş olacaklar. Bunları ibra etmeyin sizlerden rica ediyorum. Sayın genel kurul üyeleri, kıymetli arkadaşlar, bu maddeler geçmesin. Sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Söz hakkı doğduğunda da yine konuşacağım. Sağ olun, var olun. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Ben şerh koyacağım, mahkemeye gideceğim, teşekkur ediyorum.”

Tartışmalı ve zaman zaman aşırı şeklide ortamın sertleştiği kurulda konuşmacıların fazla olmasından kaynaklı konuşmacı söz süresinin 5 dakikalık süreyle belirlenmesi teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

NURCAN VAROL:

“Saygılarımı sunuyorum. Elimizde ki raporlar buraya geldiğimizde verildi.Bunları bu şartlar içinde de yeterince incelemeye vaktimiz olmadı.

Benim şu gelir gider kısmında birkaç tane masraf var ve ben bunları anlayamadım. Kooperatifin borçları. Piyasaya 13.5 milyon borcumuz var. Bunların ayrıntılı dökümü yok. Bunlar nereleredir. Ondan sonra bizim peysaj giderleri konmuş.Nereler peysaj giderlerinin ne olduğunu da anlayamadım ben. Yani benim kısaca söylemek istediğim.Muhasebe tekniği ile hazırlanan rakamlardan üye hiçbir şey anlamıyor. Şimdi de burada şifayen borcumuz yok denildi ki maden borcunuz yok niye bu kalem bu şekilde yazılmış.

Bir şey daha dikkatimi çekti. Bu da yemek giderleri birkaç kez tekrarlanmış…Benim söylemek istediğim şudur . burada ki masrafların daha ayrıntılı ve detaylı anlaşılır hepimizin anlayacağı ya da bildiği giderler şeklinde yazılmamış.”

YUSUF AYDEMİR:

“Değerli ortaklar hepinizi saygıyla selamla anıyorum. Başkanımı da selamlıyorum, yöneticileri de selamlıyorum. Bu güne kadar da yaptıklarından Allah razı olsun diyorum ama ilk önce burada önceden burada kooperatif adına yönetim adına konuşan arkadaşlar, acaba mahkemeye vermeyelim de mahkemeye gitmeyelim de ortaklar olarak burada elime bir sopa alıp dersankoopta ki hakkımı öyle mi korumam gerekiyor benim demeliyim. Ben bu yönetime bunu soruyorum. Ha şimdiden sonra cumhuriyet savcılığına ben suç duyurusunda bulundum. Bundan da gurur duyuyorum. Hırsızlık etmedim. Kimsenin hakkını çalmadım. Kimsenin hakkına girmedim.Bu gün burada konuşup, inşallah o gün o bür dünyada da eller, gözler, ayaklar, bedenimiz konuşacak. Hiç kimsenin de bundan zerre kadar kuşkusu olmasın, bunlar susacak, bunlar konuşacak.Ben bu inançtayım.

Ha şimdi burada yönetim bir karar almış muteahhit ile.Bu kararda diyor ki, muteahhit anlaşmasında diyor ki, yapılan işler, üyelerin kullanacağı şekilde teslim edilecektir. Ne demek bu?

Sayacı, Saati, Sıvası, Boyası,Penceresi,Kapısı,Elektriği,Doğalgazı yani her şey yapılmış bir şekilde teslim edilecek. Allah aşkına. Bak burada böyle yazıyor…

Ben bunu kafamdan söylemiyorum. Sizin de imza attığınız muteahhit firma ile olan anlaşmanız buyurun.Ben de onu okuyorum.

Burada bakın ne diyor. Elektrik ve asansor, teknik şartlar nedeniyle tüm ince satenik teknik şartları taşıyan marka onayı alınmış ürün,araç,gereçler kullanılarak, tüm alt yapı katılım payları ve bina için olması gereken hazır hal durumları son kullanıcıya teslim edilecek şekilde teslim edilecektir. Bunu ben yazmadım. Bunu sizler Muteahhit firma ile yaptığınız anlaşmada yapmışsınız ve altına da imzalaranızı atmışsınız. Benim anladığım bu. Bir de diyorsunuz ki muteahhit firma burada bir çöpünü dahi bizlere bırakmıyor.

Ama gel gelelim ki bu çöp meselesine…Muteahhit firma oraya bir çukur açtı orası da çer çöple doluyor.Bu durum onunla da bitmiyor. 30 yıllık bu yorgun binaların altına bu çukurdan giden yağmur sularıyla inşallah bu blok bu kışın çökmez bahara çıkar. Orada bir havuz açıldı, göl açıldı. Demin bir arkadaşımız da dedi ki Maşuk bey şöyle yapacak böyle yapacak.Yaptı, Oraya bir havuz açıldı.O çukurdan, havuzdan gölde biriken sular oradan 8.bloğun temeline iniyor.Beklenmeyen bir yağmur yağdığında da veya bu kış ağır bir kış geçerse bahara bu blok toprak kayması ile de baharı göremeyecek gibi gözüküyor, görür inşallah. Burada bulunan bütün her kes bilsin ki o blok bu kışı bahara ya çıkarır ya da çıkamaz. Ben inşaatı da biliyorum. Ha ben şunu da söyleyim. Burada 3 Blok yapılacaktı. Bunların sadece 2 Blok yapılıyor ve tapular veriliyor. Aynı yerde aynı kooperatifin mülkünde olan ve yapılan bu A ve B Bloklara ait tapular veriliyor da niye 30 sene önce yapılan ve şimdi de bitmiş olan diğer blokların tapuları verilmiyor.

Ha demek ki burada devam eden başka oyunlar var. Benim 17  metrekare yerim var. Öteki adamın daha önce hiç olmamış dün yapmışlar çatılarda 500-1000-1500 metre kare yere salip olanları burada yer sahibi, mal, mülk sahibi etmek istiyorlar. Ha şimdi şunu da söyleyim teşekkür edeceğim.

Ben Dersankoop la ilişkili işlerime şimdiye kadar kendim müdahale ediyordum. Bundan sonra buraya avukatımı getireceğim. Adalet Bakanlığından buraya ve bu olacak Allah nasip ederse burayı Denetleme heyeti getireceğim ve bunu getireceğim. Hiç kimse beni engelleyemez.Allah nasip ederse getireceğim. Bakın burada yıllardır aynı insanlar. Burada denetim kurulu oturuyor, yönetim kurulu oturuyor. Burada her kes yıllardan beri aynı adamlar. Bir de değişin ya hu.Bir de değişin.Saygılar sunuyorum.Teşekkür ediyorum.”

İLYAS GERMEM:

“Saygı değer hazirun. Acizane bu kooperatifin bir ortağı olarak, bunca yıldır buraya geldim gittim.Hiç bir mevzuya karışmamak için elimden geldiği kadar özen gösterdim, incelik gösterdim,kimse ile de takışmadım, dalaşmadım.

Ama demin avukat bey burada bir şeyler söyledi. Şahsen çok detaylı da almadım. Çünkü niye.Avukat bey elinde kağıt, rapor gösteriyor. Bunu siyasilerde kağıt gösteriyor.Ben de alır bir şeyler gösterir ve sallarım. Şu nu yaptım, bunu yaptım, şöyle oldu,böyle oldu diye.

Ben sadece burada Ahmet Akkaya beye itaf edeceğim. Ben onun için çıktım buraya, başka da hiçbir şey için değil. Ahmet Akkaya beyden özelliklen ve özelliklen soruyorum.Burada çıkıyor Allah dedi, Lillah dedi, Billah dedi. Her şey dedi. Peki Ahmet bey bu kooperatife kaç para zarar ettirdiniz, bu kooperatifin kaç parasını ödemediniz. Ahmet Akkaya bey siz bu kooperatife kaç para zarar ettirdiniz. Alkış..Alkışlar…Bu kooperatifin kaç parasını ödemediniz…Alkış, alkış….

Uzlaşmaya gidip, ödemeniz gereken bedeli yüzde 13 ler gibi bir rakamlara düşürterek, hangi vicdanlan, hangi imanlan, hangi insanlıktan yaptınız. Bunu burada açıklamanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum.”

-Divan:Teşekkür ediyorum. Başka var mı arkadaşlar?

KONUŞMACI BAY:

“Kusura bakmayın hepinizin iki dakikasını alacağım. Bende sizin bir ortağınızım. Hepimizi buraya çağırdılar biz size yeniden bir inşaat yapacağız. O zaman ki o toplantıya bende geldim bir inşaat mühendisi kardeşiniz olarak. Başkanım yurt dışındaydı. Ben bu inşaatın sözleşmesi,şartları, yarın obur gün bu hukuk problemleri karşımıza çıkacak diye bütün arkadaşlarımıza anlattım. Yönetim de sayın Ahmet Akkaya vardı, Abdullah abim vardı.

O zaman Ahmet Akkaya bana dedi ki: Sen, biz bu sözleşmeyi yüzde 51 biz geçirirsek, sen bu sözleşmeyi bu şartla bu maddelere uymasan da biz bu inşatı yapıyoruz. Ama bu gün burada görüyorum ki Ahmet Akkaya abim bu gün burada yönetime karşı yönetimi eleşiriyor. Ben de Ahmet Akkaya abime şunu soruyorum inşaat mühendisi kardeşiniz olarak. O zaman ben size bu şeyleri söyledim. O zaman beni dinlemediniz. Hatta bana dediniz ki siz bir önceki yönetimi desteklediğiniz için bu gün buna karşı çıkıyorsunuz. Ahmet Abim sizin bir inşaat mühendisi kardeşiniz olarak ben bu konuda sizi önce uyarmıştım. O zaman benim sözümü dinlemediniz. Bu gün bu durumlar yaşanıyor. Saygılarımla.”

-Divan:Teşekkür ediyorum.Konuşmacılara söz hakkı verdik.Şimdi özetle bu konuşmalara yönetim kurulu başkanı bir cevap versin.

MEHMET MAŞUK GÜLAÇAR:

“Çok değerli Dersankoop üyeleri, bu konuşulanları dinlediğimde şunu görüyorum. Burada sanki muteahhite çatmak için çıkan insanlar muteahhit ile kolkola girip, bizi muteahhit üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaların mali boyutunun ne çapta olduğunu öğrenmeye çalışıp, sonra bizim karşımıza çıkıp, bizi dava etmelerini sağlamak istiyorlar gibi geliyor bana. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Siz muteahhide çatıyor görünüp, muteahhidin yapmış olduğu çalışmaları, sözleşme dışı yapmış olduğu değerlerin neler olduğunu benden öğrenemeyeceksiniz.

Çünkü bir basiretli bir tüccar gibi, bu üyelerin mallarını 35 yıldır har vurup, harman savuran yönetimlerin dışında. Biz bu yönetimin bütün haklarını koruyup, değerlerini daha değerli hale getirebilmenin mücadelesini vermek için çıktık ve Rabbime şükürler olsun ki, şu olmuş, bu olmuş, bitmiş, bitmemiş, bitmiyor, etmiyor, gitmiyor. Ya hu gözünüze dizinize dursun.Gözünüze girsin Ya hu eser şurada, eser ortada..Bitmiş bir iş. Bu gün Türkiye”de eşi benzeri olmayan bir proje ve içinde yapılmış olan çalışmaları her kes muteahhitten istiyor. Ya hu ne oldu. Sanki burada biz buraları birilerine peşkeş çekmişiz gibi muamele yaşıyoruz. Arkadaşlar, avukat Murat bey dedi ki C Blok, okul,sağlık ocağı ve kreş ne zaman yapılıp bize verilecek. Okul, kreş ve sağlık ocağını biz projede gerçekleştirmiştik. Bunları bu projeye dahil etmiştik. Ve dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi sayın başkanım da buradadır şu anda. Bu mesele mevzuat gereği okula,kreşe ve sağlık ocağına izin veremeyeceklerini söylediler. İzin veremeyeceklerini söyledikleri zamanda.Biz Ahmet Akkayanın da fotoğrafının olduğu Gürcan beye dün gelmişti gösterdim kendisine.Ek sözleşmede. Yeni bir ek sözleşme muteahhit ile yaptık. Okul, kreş ve sağlık ocağı karşılığında 15 taneye yakın iş yerinin bize verilmesi üzerinde mutabık kaldık.Bilahere yapıp bize verecekler.Dağıtım yüzde 47 yüzde 53 e girmeyecek bunlar. Ve biz bu şekilde bir ek sözleşme yaptık muteahhitle. 7.Bloğun tapusu…7 Blok Tapusu Verilecek mi dedi Murat bey. 7 Blok diğe mustakil bloklarımız yok kardeşim. Niye biliyor musunuz. İki tane parselimiz üzerinde 13 blok yapılmıştır. Şimdi üyelerimizin bir kısmını tapu verip, bir kısmını vermemezliği değerli kardeşlerimiz sizler onaylıyor musunuz?

Her kes 679 ve 682 nolu parsellerin içerisinde ben özellikle sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Nihat bey çok büyük çaba ve öz veri gösterdiler. Ve 7 Bloğumuz biz yönetime gelinceye kadar geçmiş olan 30 kusur yıl vardı. Ama biz geldikten sonra baktık ki hiç bir yerin iskanı alınmamış. Ve biz geldik. Sağ olsun başkanın da katkılarıyla birlikte 7 Bloğumuzun iskanını aldık. İskanını aldıktan sonra diğer bloklardan bir tanesi Ahmet Akkaya”nın iş yerinin bulunduğu bloktur ki ve orada dolayısıyla bir asansör sorunu var. S6,S7 bloklarda asansör sorunu var. S1 E ile S8”in eksiklikleri vardı onlar yapıldı. S7”nin güçlendirme şartı vardı. S1 E”yi de muteahhit firma yani Erdal Kaya ve Yalım Kılıç arkadaşlarımız yapmışlar ve dolayısıyla onlarla davalı olduğumuz için biz onu bilerek iskanını almadık ve dolayısıyla hemen bu gün S1 E”nin iskanının alınmasında da her hangi bir sıkıntı yok. Ama biz o gün bunu bilerek almadık. Çünkü oturup anlaşmamız gerekiyordu, haklarımızı almamız lazım. O konuda biz onlarla da mutabakatlar sağladık.

Şimdi S8”in şunu söyleyeyim. Çatı katlarında bütün çatı katlarında da ara katlar yapılmış. Ve dolayısıyla bu ara katlardan dolayı şu anda organize sanayi bölgesi bunun çatı piyesi sayılamayacağını, çatı piyesi olarak  değerlendirilemeyeceğini, bir kat olarak değerlendirildiklerini ve aslında organize sanayi bölgesi bu konuda çok masum. Her hangi bir sıkıntı yoktu. Ama gidip Çevre ve Şehircilik bakanlığına bizim üyelerimiz gidip şikayette bulundular.

 Bunlar yönetimin haberi olmadan yapıldı. Çünkü, işletmenin içerisine biz girmiyoruz. İşletmesinin içerisine adam yapmış. Organize Sanayi bölgesine gelmiş olan arkadaşlar bunu tespit etmiş. Bir dakika şunu söyleyim. Artı bu meselelerin hepsi de bizden önceki yönetimin sorunudur.

Çünkü bizden önceki yönetim bütün bu çatıları yaptıran onlar. Ve dolayısıyla da o çatı katlarında o ara katların olabileceğini dava edenler de eski yönetimler. Bizimle alakalı olan hiçbir konu yok. Bizim yönetimimizin bu konuda hiçbir suçu yok.

Bakın değerli üyeler bizim bu çatı katlarıyla ve ara katlarla ilgili hiçbir ilgimiz yoktur. Alt katlarda da 66 metrekareden 80 metrekareye çıkartılmış. Bütün katlarda usulsüzlük var.

İmar barışına müracaat ettiniz mi diye Avukat bey sordu. Arkadaşımız imar barışına müracaat edip etmediğimizi sordu.

Evet ettik. Bekledik en son gününe kadar Organize Sanayi Bölgesiyle belli bir mutabakata varıp varamayacağımızı bekledik ve baktık ki olmuyor son gün Cumartesi günü biz bütün bu 6 Bloğumuz için imar barışı için muracaatta bulunduk ve bu konuyu da nasip olursa gündem maddemize koymuşuz, o gündem maddesinde de bu konuyu sizlere anlatacağım inşallah.

Ahmet Akkaya diyor ki, Ahmet Akkaya devamlı şunu söylüyor. Diyor ki, sözleşme uygulanmadı. Ahmet Beyin sözleşme uygulanmadığı dediği şeyi ben size anlatayım hemen.

Ahmet bey diyor ki bir inşaatın yüzde 50”si bittikten sonra yüzde 25 olan muteahhit hakkı serbest bırakılacaktır. İnşaatın yüzde 50”si bitecek. Yani A Bloğun, B Bloğun ve C Bloğun hepsinin yüzde 50”si bitecek, ondan sonra da muteahhit hakkı serbest bırakılacak diyor. Hangi muteahhidin maddi gücü buna yetebilir? Bu 1 kat trilyonluk, 1.5 kat trilyonluk bir yatırım. Bu 1.5 kat trilyonluk yatırımı durdurmak sevdasına mı girdiler değerli kardeşlerimiz. Biz…Orayı göstermeye gerek yok. S”ler bitti,S”ler bitti. Şu anda bitti, bitti. Şu anda kat şeklini doldurdu. Bizler o düşünce ile hareket etmiş olsaydık, burası tıkanırdı, tamamlanamazdı ve burası tıkanacaktı. Hemen yanı başımızda ki Saraçlar”ın binasını görüyorsunuz. Saraçlar da 20 kusur yıldır gökdelen dikilmiş, orada o şekilde harabe bir vaziyette duruyor. Bizde muteahhiti iflas ettirip ve ondan sonra da nedir. Ne biz iflas edelim, ne de muteahhit iflas etsin noktasına getirmektedir.

Şimdi arkadaşlar biz gerçekten şekillendirme noktasında rabbime şükürler olsun ki, yaptığımız çalışmalar ortadadır. Şurası çok önemli dikkatle dinleyin.3 Bloğumuz . İlk ruhsata bağlandığı 3 Bloğumuz ilk ruhsata bağladığımız 3 bloğumuzun  yekünü 222 bin 767 metre kare iken şu anda tapusunu hazır hale getirdiğimiz sadece A ve B Blokların toplamı 258 bin metre karedir. 258 bin metre kare. Arada ki bu metrekare farkını sizler kazandınız, dersankoop kazandı.Bu 258 bin metrekare olan o iki bloğumuz bitmiş, tapuya bağlanmış ve o tapuları da sizlere tebliğ etmek üzereyiz.

Gecikme bedeli alınıp alınmadığı soruluyor. Kardeşim sözleşme gecikmeye girmedi ki gecikme bedeli alalım. Neye istinaden gecikme bedeli isteyeceksiniz. Biz Toki”nin şerhi”ni,alsaydık, tertemiz şekilde müteahhide teslim etseydik. Bakın Gürbüz İnşaatın şerhi vardı, Toki”nin şerhi vardı ve dolayısıyla bu şerhler kaldırılmadan bu inşaatların yapılmasına imkan yoktu. Biz 2014 yılının sonuna kadar mücadele verdik ve en sonunda bizim paramız yoktu ve hakkımız olmadığı halde müteahhit firmaya bizim ödememiz gereken 1 milyon 880 bin lira Toki”ye olan borcumuzu mtteahhide ödettirdik. Ve bu parayı da bizden istemeyecek şekilde bir protokol yaptık.

Bu protokolü Ahmet bey bilmiyordur bile.2017 yılında bunu sorarken kendilerine dedim ki kardeşim karşı taraf bizden bu parayı isteyemez. Ahmet bey bana abi nasıl isteyemez dedi. Biz protokol yaptık dedim. Ahmet beyin bundan 2017 yılında haberi oldu. Böyle bir yönetici arkadaşımız. Birde Ahmet Akkaya diyor ki benim yanımda yönetim kurulu toplantı yapmıyordu, yapmadı diyor. Bu konuda da çok doğru söylüyor. Çünkü yönetim kurulunda yaptığımız toplantılarda bizlerin görüşmelerimiz son derece önemli konuları içeriyor. Çünkü biz son derece önemli bir projenin inşaatını yapıyoruz. Ve dolayısıyla bu gibi toplantılarda müteahhit firma ile ilgili bir sürü konuşmalar oluyor. Biz müteahhite işleri nasıl daha sağlıklı yaptıralım diye tartışma ve istişareler yaparken tabi ki Mustafa beyin ayrı görüşü olur, Temel beyin ayrı görüşü olur, benim fakrı görüşüm olur. Müteahhitin lehine ve aleyhine söylenen her sözü alıp, bunların hemen piyasaya yayılmaması gerekiyor. Eğer ben o müteahhitin aleyhine olan her işi hemen ilan edip, gidip her şeyi müteahhit ile görüşürse ki sürekli müteahhit ile toplantı halinde olan kendisi. Her gün gidip toplantı yapıyor. Orada müteahhitler ile ve dolayısıyla müteahhit ile bizim yapacağımız çalışmaları nasıl yaptırmamız gereken bize göre önemli konuşma ve düşünceleri gidip orada müteahhitlere adeta ihbar ediyor, belki de müteahhidin ajanı bu arkadaş. Bizim çalışmalarla ilgili bilgileri gidip adama ihbar ediyor. Ben böyle bir adama nasıl güveneceğim ya hu.

Arkadaşlar,bir kardeşimizin söylemiş olduğu şu söze bakın.Ne diyor.Neden denenmemiş müteahhite işi vermişiz.Kardeşim bizim işimiz bitti mi, bitti.

Hiç merak etmeyin bitti,bitti. Gürültü yapmanın bir anlamı yok. Sizler değil, bu üyeler biliyor bitip bitmediğini, hiç merak etmeyin.C Bloğumuzu da en verimli bir şekilde bu üyelere kazandıracağım inşallah.

Arkadaşlar, açık soyluyorum. Bir müteahhit gurubuna bu muhalif olanlar C bloğu peşkeş çekmek için en değerli olan arsamızı değersiz göstermeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Siz yalanla, dolanla, iftirayla bu üyeleri aldatamayacaksınız.Ben burasına seçilirken, böyle hazirun böyle üyeler yoktu. Eski yönetimden Kenan bey telefon açtı bizlere dedi ki bak bu arkadaşımızda şahittir. Oktay beyde şahittir. Telefon açtı dedi ki bize, Oktay beyin Kenan beye vereceğini söyledi…Niçin, niçin…

Arkadaşlar, A ve B blok çok değerliymiş, C blok değersizmiş, bu yönetimin de C Bloğu müteahhide yaptırmama gibi bir hesabı varmış diye sözler üretiyorlar. Allahtan korkun. Allahtan korkun. A ve B bloğu. Evet 2.8 emsal değerindeydi. C blok 1.50 emsal değerindedir. Emsal farkı var ve bu doğrudur. Ancak emsal demek bir değer demek değildir. Eğer ben zaten 2.8 de olsa, 3 te olsa, 10 da olsa emsal, benim C blokta yapabileceğim inşaat miktarı teknik taban alanı ile kabadır.Ve dolayısıyla bizde taban alanına yetecek kadar emsal derecesinde çıkıp 1.7 ye kadar çıkarttık her hangi bir kaybımız söz konusu değildir, olmayacaktır bu birincisi. İkincisi de C bloğun arsası sadece arsa değeri olarak şu anda 40 milyon dolar değerindedir.

Eğer ben ve bu yönetim Ahmet Akkaya kardeşimize uysaydık,proje değişikliğini yapmadan 19 bin metre kare karşılığında C bloğu da bu müteahhide yaptıracaktık. Buna da yani müteahhit bunu yapmaya o günkü şartlarda seve seve talipti. Müteahhit tarafı da bu konuyla ilişkin 2016 yılında bizlere ihtar bile çekmişlerdir. Ama biz yaptırmadık. Çünkü biz o günkü Türkiye”nin ekonomik koşullarını biliyorduk ve bu koşullar paralelinde sürekli bir sıkıntı doğabilecek ihtimali gözüküyordu. Biz dedik ki, 258 bin metre kare ki az bir metre kare değil son derece büyük bir inşaat ki bu kadar metre kare inşaata birden başlamak. Ve dolayısıyla biz hem A, hem B, hem C bloğuna başlarsak, A,B ve C Bloklarımızın hepsini o zamanki hesaplamalarımıza göre yarım kalma ihtimali vardı ve o koşullara göre bu şekilde başlarsak bu işlerin yarım kalma ihtimali vardır diye düşünerek öyleyse biz bunu en doğru şekilde düzenleyelim önce başladığımız A ve B blok yani 680 parselimizde ki inşaatları bitirelim. Ve Rahbbime şükürler olsun ki biz bu politikamızı, müteahhidin ısrarına Ahmet Akkaya nın ısrarına rağmen bu C bloğu yaptırmadık onlara. Dedim ki önce A ve B bloklar bitsin. Tapularımızı çıkaralım bunları bir işletmeye de açalım. Bakın biz doğru bildiklerimizden asla vaz geçmedik, geçmeyeceğiz. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama buraya çıkıp vicdandan, adaletten, haktan, hukuktan konuşmaya bu üyeleri kazıklamış adamların bunları konuşmaya hakları yok.

Arkadaşlar C blok A ve B bloktan çok daha değerlidir. A ve B bloğun maliyetinden çok daha düşük bir maliyetle yapılabilecek bir inşaattır. Ve bu müteahhide verdiğim şartlardan daha iyi şartlarda yaptıracağım ve de sizlere kazandıracağım inşallah.

Bu şu demek değildir. Bunu bu müteahhite yaptırmayacağım anlamına gelmez. ilişkileri kopardık, burayı bu müteahhitlere yaptırmayacağım manasında demiyorum. Biz müteahhide bir öneride bulunduk onlara dedik ki, sözleşmemiz gereği yüzde 47 yüzde 53 bölüşüm esaslı bir anlaşmadır. Ama bize müteahhit firma diyor ki sizlere üstleri gök delenleri vereyim aşağıları alt girişe yakın yerleri ben alayım. Bu firmanın bu teklifini biz red ettik ve kabul etmedik. Bölgenin ve buranın konumuna göre değerli olan yerler aşağıda ki dükkanlardır dedik. Aşağıda ki dükkanları da esas alarak eşit şekilde bölüşmeyi kabul edersen size yaptırırız, yoksa sizlere yaptırmaya mecbur değiliz dedik. Şu anda bile bu konuyla ilişkin tartışma ve görüşme halindeyiz. Onun için Allah nasip ederse bu konuyla ilişkin sizleri çağırıp değerlendirmeniz ve kararınız doğrultusunda bu işi de daha faydalı, yararlı ve daha doğru bir şekilde değerlendireceğiz inşallah.

Guya ben demişim ki Ahmet bey sen müteahhit kararlarına şerh koyarsan seninle ilgili belge var elimde falan filan..Evet seninle ilgili çok belge varda… Ama senin ile uğraşa bilecek kadar alçalamam.Senin…Bütün yönetim ve denetim kurulu senin Fetocu olduğunu biliyoruz. Ahmet bey Ahmet bey ben sana Şerh koyarsanız şöyle şöyle yaparım gibi böyle bir şey demedim. Hayatımda da böyle bir şeyin peşinde olmadım ben. Arkadaşlar, arkadaşlar, bunlara biz o tapuyu vermedik, bunlar tapuyu vermedik ve onlar bu tapunun peşindeler.”

-Divan: lütfen, lütfen arkadaşlar şahsi söylem ve suçlamalardan kaçınalım.Konu dışına çıkmayın, şahsi meselelere girmeyin, Ne başkan, ne diğerleri, kötü söz sahibine gider.Arkadaşlar Fetocu gibi bir ithamı kesin bilgisi olmadan, elinde evrakı belgesi olmadan hiç kimse hiç kimseye böyle bir şeyi diyemez..

-Maşuk Gülaçar: Teşekkür ediyorum,

-Divan:Doğru değil yaptığınız.

-Maşuk Gülaçar:Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşın teklifi var. Diyor ki malınıza sahip çıkın. Arkadaşlar malınıza sahip çıkın diyen adamlar, bu insanlar, malınız size tapu olarak verilmesin deyip, mahkeme açanlar değil midir?

Biz 15 Nisan 2018 yılında sizlerin tapularını sizlere dağıtmaya çalışırken kimler geldi engel oldu bu tapuların dağıtılmasına, biliyorsunuz…

Şimdi bu insanlar burada Tapu Talep Gurubu oluşturmuşlar. Ya hu Tapu Talep Gurubu Oluşturan bu insanlar tapular verilmesin diye mahkemeden mahkemeye koşup, siz üyelerin parasını hukuki tutanaklarla almak için çalışan bu insanlar değil mi..

Ben her kese teşekkür ediyorum…

Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Allaha hamt olsun bu gün Türkiye de benzeri olmayan Trios 20123 Projesini gerçekleştirdik. Yani bu konuda …Bu konuda Ahmet beye bir tek şunu söylemiştim. Sürekli muhalefet edince Ahmet Otur yerine…Ahmet hutala bizlere şerefli bir hizmeti nasip etti. Bu şerefli hizmeti hakkıyla üyelerimizle güzelliğini birlikte yaşayalım. Ama Ahmet ilahi ki ısrarla muteahhidi uyarmak, muteahhidi bilgilendirmek istiyor. Ahmet diyor ki ya hu durdurun muteahhidi bitmesin bu iş. Kardeşim bu iş bitmese kim zarar ediyor, ben zarar ediyorum. Dedim ki, biz bu hayırlı neticeye gideceğiz.Ve sana rağmen gideceğiz Ahmet dedim ama sen bana öyle geliyor ki bu güzelliği şerefli bir şekilde temsil eden bu yönetimde bu güzelliği bu yönetimde yaşamayı hak etmediğin için Allah seni aramızdan aldı ve ayırdı.

Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İkitelli Organize Sanayi bölgesinde Trios bu ülkenin Sanayi Politikasının icra edileceği bir olaydır, bir ispattır, hayırlı olsun hepinize. Teşekkür ederim.

-Divan: Değerli üyeler, değerli komşular, yarın yine hepimiz yüz yüze bakacağız. Burada ki menfaat,burada ki değerler hepinizin ortak malıdır, hepinizin ortak menfaatleridir. Burada ki kararlar sizlerin vereceği şekilde olacaktır.Sizler ne derseniz o olacaktır. Burada bir birinizi kıracak, yarın birbirinize baktığınızda baktığımızda başınızı,başımızı öne eğdirecek kelamlar etmemeye özen gösterelim.

Değerli üyeler gündemimizin 4.maddesi okunan raporlar ile bilanço ve gelir gider farkını okuttuk, müzakere ettik.Şimdi bu konuda oylarınıza sunacağız. Gündemin 4.maddesi 45 red oyuna karşılık 275 oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Arkadaşlar gündemimizin 5.maddesi yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası maddesi. Siz dilekçenizi verin onu tutanağa ek yapılsın.Arkadaşlar yönetim kurulu kendi ibrasında kendisine oy kullanamaz, denetim kurulu kendi ibrasında kendisine oy kullanamaz. Şimdi yönetim kurulunun bu faaliyetlerinden dolayı ibrasını oylarınıza sunuyorum. Yönetimi ibra edenler parmaklarını işaret buyursunlar.Oy sayım memurları saysınlar.Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanamazlar, denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanamazlar, saydırmıyorum, bekleyin. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanamaz. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanamaz. Yönetim Kurulu ibrasında denetim kurulu oy kullanır. Denetim kurulu da yönetimin ibrasında oy kullanır. Evet arkadaşlar sayımları divana verin. Evet arkadaşlar yönetim kurulunun faaliyetlerini kabul etmeyenleri ve yönetim kurulunu ibra etmeyenleri sayalım. Arkadaşlar 5.madde yönetim kurulunu ibra edilmesi maddesi 43 red oyuna karşılık 308 oy ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar denetim kurulunun ibrasını kabul edenleri sayalım.

-Denetim kurulu raporu okunmadı. Lütfen denetim kurulu raporu okunsun…

Denetim Kurulu Raporu başlıklar olarak okundu…

AHMET AKKAYA”NIN DENETİM KURULU RAPORU HAKKINDA Kİ KONUŞMASI:

“Değerli arkadaşlar, denetim kurulu raporu okundu. Denetim kurulu raporunu okuyan arkadaşı da gördünüz, izlediniz, ne anladınız? Takdirlerinize bırakıyorum. Ben bu denetimi kabul etmiyorum. Bu kooperatif bu şekilde denetleniyor. Sadece bu kadar söylüyorum. Maşuk beye teşekkür ediyorum. Bakın tehdit ettiğiyle alakalı biraz önce ne dedi.

Ben söylemedim dedi. Arkasından ne dedi. Benim elimde bir sürü dosyan var dedi.Hatta benim Yönetim Kurulunun da Denetim Kurulununda hepsinin benim Fetocu olduğumu bildiklerini söyledi ve beni sizlerin huzurunda bile bu çirkin suçlama ile suçladı. Bu şekilde kendilerine de dosyalar konusunda teşekkür ediyorum.Bunu sizlerin huzurlarınızda da itiraf ettiği için. Bu suçlama çok çirkin bir suçlama ve bu konuyla alakalı da şu andan itibaren hukuki işlemleri başlatıyorum. Bakın ne güzel açıkladı. Bakın ne güzel. Önceden ben öyle bir şey söylemedim, dosya falan ile tehdit etmedim dedi. Şimdi bana söylediği bir şey daha var. Müteahhidin ajanı. Müteahhit ile her gün inşaatın içinde, yönetim kurulu toplantılarında falan filan. Müteahhit Maşuk beyin arkadaşı. Ben şunu sormak istiyorum. Yüzde 2.5 vakıf hissesi kimindir, hangi vakıfın üzerine o dükkanlar geçirilmiştir. Yüzde 2.5 üzerine geçirilen o vakıf kimdir. Maşuk bey her zaman diyor. Ben buranın ortağı değilim. Ben resmi olmadığı için iddia etmiyorum. Öyle bir şeyde belli olmayan bir şeyi de söylemem. Fakat buradaki yüzde 2.5 bir vakıf payı var ve maşuk bey doğru mu. Sizde dediniz ki yüzde 2.5”u vakıfın. Sonradan mütaeahhit arkadaşlara sordum. Burayı ihale ederken dedi ki arkadaşlar çok zorlamayın bunun yüzde 2.5 u vakıfındır. Ben arkadaşlara sordum dedim ki bu vakıf nerden. Ben de bu vakıfa bir hayır etmek istiyorum. Bu vakıfın üzerine hangi dükkanlar gitti…ben bunu sorduğumda müteahhit güldü. Şimdi o yüzde 2.5 vakıfın kim olduğunu siz tahmin ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar bir sürü hakaret oldu burada ben bunların hepsine yargı yoluyla gereken süreci başlatacağım. Ben sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Ben bundan sonra bu arkadaşlara yargı yoluyla hesap soracağımı sizlerin huzurunuzda namus yemini ediyorum. Bütün hukuki işlemleri başlatıyorum. Burada ki bu yolsuzluklarla ilgili…

Arkadaşlar sakın olun…Burada çok fazla söze gerek yok, sakin olun size söz veriyorum. Bu konularla ilgili yargı yolu ile hesap soracağız. Burada da bu denetimin yönetime tabi olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bu denetimin ne yapacağı neleri yapamayacağını da gördünüz arkadaşlar. Bu denetim…Bakın arkadaşlar bir şey daha söyleyip bitiriyorum…

Toparlıyorum. Arkadaşlar sakin olun. Ben söyleyeceklerimi söyleyim.Ben yönetimi mahkeme vereceğim üyeleri değil arkadaşlar. Ben yönetim kurulunun hakkında dava açacağım. Üyelere zarar gelecek hiçbir şekilde dava açmam. Bunu da buradan açıkça söylüyorum.

Değerli arkadaşlar bu yönetim kurulunun raporunu okuyan arkadaş hüküm giymiş birisidir. Bir de bu arkadaş buranın üyesi midir, değil midir? Bunu da sizlerin taktirlerinize sunuyorum…

Soruyorum var mıdır böyle bir şey…Bunları sizlere bir gün hukuken tetkik edeceğiz. Saygılar sunuyorum.”

MAŞUK GÜLAÇAR:

“Çok değerli arkadaşlar, lütfen sükünetinizi bozmayın. Zaten bunların amaçları bu genel kurulu sabote etmektir.

Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu özetle okuyorum. Yazılan bilgilerin hepsi elinizde ki kitapçıklarda da vardır. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakları önünüzdedir inceleyebilirsiniz. 17 tane personelimiz vardır. Ve bunların maaşları önünüzde ki kitapçıkta var. Bütün detaylı bilgiler kurul kitapçığında bilgilerinize sunulmuştur. Teşekkür ederim.”

-Divan: Evet arkadaşlar, denetim kurulu raporu okundu müzakere edildi, konuşmacı söz aldı. Denetim kurulu ibrasıdır. Yönetim Kurulu üyeleri oy verebilir. Denetim kurulunun ibrası 46 red oyuna karşılık 268 evet oyu ile kabul ve ibra edilmiştir.

Arkadaşlar Yönetim Kurulunun ibrasını tekrar oylarınıza sunuyorum.Yönetim kurulunu ibra edenler işaret buyursunlar..Bir daha sayıyorum…İtiraz etti arkadaşımız, okunma dı dedi bir daha sayıyorum.

Yönetim Kurulunun faaliyetlerini ibra etmeyenleri bir daha oylarınıza sunuyorum. Yönetim kurulunun ibrasını kabul etmeyenleri oylarınıza sunuyorum. Yönetim kurulunun ibrası 38 ret oyuna karşılık 296 kabul oyu ile yönetim kurulu ibra edilmiştir.

Evet arkadaşlar gündemin 6.maddesi…2019 yılına ait çalışma programının ve tahmini bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve oylanması.6.madde hakkında söz isteyen var mıdır.. İsim…Elif Yeter…Avukat Murat Bey..Başka var mı söz isteyen…

AVUKAT MURAT GÖHKAN ORÇUN:

“Değerli arkadaşlar bu madde okunurken dışarı çıktınız…burada okunan madde uyarınca burada okunan o rakamı bir yıl boyunca ödeyeceksiniz.

Şimdi arkadaşlar ben ilk konuşmamda da söylemiştim. Başkanımızın bir sözü var. Toplanan pay artırım bedellerinin başkanımın imzasına sözüne itibar ettiğim için söylüyorum. Böyle bir durum var.

Bakın pay bedelleri iş yerlerimizin aidatlarına mahsup edilecek, tapularımızın harçlarına yatırılacaktır. İmza Mehmet Maşuk Gülaçar Yönetim Kurulu Başkanı…

Sorum şudur…Sayın başkan az önce okunan bir bütçede bunun yapılmadığını gördük. Arkadaşımız sordu yok dedin. Şimdi sorum şu bunun mu arkasındasınız, imzanızın mı arkasındasınız. Eğer imzanızın arkasında değil, bunun arkasındaysanız, o toplanmasını düşdüğünüz o 5.5 milyon lira ne yapacağınızı lütfen lütfen bu genel kurula açık açık anlatın. Bir yıldır soruyoruz sizlere ne yapacaksınız bu parayı ya…Rakamı tam bilmiyorum. Afaki de konuşmak istemiyorum. Burada 5.5 milyon gibi bir rakam var ve bu konuda da bir taahhüt var. Ben başkanın sözüne ve imzasına itibar ederek ve bununla alakalı her hangi bir tercih yapmaksızın genel kurula güvendik geldik. Başkanım bu genel kurula bu konuyu net bir şekilde açıklasın.

Bunun dışında bu imza ile alakalı olarak az önce söylendiği için söyleyim. Tek amacımız tek gayemiz, avukat Murat olarak temsil ettiği 30 kişi için söylüyorum. Bu süreç içerisinde dava açılabilecek bir çok konu varken genel kurulda sorunların konuşulmasını müzakere edilmesini tercih ettik. Genel kurulda sorunlarımızın konuşulmasını tercih ettik. Tapuların verilmesi için yazılı talepte bulunduk. Buna rağmen böyle bir şeyin söylenmesi çok rencide etti. Başkanın bilmesine rağmen benim karakter ve kişiliğimi bilmesine rağmen böyle böyle söylemesi zoruma gitti başkanım teşekkür ederiz.”

ELİF YETER:

“Ben çok fazla konuşmayacağım. Geçen aylarda bir toplantı yapıldı. Kimlerin katılıp katılmadığını bilmiyorum ama Mehmet beyin bize bir söz verildi. Dükkanlarımızın tapu ve yer şartları için toplanan paralardan karşılanacağıyla ilgili bizlere bir söz verdiniz. Bu konularda üyelerin mağdur edilmeyeceğini söylemiştiniz. Biz bu konuda sizlerden bir söz aldık. Benim de telefonumda bu konuyla ilgili konuşmanın videosu var. Ben özellikle her toplantıda böyle bir çekimi de yapıyorum. Bu da benim hakkım. Şimdi bu konuda söylenen söz geçerli midir, değil midir.”

KONUŞMACI BAYAN:

Merhaba. Ben daha önce sorduğum bu alacak verecek bilançolarla ilgili net bir cevap alamadım bu bir. İkincisi bu 6.madde de diyorlar ki yeniden aidat ödemezseniz vade farkı alınacaktır vesaire vesaire…Ben daha tapumu almamışım. Ben eski yerlerimizin tapusunu almamışım. Benden yeni yapılacak yerler için para istiyorsunuz aidat istiyorsunuz. Kim için isteniyor bunlar. Bakın şu kitapçıkta benim bakıp incelediğim şekliyle hiçbir şey açık ve net değil. Bu aidatların Trios için mi mevcut yapılmış olanlar için mi istendiğini bilmiyoruz. Biz zaten aidatlarımızı ödüyoruz. Yeni aidatların olmasını ben bir üye olarak istemiyorum. Zaten kira bile alamıyoruz doğru düzgün. Bakın bana teklif ettiği metrekare başına 3 bin 500 dolar metre kare mi pay mı nedir. Sizler bunu o fiyattan alırsınız bende sizlere hissemi seve seve satarım. Yani şu açık değil. Yani neye evet neye hayır diyeceğimizi anlamıyoruz, bize de bu açık açık anlatılmıyor ve ben bir üye olarak bundan da çok rahatsızım.”

KONUŞMACI METİN BEY:

“Merhabalar. Ben aslında ibra zamanında konuşmak istemiştim onu kaçırdık şimdi konuşmak istiyorum. Ben 2011 başlarından itibaren hepimizin hatırlayacağı gibi şu anda yapılan yerde TRİOS un binalarının olduğu yerde boş bir arazi vardı. Arazinin içinde nakliyatçılar vardı, çopler buraya dökülüyordu. Yine orada ambarlar diye bir bölge vardı. Biz buraları başlarda aldığımız zamanlarda çok cuzi paralara aldık başkanım aldığımız zamanlarda. Biz aldığımız zamanlarda bize burasının arsasının olduğunu, arsasısının kayda değer bir şey olduğunu bunların değerlendirileceği gibi hiçbir şey söylenmemişti bir şekilde. Ama buralar yapılıyor, yeni yeni şeyler oluyor. Ben kendi adıma ve benim gibi düşünenler adına söylüyorum. Burada çatılarda olan olay gibi buralarda da yeni kazanımlar adı altında buraların birilerine verileceğini düşünüyorum. Sadece tarih belli değil. İşte üyelerimize de sus payı tarzında bir yıllık aidatınız alınmayacak falan tarzında ufak defek değerler ile yeni değerler kazandırılacak kanaatindeydik ben ve diğer arkadaşlarımız.

2011 yılında burada genel kurul olduğu zaman da ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Eski yönetim vardı. Siz burada adaylığınızı koydunuz hatta Muhittin Yeşilçiçek vardı, siz adaylığınızı koydunuz. Çoğunluk ile bu yönetimi aldınız ve çok ciddi itirazlar da yaşandı. Buralar yapılamaz, yapılmayacak diye şöyledir böyledir diye bir şeyler oldu. Yıl 2019 olduğu zaman C blok dışında ben geçenlerde gittim gördüm. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla bir dükkanımızı kiraya verdik. Binanın içine girerken karşıma bir tır çıktı. Binanın içine bir tırın girdiğini gördüm. Yani sizler biz böyle yaptık, şöyle yaptık demenizden dolayı ben yaşayan biri olarak bunları konuşma gereği duydum. Gerçekten o yapılan yeni yerimizde tırın içerde üst katlara kadar dükkanlarımızın önüne kadar tırın çıktığını bizzat gördük biz. Burada boş duran bir yerde bir inşaat yapıldı. Şunu söylemek istiyorum. 2011 den 2019 yılına geldiğimiz zaman hiçbir şey yapmadan sadece hissemize istinaden burada dükkan sahibi olduk. Ortada bir eser var.Burada dükkan sahibi olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burada kimler ne konuşursa konuşsun…Ben 20 Mayıs 2019 tarihi itibariyle ben kira kontratımı imzaladım. Dükkanımı da kiraya verdim. Tadılat konusunda da konuşmalar oldu. Bakın arkadaşlar dükkanların iç tadilatını da belli bir süreliğine kiracı üslendi. Aylık kiramızı da almaya başlayacağız inşallah. 2011 yılından bu yana burası çok değişti. Burası yapılanlar ile bir yatırım alanı oldu. İnsanlar burada yer almaya yer edinmeye uğraşıyorlar. Teşekkür ediyorum.”

İLYAS GERMEN:

Bu gün buraya sık sık geleceğiz biraz öyle gözüküyor…Demin ki konuşmamda avukat beyin evrak sallamasına dedim ki siyasiler gibi evrak sallamayalım burada. Avukat bey bundan alınmış. Kendinden özür dilerim hakkını helal etsin derim ama eski yönetim bize çok vaatlerde bulundu. Eski yönetim bize çok şeyler söyledi. 2011 yılı ve öncesi. Bakın biz bugüne kadar hiç kimse ile ne kırıcı olduk, ne de yıkıcı olduk.Bu kooperatif hepimizin evi. Evimizin direği ve duvarı çökerse o evimizin içinde hepimiz altında kalırız. Ondan dolayı. Ahmet beye de bir soru sordum. Ahmet bey bana cevap vermedi. Şimdi yan yana acizane şöyle bir hasbıhal ettik. Dedi ki hakkımda verilmiş bir hüküm yok. Benim ödedidiğim bir lira para yok. Ben de o zaman başkan beye dönüyorum. Eleştirip soruyorum. Başkan bey Ahmet beye sorduğum sorulara sizler cevap verir misiniz…Ahmet bey bu kooperatifi kaç para zarara uğrattı. Uzlaşmaya gidip kaç para ödedi. Eksik ödediğinden kaç para aidatını sildirtti. Teşekkür ediyorum.”

AHMET AKKAYA:

“Değerli ortaklar, bu konu açık ve net olarak ortaya konulması lazım. 11 yıl önce ben burada bir yer aldım. Aksi varsa da herkese gelir belgeler ile anlatırım. Aldığım zaman ben burayı ödedim. O zaman ki dolar kuru ile ödedik. Tele olarak ödedik. Bakın burayı iyi dinleyin. Bu arkadaşta ben yönetimden ayrılıp eleştirdikten sonra bakın ben yönetimden ayrılıp eleştirdikten sonra gittiler.Eski yönetici Kemal beyi getirdiler.

Kemal ocağına düştük. O yüzden bu adama bir fatura çıkarmamız lazım. Kemal da dedi ki ben o zaman kur farkı olarak size öneriyorum. Gidin kur farkı çıkartın. Bu arkadaşlarda gittiler bana kur farkı olarak bir ihtar çektiler. Mahkeme kararı falan yok. Ben bunun olmadığını kendilerine söyledim. Dedim ki orada bir zarar olmuşsa ben öderim kardeşim. 11 yıldır hiçbir hesap sorulmadı. Ben geldim buraya hiçbir borç sildirmedim. Eski yönetim biliyorsunuz iki tane hesap tutuyordu. Yani hesaplar bile yoktu. Maşuk bey çok iyi biliyor. O zamanlar ne diyordu maşuk bey…Dersankoop ta muhasebe Kemal”in cebi doğru mu maşuk bey…Hesap yok, kitap yok. Adam cebine baktı. Adam nasıl hesap tuttu bilemem. Bunlarda bana 75 bin lira gibi bir para kur farkından dolayı bir hesap çıkarttılar. Dedim ki arkadaşlar sizler bunu çıkartıyorsanız bana değil bütün çatıcılara çıkartın. Maşuk beye de çıkartın, öbürüne de çıkartın. Yani siz 11 yılı inceleme yapıyorsanız, sadece beni incelemeyin. Bunlar kasten Ahmet Akkaya ya bir karalama atalım bizi burada sıkıntıya düşürdü, müteahhide falan az öncede maşuk bey anlattı elimde belgeler var dedi. Söylenleri önce yalanlandı. Sonra da itiraf etti. Her ne ise sonra ben de dedim ki arkadaşlar benim bir borcum varsa ben onu da öderim. Ama benim borcum yok. Bir tane yeminli mali muşaviri ben buldum. Bir dakika mali muşavir buldum. Gitti mali muşavir inceledi. Orada da bir borç olmadığı ortaya çıktı…

Mali muşavir inceledi. Dedi ki Ahmet bey burada borç morç yok. Ama dedi o günkü kura göre kur farkına göre sen yine de 10 bin 15 bin lira bir şey öde arkadaşlar ısrar ediyor dendi. O şekilde ödendi. Dedim ki giden para kooperatife gidiyor…Maşuk geldi dedi ki biz ödedik dedi, ondan sonra ben 20 bin lira ödeme yaptım. Ondan sonra ne mahkeme kararı var, ne de kesinleşmiş bir dava durumu. Sadece bir uzlaşma yazısı yollamışlar. Bu meselenin bu işin aslı da budur. Sadece burada bir karalama. Maşuk beyin nasıl ağır bir şekil de de hakaret ettiğine şahit oldunuz. Ben bu kooperatifin bir kuruşunu yemedim. Cocuklarıma da yedirmedim. Geçmiş yönetim ne etti ne yaptı bilmem. İşin özeti budur.

Gelelim gündem ne…Pay paraları…Bakın değerli arkadaşlar, demekki sizlerin hakkını korumak bana düşmüyor. Ama bakın ben söylüyorum.

Söylediğimi söyledim, konuşacağım her şeyi konuştum. Vicdanım rahat. Bundan sonra da gerek yok.

Bakın Pay Paraları, hukuksuzca ve alınmaması gerektiğini defalarca ihtarlarla sundum. Bir tane iş yeri var, bir tane devir yeri var. Bu insanlardan pay artırımına gitmeyin dedim. Büyük yerleri olanlardan pay artırımına gitmek istiyorlarsa gidin. Böyle bir kanun yok. Böyle bir paranın nerede kullanılacağı yok. Benim avukatım burada. Defalarca ihtar çektim. Fakat bunlar dediler ki pay hakkını ödemeyenler yerini kiraya veremez tapularını da vermeyiz. Doğru mu başkan. Bu parayı ödeyeceksiniz. Bu parayı gelip tapusunu almak için gelenlerden de bunlar alınıyor. Bana da dediler ki senin aidatlarına senin alacaklarına oradaki payı mahsup edeceğiz. Bakın bir çok kişi ödedi, bir çok kişi de ödemedi. Bu bir zulumdur. Bu para bu üyelerden toplanmaması gereken bir paradır. Bu 10 milyon liranın da nerede harcanacağı belli değildir. Bu paranın nereye nasıl kullanılacağı net ve açık değildir. Ama taktir de sizlerindir. Buna onay vermemenizin gerektiğini düşünüyorum. Ama siz verirsiniz vermezsiniz siz bilirsiniz. Para sizin, mal sizin. Bakın şimdi burada bu maddeye evet derseniz sizler kuzu kuzu bu parayı ödeyeceksiniz. Bu paraları da bu yönetim istedikleri yerde de harcayacaklar. Para sizin mal sizin karar da sizin. Ama ben kendi adıma bu maddeye şerh koyacağım ve mahkemeye gideceğim. Bilgilerinize ve taktirlerinize sunarım. Teşekkür ederim.”

MAŞUK GÜLAÇAR:

“Çok değerli dersankoop üyeleri ben çok fazla uzatmayacağım. Fotoğraf ortadadır. Biraz önce de söyledim. Aynasi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizi bizim yaptıklarımızla bizleri değerlendirin. Ben bu eleştirisel ve suçlama şeklinde yapılan söylenenleri değerlendirmeye almıyorum.

Pay bedelleri bizim talep ettiğimiz pay bedeli değildir. Bu kanunen 1163 sayılı kooperatifler kanuna tabi kooperatiflerden bir ortaklık payının pay değerinin 100 türk lirasına yükseltilmesi bir pay değeri diye kooperatiflerce yapılması gerekli olan işlemlerle ilgili tebliğin işletilmesidir. Hangi tarih 14 Ocak 2010 Resmi Gazete de ki kanun. Kanunda buna amirdir. Şimdi bizi Ahmet bey kanunun üstünde telakki ediyor, avukat beye sormuştum. Demiştim ki arkadaş bu pay bedellerinin ödenmeyeceği şeklinde bir yol var. Yahu bunu bize öğretin biz de üç beş bin lira ödemeyelim. Bende ödemek istemiyorum. Lütfen bana öğret. O da demişti ki ya buna da çeşitli bir yol buluruz. Ya kardeşim sen bunu iddia eden bir hukukçu olarak hukuk adamı olarak bu kanunun tescili ile ilgili hiçbir yorum yapmadan kendin de bir yol bulmadan ne konuşuyorsun ya…Sadece buluruz, bulur olur mu? Kanun açık açık ortada ve burada…Bende bu kanunu uygulamaya mecburun. Keşke olmasaydı. Artı bu paraları alıp ben cebime de koyacak değilim. Bu para sizlerin ihtiyaçlarınız olan aidatlarınızsa aidatlarınız, tapu masraflarınızsa tapu masraflarınız, ya da içerilerde yapılacak bize düşecek çalışmalar. Mesala şu anda güvenlik bariyerleri, içerilerinin temizliğinin yapılması için temizlik makinaları alınacak temizlik makinaları alımları gibi…Bunları da ben bütün arkadaşlarımıza deklare ettim. Kardeşim diyor ki..

Elif Hanım diyor ki siz geçen toplantıda dediniz ki kapısını yapmış olan, şabını dökmüş olan.. Evet ben bunu söyledim. Kapısını yapmış olan, şabını dökmüş olan üyelerimiz dediler ki bazı dükkanların iki kapısı var. Ben kapımı yaptım, şabımı dökdüm. Buna nasıl çözüm getireceksiniz dedim. İkincisi pay bedellerinin yüzde 30-35 inin toplandığını söyledi Ahmet bey…Hayır şu ana kadar yüzde 80 inin Allaha hamt olsun bu üyeler bizlere güvenmiş, pay bedellerini ödemiş, ve bu pay bedelerini Allaha hamt olsun ki pay bedellerini biz tahsil etmişiz. Yoksa bu pay bedellerinin iki katı kadar sizlerden tahsil edilecekti. Şu ana kadar sizlerden alınan bu pay bedellerine karşılık sanki bu dükkana pay bedeli ödemişsiniz gibi tescil yapıyoruz ve o pay bedeli karşılğında da o tapuları sizlere vermiş oluyoruz. Ve böylelikle de sizlere büyük bir miktarda gelecek olan yükümlülükten kurtulmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar bizim yaptığımız budur.

Ahmet bey diyor ki benim borcum yok. Biz geçmiş yönetime gidip onları getirmişiz. Vallahi biz kimsenin kapısını çalmadık. Ve o adam telefon açtı dedi ki ya bu adam dedi ki Ahmet bey orda burada çok konuşuyor. Ya bu çok konuşan bu adam muhasebeden ters işlem yaptırarak bize sildirtti. Bir bakın dedi. Kur farkı. Zaman aşımına uğradığı için talepte bulunamadık. İcraya koyduk. 160 bin lira aslında ödemesi gerekiyordu. 160 bin lira zaman aşımına uğradığı için bunu kanunen talep etme imkanımız olmadı. Bizde baktık ki bu konuda mahkem anlamsız bir şekilde devam edecek Ahmet bey gelin dedim şu aidatlarınızı ödeyin. Ödemediği aidatı diyorum. Ödemediği aidat burada. Kendi imzası ile deklere etmiş olduğu aidat borcudur. Ve şimdi diyor ki ben mali muşavir buldum, muhasebeci bunu iddia etti. Bunun içinde 15-20 bin lira verir kurtuluruz. Ya arkadaş burası hayır kurumu mu…Burası kooperatif. Ödemen gereken para varsa ödeyeceksin. Ödenmemesi gereken para ise de niye ödeyesin ki.

Aidat aldığımız aidat bedelleri son kuruşuna kadar sizin ihtiyaçlarınıza, aidatlarınıza olsun, tapularınız olsun nereye harcama gerekiyorsa ve ne kadar yetiyorsa son kuruşuna kadar bunları biz Allah nasip ederse bizler bunu sizlerin adına kullanacağız. Sizlerden de tahsil etmeyeceğiz, sizin adınıza ödeme yapılmış gibi değerlendirmeye alacağız, saygılar sunuyorum.

SÜLEYMAN KELEŞ:

“Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bu aidatlarla ilgili bu gündemi bağlamamız lazım. 10 Trilyon lira para giriyor. Bunların nereye kullanılacağı ile ilgili bir öneri verelim. Başkan bize ne dedi biliyor musunuz…Süleyman bu çalışmalara para yetmiyor…Onun için bu toplanan paranın bu kadar bir meblağın toplanıp nereye nasıl kullanılmasıyla ilgili burada açık net bir karar alıp bunu da gündeme bağlamamız lazım. Bunun adını koyalım.

Bakın dükkanlarımızda kepenkler yapılmamış, şaplar atılmamış, işte bunlarla ilgili bu pay paralarının nereye kullanılacağı ile kalem kalem adlandırılarak belirleyip gündeme bağlarsak çok iyi olur. Bu az bir para değil arkadaşlar 10 trilyonliradan söz ediyoruz.

Sevgili başkan güzel şeyler yapıyorsunuz teşekkür ederiz. Bu gün tapuları alıyoruz, bu konuda bu çalışmalara emeği geçenlere teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.

NİLÜFER KILIÇ:

Ben başkana sormak istiyorum. Başkan bize aidat istemeyeceğiz diyorsunuz. Ama bize Haziran için aidat ödenmesiyle ilgili mesajlar geldi.

Bunu sormak istiyorum. İkincisi de denetim gerçekten denetim yapıyor mu. Yönetim olarak size de yönetim olarak size de soruyorum. Çünkü şurada şu anda incelediğim karıyla…Güvenlik giderleri..:Geçen sene 650 bin lira yazılmışken şimdi 950 bin lira güvenlik giderleri yazılmış. Yüzde 40 gibi bir artışı denetim bunu nasıl denetledi ve onayladı. Gerçekten de denetleme yapıyor mu.

Burada bir de elektrik giderleri ki geçen yıl 128 bin lira olan olan bu gider şimdi 250 bin lira yazıyor. Denetim bunları gerçekten inceliyor mu…Yani benim aklım almıyor. Ben denetimin gerçekten denetlediğini yapıp yapmadığını sormak istiyorum. Aydınlatırsanız teşekkür ederim. Saygılarımla…

-Divan evet arkadaşlar bu madde ile alakalı başka söz isteyen var mı arkadaşlar…

AVUKAT MURAT GÖKHAN ORÇUN:

“Benim bir önerim var…Yapılacakların listesi yapılsın, bunlar asılsın, kooperatiften duyurulsun…Mesela bir makine mı yapılack. Ben makine yapıyorum ben vereyim. Şeffaflık adına çalışmalar olsun.

Şu bilgilendirme kurul kitapçığı gibi bir çalışma yapın bunu da ayda bir kez yaparak üyeleri bilgilendirin gönderin…Neyin nereye nasıl yapıldığını her kes bilsin görsün başkanım…

Pay bedellerinin aidatlara mahsup edilmesini öneriyorum.

-Divan: Arkadaşlar aidat başka, pay bedeli başka…aidat siz mal sahiplerinde de kiracılardan da tahsil ettikleri. Yani genel giderlere kullanılan para.

Pay bedeli ise sadece mal sahiplerinin ödediği, orada ki kiracının ödemediği bir bedel…

AVUKAT MURAT GÖKHAN ORÇUN:

“Bakın arkadaşlar…Burada bu konuda toplanacak para miktarıyla ilgili soylenen rakamlara bakıldığında, bu paranın bütçelenip nereye nasıl harcanacağı tespit edilip sizlerin oylarına sunulmadan bu harcama yapılamaz. Başkanımın biraz önce yanlış söylediği bir şey var. Biz bunları aldık, bir yerlerde kullandık. Yapmayın başkanım. Pay bedelleri parası bu şekilde kullanılacak bir para değildir. Siz bu parayı nereye nasıl kullanacağınızla ilgili bu kurulda belirlenmeden başka bir türlü kullanamazsınız. Bakın bütçenizde ki kalemler neden var. Pay bedelinin de kendine has bir bütçesi olmalı ve kuruldan onay alarak kullanılması gereken bir paradır. Bakın bu bütçe kuruldan geçmedi arkadaşlar. Yarın öbür gün bir usulsüzlük davası açılacak. Aidatların sayısını istiyorum. Pay paralarıyla alakalı başkanın kişilerin payına düşen oranlarını açıklamasını, bu paradan vergilerin kesileceğini falan filan söyledi ki bu konuda biz bir önerge veriyoruz. Teşekkür ediyorum.

-Divan: Arkadaşlar bize bir önerge verildi. Gündemin 6.maddesine ilişkin toplanan pay bedellerinin aidatlara mahsup edilmesinin oya sunulmasını talep ediyoruz. Bu önergeyi oylarınıza sunacağım.Anck bu konuda başkan bir açıklama yapsın ondan sonra da oylamasına geçelim.

MAŞUK GÜLAÇAR:

“Arkadaşlar Trios 2013 projesi yüzde 53”ü muteahhitin veya muteahhidin satmış olduğu ve insanların sahiplendiği iş yerleri yüzde 47 bizlerindir. Daha doğrusu hizmet içinde biz bunun yüzde 48”ini almışız. Yani metre kare oranında 2700 metre kare kadar biz almışız. Bu da yani yüzde 48”e tekabul ediyor. Bizim sözleşmemizde bu yüzde 47 ama reel olarak yüzde 48dir. Biz okul, kreş, sağlık ocağı ve camii olarak bize verilecek yerlere karşılık A ve B bloktan yüzde 1 olarak bunu onlardan peşin olarak almışız bu şekilde. Bunu bilin bu bir. İkincisi sizin aidatlarınızı, sizden almış olduğumuz pay bedellerini götürüp müteahhidin dükkanlarına veya müteahhidin satmış olduğu dükkanlarına veya onların giderlerine onların paylarına düşecek yerlere harcamıyoruz. Biz bunu yüzde 47”nin Trios 2023 projesinde ödeyeceği paraların karşılığında ödeyeceğiz. Ya biz ödeyeceğiz, ya da size borç çıkaracağız, sizden alacağız.

Biraz önce bir bayan kardeşimiz haziran itibariyle aidat mesajlarından söz etti. Evet doğrudur. Bu pay bedelleri ile sizlere gelen aidatları bu yönetim oradan ödeyecek. Kaç liraya tekabul ederse, kaç lira toplanmışsa, kim ne kadar ödemişse, o arada ki bölünüp düşecek miktarlarda ki onun uhtesine düşecek miktarda ki ödemeleri üyeler adına kooperatif ödemiş olacak ve harcanması gereken giderleri de kooperatif harcamış olacaktır. Bakın biz orada güvenliği temin etmeye mecburuz. Arkadaşlar orada güvenliksiz çalışmak mümkün değildir…Bakın oranın güvenliğini kurmak, temizliğini yapmak, oranın demirbaşlarını almak, orada ki esnanfın orada birbirleriyle irtibatlaştığı sistemleri kurmak olmazsa olmazımızdır. Çünkü biz 2023 Projemizde orada Avrupa da bile olmayan ve burada örnek sayılacak iddialı bir projeye yakışan sistem ile burada insan odaklı olması gereken bir yerden söz ederken de onun için biz Trios”a gözümüz gibi bakmak zorundayız. Orası gibi yarınlarda da Dersankoop”u Trios”un dengi olan projeyle de taçlandırmış olacağız inşallah. Ve dolayısıyla bizim şu anda yapmış olduğumuz sizin ödediğiniz paraları biz birilerine peşkeş çekip oraya buraya harcayacak, avukat beyin değindiği gibi bir insan değiliz. Biz bu güne kadar 7 yıldır yönetimdeyiz. Sizlerin hakkı olan bir ekmeğini ve bir yemeğini yemiş dahi değiliz. Bizim burada bütün kooperatifin genel gideri 10 bin lirayı bulmuyor. Ama geçmiş yönetimlerin muhasebelerini gelin bir inceleyin bizim bilançolarımız ile eski yönetimler zamanında verilen bilançoları karşılaştırın. Sadece Yemek Giderleri olarak bir iki milyonlar hava da uçuşuyor. Bizim ise şu anda aylık 100 bin lira genel giderimiz vardır. O da çalışandır, çay parasıdır. Çalışan personelin ayakkabısıdır, elbisesidir, aylığıdır,falan. Bizler, sizlerin bir kuruşunuzu bile on düğüm atarak muhafaza ediyor, koruyoruz. Allahın izniyle bunu yapmaya devam edeceğiz. Zaten sizlerin bize güven ve itimatınızın sebebi de budur. Allaha hamt ediyorum ki bizim başımızı sizin karşınızda eğdirmedi, bizim başımız dik, alnımız aktır. Bütün harcamalarımız ortadadır.

Artı biraz önce Ahmet bey iftira attı bize.Dedi ki Trios 2023 ün yüzde 2.5 u da vakıf payıymış. Bu bizim ile ilgili bir sorun değil ki. Müteahhit kendi arasında toplanmış, bunlar 5 arkadaş. Bunlar yüzde 2.5 da değil. Yüzde 2 olarak bize deklere ettiler, biz öyle bildik. Ve dolayısıyla bu arkadaşlar yüzde iki olarak bir vakıf kuracaklarmış, bunu da o vakıfta değerlendireceklermiş. Bizimle de bir ilgisi yoktur. Biz yüzde 47”yi imzaladık aldık mı aldık. Yüzde 47 dedik ama biz yüzde 48 aldık mı aldık. Bu iftira tufanından vaz geçin. Bu dünyanın bu tarafı da var öteki tarafı da. Yazık ediyorsun. Ahmet bey bu vakıfa benim ortak olduğumu iddia edebilecek kadar konuşma yaptı. Ben açık ve net söylüyorum. Bakın arkadaşlar genel kurulda benimle ilgili müteahhit ile ortaktır dediler. Ben çıktım şimdi bunu sizin huzurunuzda da onu söylüyorum.

Dedim ki eğer bu müteahhit ile ben ortaksam üç talakla benim eşim benden boş olsun. Ben bunu iddia edenlere atfetmek istemiyorum ama ben sizin huzurunuzda tekrarlıyorum. Eğer benim onlar ile bir ortaklığım var ise benim eşim benden üç talakla boş olsun. Bakın bizim toplumsal olarak değerlerimiz vardır. Bu sözü de bu değerler içinde konuşuyorum. Evet aidata geleceğim.

Benim üyemin Trios ta da yeri var, Dersankoop ta da yeri var. Bunu biz Dersankoop”a da kullanacağız, Trios”ada. Bakın arkadaşlar bunu biz alıp cebimize koyacak değiliz. Keşke bunu hiç alamayacak bir yolumuz olsaydı da bunu hiç almasaydık.Bu mesele ile de yorulmasaydık. Teşekkür ediyorum.”

MEHMET TERECİ:

“Değerli arkadaşlar…Burada şöyle bir durum var. Yüzde 47 Kooperatifin, yüzde 53 te Trios”un. Bu paralar burada elektriğe temizliğe suya veriliyor. Ama oraya gelen harcamaları ora da ki mal sahipleri veya kiracılar yapacaklar.Burada ki kullanılacak demirbaşlar ortak kullanım olarak kullanılsın. Ama orasına ait genel giderleri orada bulunan ya da içeride ki kiracılar versin.”

-Divan: Arkadaşlar verilen önerge Gündemin 6.maddesine ilişkin önergedgr. Toplanan pay paralarının aidatlara mahsup edilmesini oya sunulmasını talep ediliyor. Önergeyi veren ve talep eden Avukat Murat Gökhan Orçun.

-Maşuk Gülaçar: “Arkadaşlar şimdi ben hukukçu değilim. Neticede hukukçular bu ülkenin kanunlarını uyguluyor. Eğer hukuk kendi içinde bir çok şeye müsaade ediyorsa biz de sizlerin adına sizlerin oylarınızla belirlenecek her türlü işlemi yaparız. Ayrıca Mehmet Tereci abimiz de çok doğru söylüyor.Mehmet beyin söylediği her şeyin arkasındayız. Çok teşekkür ederiz.Saygılarımla.”

-Divan:Arkadaşlar bu önergeyi oylayacağım. Ama bir açıklık oluştu. Bakın bir daha söylüyorum. Bakın kiracının ödemesi gereken aidat bundan mahsup edilmez. Bu yasal olarak mümkün değil. Bu aidatlardan mahsup edilsin, sizin paranız boşa gitsin demektir. Ama ben oylayım sizler nasıl isterseniz öyle yapın.Aidatı kiracı ödüyor. Ama mal sahibi o dükkanda ise mal sahibi ödüyor.

Evet okuduğum bu önergeyi oylarınıza sunuyorum.Bu verilen önerge 30 oy kabul oya karşılık oy çokluğu ile red edilmiştir.

-Divan: Gündemin 7.maddesi ile ilgili açıklama yapılsın.

-Mehmet Maşuk Gülaçar: “Çok değerli Dersankoop üyeleri, arkadaşlar lütfen sükunetle dinleyin. Kooperatifimiz 680 parsel 1 ada üzerinde kat karşılığı yapılacak olan arsa hisse payının kaybolmaması için kooperatif hisse arsa payına eklenerek kooperatifimizin bir bağımsız bölümün tamamlanması için satın alınması veya kooperatif hissesiyle takas edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması. Arkadaşlar bu madde de bizim yönetim olarak sizlerden talep ettiğimiz şu.Trios 2023 projesinin icra edilmiş olduğu 680/1 parsel taşınmazında bizim bütün haklarımızı triosta kullandık fakat emsalimizi bitiremedik. Bizim 4221.86 metrekarelik bir emsal artışımız oldu. Yani kullanabileceğimiz imar yasalarına göre iş yeri yapmamıza imkan vermeyen ama bizim hakkımız olan 4221.86 metrekareyi biz kullanamadık. Yani biz bu 4 bin 221 metre kareyi ya bütün iş yerlerine dağıtacaktık öylelikle yok edecektik veya biz şimdi diyoruz ki Dersankoop adına bir küçük işletme alalım orada o işletmenin üzerine koyalım bu emsal hakkımızı daha sonra 679-682 de ki blok tadilatı yapıldığında yeniden yapılma aşamasına gelindiğinde bu hakkımız kaybolmasın orada 17 bin metrekareye yakın yani 75-80 milyon değerinde ki bu hakkımız kaybolmasın diye bir çabamız var yani. Bu hakkımızın kaybolmamasını düşünüyoruz ve bunu da sizlerden talep ediyoruz bu gündem maddesi ile.

-Divan: 6.maddenin oylanması için açıklama yapılsın.

-Maşuk Gülaçar: “Arkadaşlar biz aidatlarımızı 8 lirada tutmuştuk. 8 lira yetiyordu. Sebebi şu geçen biz her ay 100 bin lira müteahhitten almış olduğumuz için bu nu da sizden almış olduğumuz aidatlarla birleştirdiğimizde bu bütün harcamalarımıza yetiyordu. Ama bu gün artık 100 bin lıra artık söz konusu olmayacak. Hal böyle iken de bizim sizden almış olduğumuz aidatlarla bu kooperatifin giderleri karşılanacak, güvenlik sağlanacak, temizlik işleri yapılmış olacak ve burası için Dersankoop için tadilatlar yapılacak bunun içinde bu 8 liranın yükseltilerek aylık 14 lira olmasını talep ediyoruz. Ooo  diyorsunuz da yarın sigortalar ödenmezse, vergi borçları ödenmezse, geçmişte yaşandığı gibi bir sürü icra gelmiş olsa bu Kooperatife bunu da yine sizler ödeyeceksiniz. Arkadaşlar bizim talep ettiğimiz metrekaresi 1.2 dir. Yani aylık metrekare başına 1.2 teledir. Bakın arkadaşlar bu bölgede sayın başkanımda burada her siteyi bu konuda çok iyi biliyor. Bu bölgede metrekare başına 1.2 aidat alan bu kadar düşük bir aidat alan başka bir kooperatif yok. Bakın sizler bunun 10 lirada da kalsın diyebilirsiniz. Ama gelecek senenin sonunda SSK ve vergileri biz ödeyememiş olacağız,güvenliğe borçlu kalmış olacağız, eleman ve personel noktasında sıkıntılar yaşanmış olacağız. Dolayısıyla bu sorun Dersankoop”un sorunudur. Biz yönetim olarak bu gün burada sizleri temsilen buradayız. Arkadaşlar buraların kiraya verip kiralarını alıyorsak bunlarla ilgili düşünülen aidatları da ödemek durumundayız.Kooperatifimizin sağlıklı işlemesi için bu son derece önemlidir. Buna bu gün karşı çıkılırsa bunun suçlusu bizler değil sizler olacaksınız ve kooperatifin düştüğü sıkıntıdan borçlardan çıkmanız için bunun fazlasıyla ödeme yapılmasıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bizde buraların sağlıklı ve düzenli yönetilip idare edilmesi için yönetim olarak biz bunu talep ediyoruz. Taktir sizlerindir.Sizlerin bize olan güvenine inanıyorum. Sakın 1.2 ye fazladır deyip, yarın bunu 1.6 veya 1.8 diye ödemeyin diye bunu getirdik. Biz bunun 1.2 olmasını sizlere getirdik.Teşekkür ediyorum. Sağ olun.”

-Divan:Arkadaşlar ortakların yapacağı ödemeleri miktar zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi maddesinde açıklama yaptı. Benim anladığım kadarıyla şuana kadar ne kadardı, şimdi ne kadar istiyorsun…

-Maşuk Gülaçar: Önceden 8 olan aidatın şimdi 14 lira olmasını öneriyoruz.

-Divan:Eskiden metrekareye 0.85 kuruş olarak ödüyormuşsunuz. Şu anda yönetim sizden bunun için sizden 1.2 olmasını istiyor. Benim anladığım bu. Bu konuda bir artırma isteği var ve bu konuda söz almak isteyenleri yazalım ve daha sonra da bende konuşacağım demeden kim konuşmak istiyorsa buraya isimlerini yazalım onlara söz verelim.

AHMET AKKAYA:

“Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Değerli ortaklar biz bu konuda iki kurul öncesi bu aidatı 8 liradan 10 liraya çıkarmıştık bunu. Yanılmıyorsam doğru mu başkan…Şu an 10 lira alınıyor. Evet bunu iki genel kurul öncesi bunu 8 liradan 10 liraya çıkarmıştık. Doğru değil mi yanlış olmasın. Yani şu an bu 8 lira değil 10 liradır. Ben burada yöneticilik yapmış bir kardeşiniz olarak ben deminden beri yanlış olanları da söylüyorum, doğru olanları da söylüyorum.Taktir sizin, mal sizin mülk sizin para sizin, karar sizin. E yönetim kurul geçinemiyor muş maaşları artacak, bu kadar alkışladığınıza göre, her şeyi biliyorsunuz anlıyorsunuz demektir. Ancak 8 lira değil aidatlar size sorulmadan zaten 10 liraya çıkartılmıştı. Şimdi Maşuk bey 10 lira olan aidatları 14 lira olmasını istiyor. Burada bir çok iş yerleri boş, kiraya verilmedi. Ben diyorum ki şu anda bu ödenen aidatlar ile burası geçinir. Ama maşuk bey 500 bin lira gibi bir parayı avukatlara verdim dedi. Bu kadar gelirler var ve bunlar nerelere nasıl harcanıyor. Ben genel kurula ve sayın başkana bu konuda bir dilekçe verdim, detaylı bilgi alamadım. Yani nereye ne harcandığını bilemiyoruz. Ama eski bir yönetim kurulunda bulunan kişi olarak aidatların artmaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut aidatlar ile burası geçimini sürdüreceğini bunun da yettiğini aynı zamanda yöneticilerin özlük haklarının artmadığını maşuk beyin maaşının 2 bin liradan 5 bin liraya zaten çıktığını ben sizlere söyledim. Bunun yanında zaten siz pay parası gibi bir para ödüyorsunuz. Yerlerin çoğu da boş. Şimdi size 14 lira gibi yani yüzde 40 gibi bir yük getirilmesi isteniyor. Taktir sizlerin. Para sizin. Ben arttırılmaması taraftarıyım. Saygılar sunuyorum.”

AVUKAT MURAT GÖKHAN ORÇUN:

“Aidat konusu yönetimin taktiridir. Değerli arkadaşlar…Az önce kendimi çok iyi ifade edemediğim için anlatayım. Yönetimin bir harcama kalemleri var ve bu elbette olacak. Yönetim bunu böyle taktir ediyorsa.Demin başkan ve divan başkanı da konuyla ilişkin bir açıklama yaptılar. Sözleşmede aidatın kiracı tarafından ödendiği yazıyor. Bunu aidatlara saydığımızda arkadaşlar biz burada aidatlarımızı ödeyeceğiz diye evet deyip alkışladınız arkadaşlar.

Şimdi ise neye itiraz ettiğinizi anlayamadım. Demek ki burada konuşulanların yapılanların mahiyetini çok iyi bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz.Bilmiş olsaydınız, anlamış olsaydınız şu anda da zaten bu aidat artışlarına bu kadar tepki göstermezdiniz.Şimdi hazirun burada 250 kişi ile 230 kişi ile el kaldıranlar yönetimi ve denetimi ibra edenler, konuları net anlayamadığı için dinlemediğiniz için, yada toplu hareket ettiğiniz için olanları, olacakları anlamıyorsunuz.Ben burasının menfaatleri için konuşuyorum. Hiç birinize de düşman falanda değilim. Benim başkan ile de hiçbir kişisel hukukum yok. Geçmişte burasının kendi içinde yaşadığı hiçbir kavgayı da bilmiyorum, kimseden yana taraf değilim. Benim tek tarafım var o da Dersankoop”un ortak menfaat ve çıkarlarıdır. Bunu Allah için söylüyorum. Hazirun olarak arkadaşlar zaten bunu sizler kabul ettiniz. Başkan 10 dese de vermek zorundayız, 40 dese de vermek zorundayız. Benim söyleyeceğim bu. Ne yapsın borçlu mu kalsın, ödeyemesin mi, ama siz bunu zaten kabul ettiniz. Çünkü dinlemeden kabul ettiniz.”

-Divan: Şimdi ortakların aidatlarıyla ilgili miktar ve zamanını oylayacağız.

NURCAN ARSLAN:

“Arkadaşlar çok kısa konuşacağım.Aidatlara zam isteniyor. 8 mi 10 mu olan rakam şimdi 14 lira gibi bir rakama çıktı. İşte bunu kiracılardan mal sahiplerinden nasıl alacak, nasıl tahsil edecek nasıl mahsup edilmesi isteniyor. Benim bir tane dükkanım var. Bir tane dükkanım A Blok no 155 numarada çıktı. Ama benim bu dükkanda 19 tane ortağım var. Ben şimdi bu 19 tane ortaklı yerimi kiraya nasıl vereceğim ki bu da imkansız görünüyor. Burada benim gibi durumda olan 800 kişi var. Dersankoop”ta 200 kişinin çok payı var. Onlara teklif yapmıştım. Ama çoğunluğu ise bizim gibi ortaklı. Ben daha kiraya bile veremeyeceğim bir yere şimdiden aidat nasıl ödeyeceğim. Ve rakam 14 lira ve ben bunun kabulu veya reddi için elimi kaldıracağım. Lütfen bu oylamalar yapılırken bunu bir düşünün. Biz daha yerimize taşınamadık. Ortaklarımızla daha bir araya gelip tanışamadık. Şu anda Trios da ki gerçek durum bu arkadaşlar…

Arkadaşlar Trios”ta da bu sözünü ettiğim tehlike var. Bakın ben daha ortaklarımla bir araya gelip göremedim ki kimdir bunlar. Daha irtibata geçemedim. Ama aidatlarımız başladı. Değil ki ben dukanın kapısını camını yaptırmam. Adamları tanımadan aidatlarımız başladı, mesaj geldi, rakamın ne kadar olacağı mesajı gelmedi. Eminim ki hepinize de aynı mesaj gitmiştir. Ben arkadaşlar Dersankoop taki yer içinde şu andaki ülkemizde hepimizin bildiği yaşadığı bir kriz var. Ben esnafım. Çoğunuz mal sahibi olabilirsiniz. Bizler nasıl ayakta kalabilirizin derdiyle ekmeğimizi kazanmak için mücadele ederken yüzde yüz zamlı bir aidat artışına maruz kalıyoruz. Lütfen arkadaşlar sizden rica ediyorum. Sizler mal sahibi olabilirsiniz. Ama kiracınızı da düşünün. Çok zor günler geçiriyoruz. Ekonomimiz çok kotu bu 14 liraya el kaldırırken sadece kendinizi değil dükkanınızda iş yapan kiracınızı da düşünerek el kaldırın. Hepinize teşekkür ediyorum.”

MEHMET TERECİ:

“Şimdi arkadaşlar. Şimdi benim yönetimden soracağım iki tane şey var. Trios”tan aidat alacağız denildi. Bu aidatın demirbaşlar tamam. Anladığım kadarıyle ödenecek. Ama aidatları buranın ayrı bir site yönetim talimatı mı var da ayrı bir toplantı mı yapılacak, yoksa oranın aidatı metrekare bazında mı dükkan bazında mı nasıl olacak. İkincisi de baktığım kadariyle bizim bilançomuzda genel giderlerimizde aidat gelirlerimiz ve kira gelirlerimiz var 756 bin lira buna benzer kasa fazlası gibi 1 milyar gibi 2 milyon 234 bin 819 lira gibi bir gelir görünüyor. Ben burada yüzde 15 olarak aidatların artırılmasını öneriyorum. Bu konuda aydınlatılırsak iyi olur. Saygılar.”

KONUŞMACI BAY:

“Çok kıymetli hazirun herkesi selamlıyorum. Şimdi burada benim öz eleştirim olacak. Bakın burada birkaç kez 15-20 kişilik toplantılar yapıldı.Sözümü kesmeyin.Bu gün benim hakkım burada konuşmak istiyorum. Yönetime karşı da benim birkaç eleştirim var. Yönetim Alicenap değildir. Şimdi burada aidat konusu artı C Blok konusu kafalarınız karışacak ama. Ben bu aidatı ödeyecek durumda olmadığımı buradan söylüyorum. Aidatın artışına da zaten evet demeyeceğim.Bakın krizden söz ediliyor.C Bloka neden başlanmadı meselesinde de netlik yoktur.Kriz bahene ediliyor. Burada başka bir sıkıntı var ve bunlar açık açık bizlere söylenmiyor. Bakın yönetim alicenap değil, bir önceki yönetimi suçluyor. Bazı şeyleri bir önceki yönetime atıyor. Sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum.

Eskiden Padışaha üç tane mektup bırakılırmış ve her zorlandığında da birini açması istenirmiş. Padişah ilk zorlandığı zaman birini açmış.Açılan zarftan çıkan kağıtta yazılan şu:Senden önce kini suçla biraz rahatlarsın. Padişah kendinden öncekilerini suçlarmış ve biraz rahatlarmış.Tekrardan halk ayağa kalkınca padişah ikinci mektubu açar ne yapılması gerektiğine bakarmış. Bu zarftan çıkan mektupta da şu yazarmış:Bu sefer halka yapamayacağın şeyleri söyle biraz daha rahatlarsın.Padişah bunu da yapmış biraz daha rahatlamış.Padişah bir süre sonra bir daha zorlanmış ve üçüncü zarfı da açmanın zamanı gelmiş.Padişah 3.son zarfı da açmış.Zarftan çıkan mektupta şu yazıyormuş: Hemen acilen sende 3 tane zarf hazırla artık seninde zamanın doldu.Bu kadar.Yönetim olarak alicenap değilsiniz. Bu kadar, Hepinize teşekkür ediyorum.”

MAŞUK GÜLAÇAR:

Arkadaşlar elinizde ki bilançoya bakarsanız Ahmet bey aidatlarla ilgili yeter diyor ya…Kendisi yönetimde olduğu zaman burası bu aidatlar ile gitmez maşuk bey bunu kendisi böyle diyordu. Ama şimdi yeterli diye söylüyor. Bakın gelirlerimiz ile giderlerimizi karşılaştırdığımızda şu anda eksideyiz. Kooperatifimiz şu anda eksi 994 bin lirada. Topladığımız aidatlar ve kira gelirleriyle harcamalarımızı kıyasladığımızda kooperatifin şu anda eksi 994 bin lira borcu var. Eğer aidatlar yeterli olsaydı biz niye bu kadar eksi verecektik,borçlanacaktık. Artı şunu da söyleyim. Biz sigorta paralarını peşin ödediğimiz için bize yüzde 5 indirim yapıyorlar. Buna rağmen. Eğer biz bu hakkı kaybettiğimiz zaman yüzde 5 i kaybettiğimiz gibi indirimden yararlanma hakkımızı da kaybetmiş olacağız. Ayrıca şunu da söyleyim ki buna bir de aylık 1.5 aylık gecikme faizi uygulanacak. Ben şunu söylüyorum. Bu talebimizi bizler hesabımızı kitabımızı yaparak sizlerin önüne getirdik. Teşekkür ediyorum. Sorumluluğu olmayan arkadaşlar burada çok rahat konuşuyorlar ve atıp tutuyorlar. Biz kadir şinas, alicenap değilmişiz. Ya el insaf arkadaşlar, el insaf. Yani şu anda bu insanların görüp şahit olduklarıyla akıllarını karıştırmayın. Yönetime de bu yönetimi seçenlere de saygılı olun. Teşekkür ederim.”

-Divan:Arkadaşlar yönetim kurulu 10 lira olan aidatı 14 liraya çıkarmak istiyor. Şimdi yönetim kurulu isterken, diğer arkadaşlar da yaptıkları konuşmalarda aidatların aynı kalmasını istiyorlar. Bunu yani bu maddenin a maddesini oylarınıza sunacağım. Yönetimin önerdiği şekliyle kabul edenler işaret buyursunlar…Evet arkadaşlar şimdi aidatlar hiç artmasın 10 lira olarak aynı kalsın diyenler işaret buyursunlar… Peki peki arkadaşlar, arkadaşlar şimdi aidatlar yerinde kalsın diye oyladık. Bir de yönetimin 10 liradan 14 liraya çıkarılmasını oyladık. Aidatların 10 liradan 14 liraya çıkarılmasını isteyenler 234, aidatlar aynı kalsın yerinde kalsın diyenler 131 oy kullandı. Ama vicdanen bu çok oluyor diye de Divan olarak ben de makul bir seviye belirlemesini öneriyorum.

-Maşuk Gülaçar: Başkanım bunu söyledi. Yıllara dayan bir tecrubesi var. Allah eksikliğini vermesin.Ben de sayın divan başkanımın görüşü doğrultusunda ve yapılan oylamaya göre bu artışı 1.1 ile bitirelim diyorum.

-Divan:Arkadaşlar şu anda 10 lira olan aidatların yüzde 15 artışıyla 11.5 lira olarak teklif ediyor Mehmet kardeşim birde onu oylayalım. Arkadaşlar yönetim kurulu metrekareye 1.1 tashi edelim diyor. Yönetim kurulunun kabul ettiği 1.1 i oylarınıza sunuyorum. 13.5 liraya geliyor. Metrekareye milletin 1.2 falanda kafası karışıyor.Bu 10 liranın 14 lıra mı, 13.5 lira mı,12 lira mi olması gibi önerler karşısında sizler bunun ne kadar olacağı ile ilgili net bir rakam söyleyin bitirelim.

-Maşuk Gülaçar: Arkadaşlar ben bunun 12 lira olmasını kabul edeyim ama mahsur kalırsam da kimse benden hesap sormasın.

-Divan:Aidatlarınızın 12 liraya çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Zamanı ve ödeme esasları da eskisi gibi…B şıkkı ödemelerin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak vade farkının belirlenmesi arkadaşlar zamanında yapılmayan ödemelere aylık 1.5 vade farkı uygulanıyormuş. Yönetim yine aynı şeyi öneriyorlar. Bu konuda bir açıklama yapılsın.

-Maşuk Gülaçar: “Arkadaşlar Başkana 5 bin lira, yönetim kurulu üyeleri buradan maaş alıyorlar, daha doğrusu huzur hakkı alıyorlar.Bunu bize siz yetki vermiştiniz bize…Biz bunu kendi aramızda da çözebilirdik ama yapmadık. Şimdi bu genel kurulda bunu belirlenmesi için de ben diyorum ki başkanın maaşı yine 5 bin lirada kalsın, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının da 2 bin lira olmasını talep ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Denetim kurulu üyelerinin de maaşlarının 1500 lira olmasını talep ediyorum. Toplantıya katıldıkları zaman  bu şekilde ödenecek, katılmadıklarında da aynı şekilde kesintiler yapılacak.

-Divan: Arkadaşlar şu ana kadar başkan 5 bin lira yönetim kurulu üyeleri 1000 er lira alıyormuş. Denetim kurulu üyeleri de 1500 lira.Başkan yine 5 bin lira zam yapılmasın bu böyle devam etsin diyor ve Yönetim kurulu üyeleri için 2 bin lira,Denetim kurulu üyeleri içinde 1500 lira olmasını talep ediyor. Öneri 70 red oyuna karşılık 212 evet oyu ile madde yönetimin önerdiği şekliyle kabul edilmiştir.

Bütçede fasıllar arası hesap aktarma yapması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu 8 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7.maddesine geldik. Çok kısa bir şekilde başkan burada ne istediğini açıklayacak.Özetle söylesin ona göre söz verip oylamaya geçilecek.

-Maşuk Gülaçar: Arkadaşlar, arkadaşlar, çok değerli Dersankoop üyeleri, arkadaşlar gereken açıklama yapacağım ve hiç biriniz buradan ayrılmayın bu genel kuruldan sonra hepinizin eline tapularınız teslim edilecek. Bize mesajlar çektiler. Mesajlarda dediler ki Mehmet beyin teklifidir…

Arkadaşlar 4 bin 221 metrekare bizim size dağıtmadığımız yer iddiasında bulundular. Bu arkadaşlar buradalar mı. Bunu idda edenler kimlerse gelsinler burada konuşsunlar. 4 bin 221 metrekare.Buranın ne kadar kıymetli olduğunu, ilk günden beri dağıtıma sokulmayan yerimizin olduğunu ve bu yerin üyelerden gizlendiğini söyleyenler var. Bu yerinde hangi blokta olduğunu tespit ettik diyorlar. Maşallah tespitte etmişler. Bu mesajı çeken arkadaşlar neredeler, gelsinler buraya çıksın gelsinler…

Diyorlar ki, bu yönetim yani bizler bu telaş ile hareket ederek bize gelen genel kurul evraklarıyla da bunu itiraf etmektedir. Bizim böyle itirafımız yok. 4 bin 221 metrekare anılan yerin de kullanılmayan esmalımızın olduğunu söylüyoruz. Bunun da hangi blokta olduğunu tespit eden arkadaşımız veya bu mesajın muhatabı kimler çıksınlar ortaya…0531 256 67 06 bu kimin telefonu…Mesajın kaynağı olan telefon bu…Sözlerimi kesmeyin…Bu üyeleri her zaman haklarına tecavüz etmek için birileri iftira kampanyası düzenliyor…Bunu yapanlar iftiracıdır ve bizlerin de iki elimiz onların iki dünyada iki yakasındadır. Bu üyelerin haklarına 35 yıldır tecavüz eden bu insanlar aynı ruhla, aynı şekilde bu üyelerin haklarına mal varlıklarına el koyma hesabının peşindedirler. Yazıklar olsun.Şimdi gündeme geçiyorum. Ama bunlar ortaya çıkmıyorlar. Bunun baş mimarının kim olduğunu çok iyi biliyorum ben. Kooperatifimizin 680/1 nolu parselimizde ki Trios 2023 projesinin C blokla ilgili olarak muteahhit firmayla anlaşma gerçekleşmediği taktirde şu anda da muteahhidin bize teklifi var. Bizim de bu muteahhide karşı teklifimiz var. Biz 17 bin 500 metrekare olan bir hakkımız var ve bunun içine 4 bin 221 metrekare hakmımızı da bir şekilde koyalım diye ve burada ki artan haklarımızı korumaya alalım şeklide bir teklifimiz var. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

Bakın kullanılmamış emsal değerden söz ediyorum… Bakın yer diye bir şey yok. Bizim kullanmadığımız esmalımız var burada. Arkadaş bizim oyladığımız şu. Sizin 4 bin 221 metrekare emsal hakkınız kaybolmasın. O hak orada duruyor. Yarın o dukanlar yıkıldığında da o haklar yine o dukkanların bulunduğu yerin üzerinde olmuş olur. Ben bunu korumak ve bunu söylemek istiyorum. Masraf falanda yok. 164 dükkan yaptık . Bu 164 dükkanımızın tümünü biz dağıttık. Sadece bir dükkanın 83 üç dağılmış ortağıyız biz. Biz diyoruz ki o varlık olduğu ortağı olduğumuz dükkanı ortaklarımız adına satın alalım ve bu 4 bin 221 metrekarelik hakkı da herkesin hakkı gibi tescil ettirelim.”

-Divan:Arkadaşlar benim anladığım kadariyle bir bağımsız bölümün tamamlanması için satın alma veya kooperatif hissesiyle takas edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylanmak isteniyor. Satın alma için 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre asgari değerin ve azami değerin belirlenip sizler tarafından tayin tespit edilip tutanağa geçmedikçe satın alma diye bir şeyin kullanılması hukuken mümkün değil.Dolayısıyla neyi istediklerini ona göre burada karar kılmamız lazım.

-Maşuk Gülacar: Dersankoop”un ortak olduğu 83 paylı dükkan var. Geriye 241 pay daha var. O dukanı satın alıp o dukanı tam ortaklı dükkan yapmak istiyoruz.

-Divan:Tamam. Bunu kaç paraya satın alacaksınız…

-Mehmet Maşuk Gülaçar: Pazarlık edip alacağız.

-Divan: Bakın siz burada satın alabilme yetkisi almak için en az metrekaresi örnek veriyorum bin lira en fazla iki bin lirayı bir yetki verildi gibi bir şey olmadan yapacağınız işlem hukuken doğru olmaz.Yani kararda ve tutanakta alabileceğiniz en yüksek rakam bu diye bir rakam belirtilmesi gerekiyor.Azamiyi söyleyeceksiniz, pazarlık yapacaksınız. Belki de 4”e alırsınız. Ama 5 bin 6 ise o limiti geçemezsiniz.”

-Maşuk Gülaçar: azami 5 bin liraya alabileceğimizi düşünüyorum.

-Divan: O zaman metrekaresi 5 bin liraya kadar azami 4 bin lira da alt sınır olmak üzere o zaman azami 5 bin liraya metrekaresini satın alabilmek için yönetim kurulu yetki istiyor. Benim anladığım bu mu.

-Maşuk Gülaçar: Evet efendim…

-Divan: Bakın bunu siz 5 bin bir liraya alamazsınız,

-Maşuk Gülaçar: Evet, evet sayın başkanım.Puan değeri 5 bin liraya geçmemek şartıyla alacağız.

-Divan:Başka açıklama

-Maşuk Gülaçar: Pay bedeli diyelim.Pay bedeli metrekaresi 5 bin lirayı geçmeyecek şekilde görüşelim…

-Divan: Bu madde ile ilgili söz isteyen var mıdır…Satın almak için satın alma yöntemini de belirlememiz lazım. Pazarlık usulu mu, teklif alma usulu mu ne yapacaksak onu da yazacağız tutanağa

-Maşuk Gülaçar: Pazarlık usulu olsun başkanım…

-Divan: Tamam.Onu da buna göre oylayacağız.Bir matrekaresi 5 bin lira.Bu konuda söz isteyen var mıdır. Yoksa oylamaya geçilecek

KONUŞMACI BAYAN:

“Benim sorum şimdi 5 bin liraya alıncak bir şey var. Kaç metrekare, ya da kaç pay için bu toplam para nedir. Ve o toplam para da kimin cebinden ne şekilde çıkacak. Bakın bu benim cebimden çıkacaksa ben bunu ödemek istemiyorum. O emsal değeri orada o şekilde kalsın kardeşim. Ya arkadaşlar benden 10 bin lira niye alınsın ki.5 bin çarpı oy mu pay mıdır bu nedir. Bunun parası da bizden tıkır tıkır alınacak. Elimizde de hiçbir şey olmayacak. Çünkü havada, bir söylenen değer olacak. Sen benim daha tapumu alamamışın. Ardından da emsal değere üstüne üstlük şimdi de emsal değere artı bir para vereceğim. Ben istemiyorum.”

AHMET AKKAYA:

“Ben burada başkana şunu sormak istiyorum. Divan başkanı anlayamadı. Avukat anlayamadı. Ben bunu eleştirmek için konuşmuyorum. Sayın başkan…Maşuk bey yine soruyorum. Burada 4 bin 221 metrekare esmalımız var diyorsun. Bakın bu emsal var ise bunu niye yapılan yerde kullanmadık. Çünkü kanun o emsalin bulunduğu yerde kullanılmasını, başka yerde bunun kullanılamayacağını emrediyor.Madem burada bir emsal vardı o emsal o parsel içinde niye kullanılmadı. Alacağınız dükkan esmalın içinde değil mi zaten. İkinci konu da az önce konuşuldu. Şimdi hani kayıp yerler var. Eski bir yönetici olarak da bunu bana da soruyorlar. İşte burada daha dağıtılmamış diye.Ben her zaman söyledim. Benim gördüğüm bir yer yok. Fakat dün beni aldılar B Bloğun altına bodruma gezmeye götürdüler. Sayın başkan eğer bunu dinlerseniz maşuk bey. Şimdi arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Bana eski bir yönetici olarak soruyorlar. Yapılan yerlerle alakalı dağıtılmayan bir yer var mıdır diye. Ben görmedim. Görsem de bilsem de bunu açık açık yazar çıkar burada da konuşurum. Ama dün benim dikkatini bir şey çekti. B blogun ve A Bloğun arasında 3 katlı bir yer yapıldı. Oranın bodrum katları park yeri üstleri de özel park olarak tahsis edildi yani deposu otopark ve onun üstüne ilave edilerek ve ona göre puanlandırıldı. Yalnız sayın başkan hemen onun yanında bana sordular ben cevap veremedim bilmiyorum. Bu konuda ben yanlış bir şey söylemekte istemem.Kimseye de hakaret etmem. Şimdi orada onların yanında hemen üstünde müteahhidin iki tane yeri var. Altında iki dükkan kiralıyorsunuz. Dünde fotoğraflarını çektiler bana getirdiler. Şimdi soruyorum. O dükkanlar niçin çevrildi. Niçin yapıldı. Bunu da bana bir eski yönetici olarak soruyorlar ama ben bunu bilmiyorum. Bir şeyde söylemek istemem. Fakat ben başkana sormak istiyorum. Burası park yeriydi buraya iki dükkan niye yapıldı. Kimin için yapıldı. Bunu bende öğrenmek istiyorum. Buyurun bunun cevabını verin. Bakın yeri de göstereyim. Burası.Bana sorulduğu için söylüyorum. Bilmediğim için söylüyorum. Bakın bu dükkanları maşuk bey müteahhide mi verecek? Bu dükkanlar ne olacak?Hepinize çok teşekkür ediyorum…

MAŞUK GÜLAÇAR:

“Bu dukanı ben bilmiyorum demiyorum. Her bir imzayı bilmeden atmış arkadaşım. Biz bu bölümüşü bugün yapmadık ki. Bu bölüşümü proje tadilatı yapıldığı gün oturduk karşılıklı biraz evvel bir şey söylüyorum. Diyorum ki. A ve B Blokta bizim hakkımız yüzde 47 mi…Bakın arkadaşlar bunların hepsi iş yeri olarak tescil edildi. Ahmet beyinde içinde bulunmuş olduğu komisyon yönetim kurulu muteahhitle oturduk, dolayısıyla yüzde 47 hakkımız varken okul,kreş, sağlık ocağının sıkıntıya gireceğini düşündüğümüzden dolayı biz peşinen oranın yüzde 48 ini aldık. Yüzde 48 inde bütün yerlerin bölüşümünü yaptık. Ve dolayısıyla şu dükkan kimin, bu dükkan kimin değil, oranın yüzde 48 ini biz aldık, yüzde 52 sini de müteahhide verdik.”

-Divan:Arkadaşlar gündemin 7.maddesi olan yönetimin sizden bir bağımsız bölümün tamamlanması için satın almak istediği azami fiyatı pay bedeli 5 bin lira olmak üzere yetki verilmesini talep eder. Gündemin bu maddesini bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Bu madde de 27 red oya karşılık 220 kabul oyu alarak, bum maddemiz oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemimizin 8.maddesine geçiyoruz.Bu 8.maddeyi de kısaca özetleyin ne istiyorsunuz kısa bir açıklama yapın.

-Maşuk Gülaçar: “Arkadaşlar kooperatifimizin 680/1parseldeki Trios 2023 projesinin C Blokla ilgili olarak müteahhit firmayla yapılmış olan anlaşma gerçekleşmediği taktirde söz konusu olan parseldeki C Bloğun yaptırılmasıyla ilgili karar verme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususlarının görüşülmesi, oylanması karara bağlanmasıdır

Arkadaşlar bizim burada ki talebimiz şudur. Müteahhit firma kooperatif hakkı ve payı olarak üst katları yanı gök delenleri bizlere vermek istiyor. Ve proje tatbikatı yaptığımızdan dolayı yeniden bölüşümle ilgili talepleri var. Bizde diyoruz ki sizinle yapmış olduğumuz anlaşma var. Ve sözleşme gereği eşit bölüşme gibi bir sözleşme var. Biz o sözleşmeden taviz veremeyiz. Ve bu sözleşme yönetim kurulunun yetkisiyle oluşmuş sözleşme de değil. Genel kurulun vermiş olduğu bir sözleşmedir. Dolayısıyla da biz bundan taviz vermeyiz. İlahi ki bu konuda müteahhit firma ısrarla kendi dediğini yaptırmaya çalışırsa yani böyle bir talebi de olursa biz de tabiî ki bunlarla bir kez daha anlaşamayız. Anlaşamadığımız zaman bizim bir sürü kayıplarımız var, haklarımız var. Ve biz bu haklarımızı bir şekilde buradan tanzim ve kazanmaya çalışacağız. Ve rabbime şükürler olsun ki bundan çok daha önceden tedbirli davranarak, ister içeride olsun,ister dış cephe giydirmede olsun isterse A ve B Bloğun bölüşümünde olsun biz tedbirlerimizi aldık buna ilavetende,burada açıklamak istemiyorum. Çünkü konuşma esnasında bunları birileri gidip müteahhitle konuşacak onun için de söylemek istemiyorum ama biz 10 tane müteahhidin hakkı olan iş yerini kendi uhtemizde tutmuşuz.Bunlar o anlaşma sonrasında haklı değilse onu serbest bırakacağız, hakkı olmayan şeyi de biz kooperatifimize kazandırmış olacağız. Ama biz zaten peşinen şunu söyleyeyim. Günlünüz hoş olsun. Biz C Bloktaki Okul, Kreş, Sağlık ocağı ve Caminin karşılığı olan hakkımızı şu anda almış bulunmaktayız. Bunu bilmenizi rica ediyorum. Bu konuda bu şekilde müteahhit firma ile görüşme yetkisini sizden talep ediyoruz. Bu yetkiyi sizler bize verirseniz biz çok daha sağlıklı bir şekilde burasını da bu müteahhit ile neticeye ulaştırırız inşallah. Saygılar sunuyorum.”

-Avukat Murat Gökhan Orçun:Ortada bir sözleşme var ve sözleşme tamamen fesih edilmeden ve dolayısıyla da bu taktir yönetimin genel kurulun yetkisindedir. Yeni bir sözleşme yeni bir firma ile anlaşma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Bende bu konuyla alakalı bir önerge verdim ve o önergeyi okumam istendi.Bunu sizlere okuyorum.

-Divan:Tamam bunu tutanaklara geçiriyoruz.

-Maşuk Gülaçar:Bu son derece tehlikeli bir tekliftir arkadaşlar. Bu teklif ile bizlerin bir sonraki genel kurula kadar C Blok ile alakalı hiçbir çalışma yapılmamasını teklif etmiş oluyorlar. Bu C Bloğu bir şekilde yok etmenin hesabı ve planıdır. Bu bir tuzaktır. Bu tuzağı lütfen görün arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir an önce C Bloğu da başlayıp onu da bir an önce bitirmek istiyoruz. Bunu da isterse bu müteahhitle, isterse de başka bir müteahhitle burasını da bir an önce kooperatifimize anılan proje kapsamında kazandırmak istiyoruz. Yani C Blok işiyle de Trios 2023 ifadesini temsil edecek çalışma ile bu işi de hızla bitirmek istiyoruz. Bu engelleme çabalarına lütfen anlayış göstermeyin. Bizim burada ki talebimiz şudur: Müteahhit firma bize gök delenleri vermek istiyor. Ve orya proje tadilatı yaptığımızdan dolayı yeniden bölüşüm talepleri var. Biz de diyoruz ki kardeşim sizinle yapmış olduğumuz anlaşma var. Yüzde 47 yüzde 53 eşit şekilde olacak şekilde olacak bir sözleşmemiz var. Biz o sözleşmeden taviz veremeyiz. Ve bu sözleşme yönetim kurulunun yetkisiyle oluşmuş sözleşme de değil. Bu sözleşme genel kurulun vermiş olduğu bir sözleşmedir. Biz bundan taviz vermeyiz. Eğer bu konuda ilahla ki muteahhit firma ısrarla kendi dediğini yaptırmaya çalışırsa böyle bir talebi olursa biz tabiî ki bununla anlaşamayız. Anlaşamadığımız zaman bizim, bizim bir sürü kayıplarımız var. Haklarımız var ve biz bu haklarımızı bir çeşit buradan alıp tazmin etmeye çalışacağız. Ve rabbime şükürler olsun ki, biz bundan çok daha önceden tedbirli davranarak ister içeride olsun, ister dış cephe giydirmede olsun, isterse A ve B Bloğun bölüşümünde olsun biz gereken tedbirlerimizi aldık. Buna ilavetende bunu açıklamak istemiyorum. Çünkü bu bilgileri paylaştığımızda konuşma esnasında birileri gidip bu konuşulanları gidip müteahhit ile konuşacak bilgi verecek onun için söylemek istemiyorum. Ama biz ayriyeten 10 tane şu anda müteahhitin hakkı olan iş yerini kendi uhtemizde tutmuşuz. O anlaşma sonrasında hakkı ne ise onu serbest bırakacağız. Hakkı olmayan şeyi de biz kooperatifimize kazandırmış olacağız. Ama biz zaten peşinen şunu söyleyeyim gönlünüz hoş olsun. Biz C Blokta ki okul, kreş, sağlık ocağı ve caminin karşılığı olan hakkımızı şu anda almış bulunmaktayız. Bunu bilmenizi rica edeyorum. Bu konuda bu şekilde bu muteahhitle görüşmemizi sizden talep ediyoruz. Bu yetkiyi bize verirseniz, biz çok daha sağlıklı bir şekilde bu müteahhitle neticeye ulaştırırız inşallah. Saygılar sunuyorum.”

-Divan Arkadaşlar gündemin 8.maddesini gündemde olduğu şekliyle yönetimin önerdiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.

AVUKAT MURAT GÖKHAN ORÇUN:

“Bu sefer başkanımızı desteklemeye geldik ama şöyle desteklemeye geldik. Şunu bir kez daha söylüyorum. Ben sizleri bir kez daha uyarayım. Sözleşmeler yeni bir sözleşme yapılması için yani dolayısıyla bu müteahhit ile yapılmış sözleşmeyi fesih etmeden ki bu taktir tamamen yönetimin yetkisindedir.Yeni bir sözleşme yapabilme, yeni bir anlaşma yapabilme yetkisi olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok fazla zamanınızı almama adına, zaten yazılı önerge verdim ama bu da okumam istendi. Çok kısa olarak okuyayım. Bizim Teklifimiz budur başkanım.

Okuyorum.

Kooperatifin 681/1 nolu parsellerin daha önce bakırkoy 25.noter ile 2013 tarihinde belli numara ile aktedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği tüm imalatların sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığını, eksik kalan imalat bedellerinin tespit edildikten sonra eksik imalatların bedeli kadar teminatın kooperatif uhtesinde tutulmasını yüklenici firmaya hiçbir teminatın iade edilmemesi ve hali hazırda yapılmayan C Blokun Cami okul kreş sağlık ocağı gibi yerlerin yapılmaması neticesinde uğradığı zararların tazmini için Pulsar firmasına dava açılmasına, yönetim kuruluna belirtilen iş ve işlemlerin yapmak üzere yetki verilmesini, C Blok ve diğer sosyal alanlarla alakalı ortaya çıkacak bunlar bittikten sonra ortaya çıkacak yasal duruma göre yeniden değerlendirme yapılmak üzere bir sonraki genel kurulda sözleşmenin fesih edilip edilmediğine göre de genel kurulca değerlendirilmesini öneriyorum. Saygılar sunuyorum.

-Divan:Önergenizi aldık. Bunu da genel kurul tutanağına derc ediyoruz.

-Maşuk Gülaçar: “Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir görüş.  Arkadaşlar bir sonra ki genel kurula kadar C Blokla ilgili hiçbir iş yapılmamasını teklif ediyorlar. Bu da bu C Bloğu yok etmenin bir hesabıdır, planıdır. Bu tuzaktır arkadaşlar. Bunu bilin arkadaşlar. Biz C Bloğu bir an önce bitirmek istiyoruz.Zaman kaybetmek istemiyoruz.Zamanınız sizler için en değerli varlıktır. Bir an önce bloğun işlemlerini bitirip neticelendirmek istiyoruz. İster bunu bu müteahhitle, isterse de bu müteahhidin dışında burasını bir an önce yapıp, 2023 ifadesini temsil edebilecek olan hızda bu işi bitirmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum.”

-Divan:Arkadaşlar gündemimizin 8.maddesini gündemde olduğu şekliyle yönetimin önerdiği şekliyle kabul edenler işaret buyursunlar.Evet arkadaşlar gündemin 8.maddesini yönetim kurulunun gündeme koyulan şekliyle kabul etmeyenler işaret buyursunlar.

Arkadaşlar bu 8.madde ile alakalı olarak Avukat Murat Gökhan arkadaşımız size açıkladığı şekliyle divana bir önerge verdi. Bunu ek yapacağız ama bu önergeyi de oylamak istiyorum. 15 Red oya karşılık oy çokluğu ile verilen önerge red edilmiştir.

Arkadaşlar Gündemimizin 9.maddesi.Bu 9.Madde ile ilgili açıklama yapar mısınız başkan.

-Maşuk Gülaçar: “Çok değerli dersankoop kooperatifinin üyeleri, arkadaşlar 9.madde kooperatifin 679/2 ve 682/2 de mevcut olan iş yerlerimizin tapularının alınmasına engel olan ki burada yazan rakamlarda bir hata var. 682/1 bir dir efendim. Başkanım o sehven bir yanlışlık yapılmış.Bu 682/1 dir. O rakam 682/2 değil. Başkanım orada sehven bir yanlışlık var. 682/1 olması lazım. 682.2 yazılmış.

Arkadaşlar, Kooperatifimizin 681/1 nolu parselde yok.Kooperatifimizin 679/1 ve 682/2 nolu parsellerimizde mevcut olan iş yerlerimizin tapularının alınmasına engel olan sorunlu S1 E, S6 E, S6 T, S7 ve S8 nolu bloklarımizin imar barışı kapsamında değerlendirilerek, olan sorunun halledilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi oylanması ve karara bağlanması.

Bu konuyu dikkatli dinlerseniz.Bu yönetimle diğer yönetimler arasında ki farkı ve bu yönetimle sorunu olan insanların durumuyla bu yönetimin farkını anlamış olacaksınız. Biz 680/1 parselimizde ki A ve B Bloklarımızın 2015 yılında işine başladık. Fiili olarak 2015 yılında işe başladık. Ve çok doğru bir metod uygulayarak, ve 2019 yılında bu iki bloğumuzu bitirdik. Bununda toplamı 258 bin metrekare. Fakat eski Dersankoop 13 bloktan muteşekkil olan eski Dersankoopun bütünü toplam 196 bin metrekare. Biz 258 bin metrekareyi dört dörtlük sistemli, imar yasasına uygun bir şekilde proje tadilatlarını zamanında vaktinde yaptığımız için işi bitirdiğimizde tapuları dağıtmaya hiçbir engel yoktu. Ve dolayısıyla Allaha hamt olsun açılan mahkemeler olmasaydı.Bu 2018 yılının Nisan ayında burasının tapularını sizlere dağıtmış olacaktık. Ama engellediler, ama önleyemediler, bu günde burada bu tapuları dağıtacağız inşallah.

Şimdi geçmiş yerlerin ise tapularını bizim dağıtma imkanımız yok. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım Nihat Tunalı başkanıma. Ben özellikle müteşekkirim. Çok büyük gayretler gösterdi. Kendi yönetimi döneminde devreye soktu, kendisini riske etti. Hatta onu şikayet edebilecek şekilde bakanlıklara şikayet için bizim üyelerimiz bazıları gittiler.Ve dolayısıyla ona rağmen 7 bloğumuzun iskanını bizlere verdiler. Sayın başkan bizlere yardımcı oldular.

7 Blok iskanımızı bize verdiler ama devamını da aynı şekilde bitirecekken bölge yönetiminde yönetimsel sıkıntılar çıktı ve bir çeşit diğer arkadaşlar yönetime geldiler. Ve dolayısıyla şu anda tıkanıklık baş gösterdi.Ondan dolayı biz ya bunların hepsini içinde ki planlanan projelere aykırı olan yerlerin hepsini yıkmamız lazım ve yeniden bina ve projeye uygun hale getirmemiz lazım. Bu da şu demektir. Bununla bütün üyelerimizi mağdur etmek demektir. Ama biz bunun daha kolay yolu hükümet bir yasa çıkardı. İmar Barışı yasası ve dolayısıyla biz İmar Barışı yasasına müracaat ederek bu bloklarımızın hepsini İmar Barışına sokarak sorumsuz hale getirip tapu verilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu madde budur. Saygılarımı sunuyorum.Teşekkür ediyorum.”

MEHMET TERECİ:

“Arkadaşlar burası çok önemli sayın başkan, sayın divan, sayın hükümet komiseri, sayın ortaklar. Kooperatifimizin eski bloklarımızın üzerindeki bulunan parsellerde ki mevcut iş yerleri İmar Barışı Yasasından Yönetim Tarafından değerlendirilmek isteniyor. İmar Barışı Yasası bir yıl önce başladı. Bu haziran ayında da bitti. 2019 yılının 15 Haziranda da bu bitti. Aslında İmar Barışı için kooperatif ortaklarımızdan özel bir gündem maddesi yapılarak tek maddelik bu olayı bu kadar sıkıştırmaya getirilmemesi lazımdı.

Burada ne kadar bir bedel çıktı. Bununla ilgili açıklama yok bilmiyorum ama dükkan başı 5 bin lira ve 6 bin lira gibi bir bedel ödenecek. Bakın bu son derece önemli bir konudur ve bunu iyi dinleyin. Bu İmar Barışı Yasasından dolayı dükkan başına 5 bin lira veya 6 bin lira gibi bir para ödenecek. Çünkü yapmış olduğu müracaat sonucu dükkan başına düşen bu bedeli de 30 Haziran 2019 tarihine kadar yani bu ayın sonuna kadar ödemesi gerekiyor. Bu projeler için bu ödemeler 2007 yılında eski ortaklar tarafından yapıldı arkadaşlar. Bakın bunu iyi dinleyin. Bu projeler eski ortaklar tarafından yapıldı. Bunlarla da yetinilmedi bunları da ben okuyorum burada bütün dükkanların imar ruhsatı inşaat ruhsatı 2002 yılında bire binlik, bire 5 binlik planlara istinaden Ankara gazete küpürü projelerle buranın hepsine yapı ruhsatı alındı. Bütün dükkanları için. Burada yine bir şey daha söylüyorum. Genel kurul tutanaklarında 2007-2008-2009 senesinde buradaki ortaklarımız bunların hepsinin bedellerini ödediler. Harçlarını ödediler. Burada ki bu ruhsatların bitmesinin tek sebebi yine bana kızacaklar ama üst kattaki dükkanların usulsüz şekilde ilave kat yapılmasından dolayı bu bedeller şimdi bizlere yeniden çıkartılıyor. Ben sadece sizden bir ricada bulunuyorum. Bir genel kurul tutanağını okuyum isterseniz. Hangisini isterseniz. 2008 yılında ki genel kurul tutanağı. Tamamlanan iş yerlerinin iskanları tapuların alınması, ortakların ferdileşmesi işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi. Bunları biz 2007-2008 senesinde verdik. Bu paralar bizden alındı arkadaşlar.

Ben diyorum ki bu projeleri eski ortaklar yaptı. Sadece burada bu İmar Barışı ile kalmıyor bu iş. Bunun arkasından sen imar barışına sen müracaat ettikten sonra iskan, yapı kullanım izin belgesi almak için tekrardan bu projelerden tespit yapacaksın. Burada ilave kat yapmış arkadaşlar ki bunlar 1000 metrekare. Metrekare de karar defterinde katılmış olan yerler 2000 metrekare yaptı, 2000 olan yerler 4 bin metrekare yaptı, arkadaşlar 4 bin metrekare olarak ilerde tapu çıkar mı çıkmaz mı soruyorum. Burada 4 bin metrekare olarak çıkacak tapuların ileride kat yıkılıp yapılacağı zaman metrekare artısı olduğundan dolayı burada ki arsa payına fazlasıyla iştirak olma olayı da çıkar.

Burada onun için diyorum ki biz bu bedelleri ödedik arkadaşlar. 2007-2008-2009 yıllarında biz bunları ödedik. Burada rica ediyorum. Burada çatıcılarda belirli bedelleri burada bunların masraflarını tapularımızı da bunların yüzünden alamıyoruz. Bu bedelleri de bu arkadaşlar bu bedelleri onlar ödesinler. Çatıcılır burada ki bu bedelleri ödesinler. Dersankoopun eski ve çok eski üyelerini de tekrar tekrar bu gibi ödenmiş bedellere rağmen yeni ödeme bedellerini ödemeye mecbur bırakılmasınlar.

Ve bir de yönetimden ayrıca rica ediyorum. Daha burada dükkanlarını yapmamış bile ne olan ortaklar var. Dükkanlarını yapmamış olan ortaklar var. Biz bunlardan tekrardan yatırılmış para gibi bir daha para istenmesine günah diyorum. Peki şöyle söyleyim. Satın aldıkları tarihteki kooperatifin karar defterindeki metrekare üzerinde ilave yapılan fazlalığın varsa arsa payına ve Trios ta ilerde hak talep etmeyeceğine dair buradaki çatıcıların burada bunu başkanımda iyi biliyor. Bunun için noterden çatı katları çatıcılar bu konuda kooperatife tahhüt name versinler. Bakın sonradan bunlar biz 3 bin metrekare yer aldıkta bunlar 6 bin metrekare olursa ki kanunlar habire değişiyor. Bugün burası imara müracaat etsin, 4 gün sonra burada o kanunlarla 4 bin metrekare yer sahibi olurlar. Ne satıldıysa onun sahibi olsunlar. Biz burada ortaklar olarak bütün bedelleri ödemişiz, bunları biz 2007-2008-2009 yılında. Bu maddenin eğer bu şekilde karar geçirilirse ve üst katlarda bunu ödemeyi taahhüt ederlerse oylanmasında bunun bu şekilde kabul edilmesini, yoksa bu yeniden ortaya çıkan bu bedelleri bir eski üye olarak yeniden bir bedel ödemek istemiyorum. Onun için bu konuda gereğinin yapılmasını da genel kurulun ve divanın taktirine bırakıyorum. Teşekkür ederim.”

-Maşuk Gülaçar: “Ben Mehmet beyin açıklamalarından dolayı kendisine müteşekkirim. Söylediklerinin hepsi doğrudur. Gerçekten geçmiş yönetimler sizlerden buranın iskan paralarını da tapu paralarını da almışlar. Şimdi Mehmet abiye soruyorum. Mehmet abi ben o günlerde burada üye değildim. Ama sen üyesin. Ve senin gibi kardeşlerimin bir çoğu da üyedir. Ya abi siz niye bundan sonra ki yıllarda bunları ibra ettiniz yani…Bu adamlar bu paraları aldılar, bu paraları kullandılar, yediler, içtiler, 2 milyon, 3 milyon yemek paralarını envarterden istenildi getirildiler. Niye bunları üyeler olarak o zamanlar ibra ettiniz.

Bakın biz geldiğimizden beri burada adım adım olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ve bu sorun nihayi sorundur. Bu gün arkadaşlarımız bize diyor ki tapularımız bize ne zaman verilecek. Arkadaşlar tapu yasalara göre verilir. Bu gün imar barışı yasası çıkmış, bu bir imkandır ve biz bu imkanı değerlendirerek sizlere tapularınızı vermenin yolunu açıyoruz ki, ben şahsen burada ki eski üyelerin tapusunun dağıtılmasına külliyen karşıyım. Yarın o bür gun bu insanlar eski üyelerin yerlerinin tapularını dağıt derlerse, ben emanetinizi bırakırım yeni bir yönetim gelsin ve bu mebalın altına girsin. Çünkü şu anda 679 la 682 parseller için mevcut imar artışı olmadığı halde mevcut olan yasalara göre emsalimize göre 424 bin metrekare sizlerin hakkınız varken şu anda elimizde ki iş yerleri toplam 196 bin metrekare bu şekliyle biz bu blokların tapusunu dağıtırsak aralarda ki yollar var ya iki blok arasındaki yol bırakmışlarya o yollar oralar otomatikman yol olarak değil mi başkanım oralar yol olarak oralar belediyeye ve organize sanayi bölgesine terk edilecek. Ama bu gün orada ki o yollar sizlerin arsalarınızdır. Ve oralarda sizlere iş yeri yapma imkanı burada vardır. Ve biz bunları değerlendirerek ve bütün haliyle 424 bin metrekare çıkacak projeyi çizdirdik hazırdır. Ancak bununla da yetinmedik. Bize daha önce verilmiş olan 85 bin 550 metrekare gibi iki tane yer verilmiş ve yönetimimiz bu yerlere sahip çıkmadığından dolayı bu yerleri bizlerin hakkı olan yerleri de bizden almışlar.

Ve bunu bir çeşit yok etmişler yani. Ama şu bir gerçek ki buralar dersankoop uyelerinin hakkı olan yerler dersankoopun elinden ve üyelerinden alınmış, almışlar. Bize 286 bin metrekare yer tahsis edilmişken şu anda sizin elinizde bırakılan 146 bin metrekare. Yani elinizden 140 bin metrekare yeriniz sizlerden alınmış. Dolayısıyla biz bunu organize sanayi bölgesi başkanlığına götürdük. Bununla ilgili tadilat teklifi olarak sizlerden yetki almıştık bunu verdiniz teşekkür ediyorum. Bu yetkiylede biz bunu ona göre hazırladık, ve emsali 2.40 a çıkarma teklifini götürdük orada ki yetkililer, arkadaşlar başkanımın çok büyük katkısıyla biz bunu şu anda öneri olarak Osb bunu bakanlığa iletme kararını veriyor. Ve dolayısıyla Allah nasip ederse bakanlıkta ta bizzat bakan ile de görüştüm bunu ve bunu inşallah oradan çıkaracağım, eğer oradan bunu 2.40 emsal alırsam, sizlerin bu yerleri bu şekilde de 700 bin metrekareye çıkacak.Ama bu gün mevcut olan iş yerlerinizde sizin kiracılarınız ruhsat alamamakta, bunu aşabilmenin tek yolu da ben sizlerin paralarınızı harcama niyetinde de değilim ama bunu açabilmenin tek yolu imar barışına sokulmasıydı. Evet Haziran ayının 15-16 sında son gündü. Ve son gün ben mecburen imar barışına müracaat ettim, parasını yatırıp yatırmama kararı şu anda sizdedir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.”

-Divan:Gündemimizin 9.maddesini görüştük. Bu 9.maddede yönetim kurulu imar barışı yasası kapsamında değerlendirilerek müracaat edilmesini ve ilgili bedelin yatırılması yetkisini sizden talep ediyor, kabul edenler, etmeyenler, sayılıp divana bildirilsin. Gündem 18 red oya karşılık 235 oy ile kabul edilmiştir.

-Maşuk Gülaçar: Arkadaşlar bir maddemiz kaldı burada durun onu da bitirelim.

-Divan:Gündemimizin 10.maddesi.Bunu da açıklar mısınız

-Maşuk Gülaçar: “Son maddeye geldik Allaha hamt olsun. Şimdi Allah izin verirse son maddemiz kooperatimizin envanterine kayıtlı araçların satışı ve kooperatifimize gerektiğinde araç alınması ve Trios 2023 projesinin alt yapı masraflarının, temizlik araçlarının alımı kalan komple idareleriyle İstanbul ikitelli Osb taahhütlerin yerine getirilmesi…

Bu madde şudur arkadaşlar. Bizim elimizde şu anda iki tane aracımız var Bu araçlar döküntü ve perişan vaziyette. Kullanılmıyor, hurda niteliğine dönecek. Elimizden bir an önce çıksın. Arkadaşlar bu araçları satalım. Bir tane gezici bir araç alalım diye düşünüyoruz kooperatifimiz için. Yeni bir model olsun. Eski araç sanayiden çıkamıyor, işe de yaramıyor şu an bu araç. Birde yakıt tüketimleri çok fazla olan araçlar bunlar. Bunları elimizden çıkaralım ve daha az gideri olan araç alalım diye düşündük.

Bunun dışında ikitelli organize bölgesinde ki Trios 2023 projemizin oradaki bazı şeyler vardır. Nedir ismi demirbaşlar var, orada yapılacak olan güvenlik önlemlerinin bariyerleri var. Şunlar var bunlar var. Bu yatırımlar için şu anda sizler adına Osb ye ödeme yapmak istiyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun.”

-Divan: Bu madde ile ilgili söz isteyen var mıdır arkadaşlar. Olmadığına göre 10.maddeyi sizlere gönderilen gündem dahilinde oylarınıza sunuyorum. Evet arkadaşlar kabul etmeyen var mıdır.Onuncu madde 3 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Arkadaşlar gündemimizin 11.maddesi dilek temenniler maddesine geldik.Kim ne söz istiyorsa vereyim. Söyleyeceğini söylesin. Sonra da yönetim kurulu başkanımız genel kurul hakkında bir teşekkür konuşması yapsın.Konuşmak isteyen olmadığına göre başkan teşekkür konuşması yapın.

-Maşuk Gülaçar:”Çok değerli dersankoop üyeleri, gönül isterdi ki burada tek yürek, tek yumruk olunsaydı.Ama olmuyor.Gerçekten biz burada çok iyi çalışıyoruz. Ve sizler için gayret sarf ediyoruz. Gönül isterdi ki gerçekten sıkıntı olmadığı halde bunu bile bile burada ki insanlar belirli birileri burada bir sıkıntı olduğunu göstermeye çalışmasalardı. Bu da bizi gerçekten huzursuz ediyor, rahatsız ediyor. Biz doğru hizmet vermek istiyoruz. Ve bunun içinde sizlerden taahhüdünü aldık ve dolayısıyla ben ve yönetimimize olan güven ve desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ve tapularınızı şu anda elinize vermeye çalışacağız, saygılar sevgiler sunuyorum.”

-Divan:Kurulumuzun gündem maddeleri bitti.Değerli üyeler, hepinize sabrınız için teşekkürler ediyorum. Bu genel kurulun sizlere hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allaha emanet olun, sağ olun, var olun.”

Haber:Turkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu