Başkan Fazlı Eroğlu, İkitelli Osb”ye Önemli Projeler Sundu

Enkoop Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Eroğlu İkitelli Osb”nin yeni Yönetim Kadrosunu Adeta Projeye Boğdu

 İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin Genç Başkanlarından Enkoop Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harita Mühendisi Fazlı Eroğlu, İkitelli Osb”nin yeni dönemiyle oluşan 11 Kişilik Yönetim Kuruluna İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Bölge Başkanlığının sürdürülebilir yönetişimi adına bölge başkanlığına son derece önemli projeleri hayata geçirilmesiyle dileği ile Bölge Başkanlığına sundu.

Enkoop Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harita Mühendisi Fazlı Eroğlu tarfından kaleme alınan ve İkitelli Osb Başkanlığına sunulan projeler şu başlıklar ve açıklamaları içeriyor.

 

İKİELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN PROJE ÖNERİLERİ

 İOSB”DE YAPILABİLECEK PROJELER

1-İOSB Web Sitesinin çok dilli uluslar arası site konumuna getirilmesinin sağlanması:

Bu Web Sitesinin;

-Kooperatif Bazlı,

-Şirket Bazlı,

-Ürün Kategorisi Bazlı altlıkların oluşturulması ve Sanayicilerin İkitelli Osb”nin ortak sitesinde yer almalarının sağlanması.

2-Bilgisayar Ortamında Sanal Fuar Sisteminin Kurulması

3-İnternet Üzerinden müşteri istek, şikayet, öneri hattının kurulması ve formlarının düzenlenmesi

4-Başakşehir İşadamları ve Bürokratlar derneğinin kurulması (Cila ve Nikelajcılar Kooperatifi ile  Özak Tekstil Arassındaki alanda dernek merkezi projesinin geliştirilmesi ve yapılması)

5-Kent Bilgi-Coğrafi bilgi Sisteminin kurulması. Sanal ortamda Osb”nin içerisine gezinmenin sağlanması. Bu sistemin Web sitesiyle entegrasoyunun sağlanması

6-Kooperatiflerden sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren raporların istenmesi ve çözüm odaklı çalışmaların sağlanması

7-Kooperatiflerin içerisinde bulunan kamuya terkin edilmiş alanların kooperatiflere kazandırılması için gerekli araştırmaların, plan tadilatlarının ve imar uygulamalarının yapılması

8-İkitelli Osb”nin plan,proje ve fiili durumlarının araştırılması,karşılaştırmalarının yapılması ve raporlanması, mevzuat durumuna göre İkitelli Osb için yeniden planlamanın yapılması ve uygulanmasının sağlanması ( Kentsel ve Mekansal planlamanın yapılması)

9-720 Ada ve 1355 Adada yer alan sosyal tesis binasına ait proenin tetkik edilerek ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirilerek yatırımına başlanmasının sağlanması, Pik Dökümcülerin yanındaki arazinin bir üniversiteye verilerek (Meslek Yüksekokulu açılması için) Sosyal tesis binasının yaptırılmasının sağlanması / Kat karşılığı gibi.Bu konuda bir üniversite ile işbirliğine gidilerek arsa bizden yatırım üniversiteden ortak proje geliştirilmesinin sağlanması)

10-Enerji Proje ve  yatırım biriminin kurulması. Kendi elektriğimizi üretebilmek İkitelli Osb”deki yapıların çatılarında vya başka mekansal alanlarda gerekli çalışmalaın yapılması, Güneş enerjisi sistemleri (Ges) ve Hidroelektrik sistemleri (Hes) üzerinde gerekli roparlamaların yapılması ve kararların verilmesi.

11-Nakliye için ikitelli Osb”ye gelen Tır kamyon gibi araçların park yeriyle ilgili çalışmaların yapılması. Mahmutbey Kavşağının altında olabilirlir mi?

12-Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurulması

13-Kütüphane kurulması

14-Daimi Fuar alanları ve satndlarının kurulması

15-İthalat ihracat bilgilendirme biriminin kurulması, dış ticaret müşteşarlığı ile işbirlilğine gidilmesi.

16-Kredilendirme ve değerleme biriminin kurulması, bankalarla işbirliğine gidilerek gerekli anlaşmaların yapılması

17-Çıkan teşviklerden sanaiycinin azami derecede istifade etmesinin sağlanması

18-Toplu hammadde alımı ve Pazar araştırmaları biriminin kurulması (Kümeleşme biriminin kurulması)

19-Ortak makine alımı ve ortak makine kullanılmasını sağlayan birimin kurulması (Kümeleşme biriminin kurulması)

20-Hosting merkezinin kurulması

21-İşverenler kulübü gibi kulüpler kurularak ortak mahfildeki insanların tecrübelerini paylaşması, birbirlerinden yararlanmalarının sağlanması, sosyal gelişmişliklerinin geliştirilmesinin sağlanabilir hale getirilmesi

22-Sanayicimiz tarafından üretilen ürünlerin tasnif ve gruplandırılmasının yapılarak aynı gruptaki işletmelerin güçbirliği yapmalarının sağlanması (Kümeleşmelerin sağlanması)

23-Ortak Güvenlik Merkezinin kurulması

24-Sorun ve şikayetlerin bildirilebileceği beyaz masanın kurulması

25-Sosyal içerikli projelerin araştırılması, uygulanması veya uygulanmasının sağlanması (Yaz aylarında geniş çaplı piknik gezileri düzenlebebilir, Satranç, Briç, tavla gibi zeka oyunlarıyla ilgili turnuvalar düzenlenebilir)

26-Yasal Mevzuatları takip biriminin kurulması

27-İkitelli Osb”yi tanıtıcı medyatik haberlere konu olunmasının sağlanması

28-Aylık eğitim programlarının düzenlenmesi(İmmib/İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) gibi.

29-İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) nin tarihçesinin kitabının hazırlanması

30-Fuar organizasyon biriminin kurulması

31-İstihdam Ofislerinin kurulması -4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile

32-Bilgi ve İletişim teknolojileri merkezinin kurulması

-Baölgemizdeki firma mve sektörlere sanal ortamda hizmet verilmekinin sağlanması

-Üyelerin üretim gücünün dış pazarlara açılmasının sağlanması

-İkitelli Osb”deki sektörlerin,firmaların,firma ürünlerinin, iletişim bilgilerinin küresel enformasyon ortamına sunulması

-Üyelerimize üretim alanlarına yönelik yeni iş ve yatırım olanaklarının sunulması

-İkitelli Osb hizmetlerinin, projelerinin duyurulması ve bölgesel haberleşmenin sağlanması

33-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

-İkitelli Osb başkanlığına ait aylık süreli yayın olan olacak olan gazetenin yayımlanması

İkitelli Osb”ye ait gazete, web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bölge etkinliklerinin haberlerinin yayımlanması, KOBİ başarılarının ve OSB projelerinin tanıtılması

-İkitelli Osb üyelerine yönelik duyuru ve bilgilendirme akışının düzenli olarak sağlanması, İkitelli Osb”nin basın sektöründe doğru ve etik değerler çerçevesinde sunulması

-İkitelli Osb”nin kurumsal iletişim yönetiminin gerçekleştirilmesi

-İkitelli Osb”nin kurumsal yayınlarının 8Katalog, broşür, hertürlü tanıtım materyalleri) metin ve görsellerin düzenlenmesi

34-Çevre ve güvenlik hizmetleri biriminin kurulması

-Çevre konuları ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması, cadde,bulvar ve sokak temizliklerinin yapılması,çevresel uygunsuzluklara müdahale edilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi, Afalt yenileme,asfalt yama ve yol yapımı çalışmalarının yapılması, Bölgie içerisnde bulunan tüm yeşil alanların sulanması, bakım ve temizliğinin takibi,kontrollerinin yapılması, atık yönetiminin sağlanması, Atık Kağıt geri dönüşüm Projesi ile atık kağıtların geri dönüşüme gönderilmesi, Atık Pillerin Ayrı toplanması Projesi ile atık pillerin geri dönüşüme gönderilmesi, Katı atık toplama takibi, Yağmursuyu ızgaraarının temizliğinin yapılması, karla mücadele hizmetlerinin verilmesi, Yaz aylarında ilaçlama faaliyetlerinin yapılması, Gece ve gündüz güvenlik hizmetinin verilmesi

35-Yeni bir Osb”nin planlanması ve yer tespitinin yapılarak projelendirmelerinin tamamlanması . Bu alanda yapılan öceki çalışmaların değerlendirilmesi.

36-İstanbul Ticaret Odası”nda ve İstanbul Sanayi Odası”nda İkitelli Osb”nin etkinliğinin artırılması doğrultusunda gerekli çalışmaların başlanması, Oda Başkanları neden Osb”mizden de olmasın…

37-Osbük bünyesinde Temsil edilmenin sağlanması

38-Eğitimde ve üretimde üniversite sanayi işbirliğinin aktif hale getirilmesinin sağlanması

39-İosb Vakfının kurulmasının sağlanması. Eğitim,Kültür Teknoloji…

40-Sesbest bölgede İosb Bünyesinde bir A.Ş.(İlerde Holdingleşebilecek) kurulmasının sağlanması

41-İnternet üzerinden radyo ve televizyon yayınının sağlanması

42-Merkezi telefon sisteminin (Centrex) kurulması, Teleon kurumlarıyla işbirliği yapılarak daha ucuza telefon kullanımlarının sağlanması

43-Doğalgaz  dağıtım yetkisinin alınması

44-Hak eden ithalatçı sanayicilerimize yeşil pasaport alınmasının sağlanması

45-İkitelli Osb Spor Kulübünün kurulması.(Futbol, Basketbol, Masa tenisi, Bilardo, Satranç, Tavla gibi branşlarda turnuvaların düzenlenmesi)

46-Teknoloji ve Ar-Ge biriminin kurulması

47-İmalatta, İhracatta, Teknolojik yeniliklerde öncü şirketlere ödüller verilmesinin sağlanması

48-Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın yurtdışı gezilerine sanayicilerimizin iştirak etmelerinin sağlanması

49-Belirli bir bedel üzerinde yapılacak ihalelerin herkese açık bir ortamda yapılmasının sağlanması

KURULABİLCEK ÇALIŞMA KOMİSYONLARINDAN BAZILARI (Bu komisyonlar resmileştirilmeden de kurulabilir)

-Hukuki konuları inceleyecek ve çözümler üretecek HUKUK KOMİSYONU

-Teknik konuları inceleyecek ve çözümler üretecek TEKNİK KOMİSYON

-Çevre konularını inceleyecek ve çözümler üretecek ÇEVRE KOMİSYONU

-Enerji konularını inceleyecek ve çözümler üretecek ENERJİ KOMİSYONU

-İthalat rejimini inceleyecek ve alternatifler sunabilecek İTHALAT KOMİSYONU

-İhracat rejimini inceleyecek ve alternatifler sunabilecek İHRACAT KOMİSYONU

-İkitelli Osb”de sanayicimiz tarafından üretilen ürünlerin tasnif-gruplandırma ve kalite araştırmasını yapacak ÜRÜN BELİRLEME KOMİSYONU

-Ulusal ve Uluslar arası fuar ve sergi çalışmalarını araştıran veya bu alanda fuar ve sergi düzenlenmesini organize edecek FUAR VE SERGİ KOMİSYONU

-İkitelli Osb içerisindeki sanayicinin yuriçi ve yırtdışından talep edeceği makine ve teçhizatlarına alınabilirliğini ve en uygun şekle alınmalarını sağlayacak piyasa araştırmalarını yapacak ve ithalat rejiminden, hibe ve muafiyetlerden istifade ettirecek MAKİNE TEDARİK KOMİSYONU

-İkitelli Osb içerisindeki sanayicinin yurtiçi ve yurtdışından talep edeceği hammaddenin toptap ve en uygun şeilde alınmasın sağlayacak piyasa araştırmalarını yapacak ve ithalat rejiminden ,hibe ve muafiyetlerden istifade ettirecek HAMMADDE TEMİNİ KOMİSYONU

-Sanayicilerin sorunlarının ve isteklerinin araştırılması ve çözümlemeler için gerekli komisyonlara havale edilmelerinin sağlanması

-İstatistik açıdan veri toplama ve toplanacak verileri değerlendirerek bilgisayar ortamına aktaraılarak bu verilerin her alanda kullanılmasını sağlayan İSTATİSTİK KOMİSYONU

-Devletin kurum ve kuruluşlarında veay siyasi partilerle aşılabilecek ilerle ilgili olarak bu işlerin hızlandırılması ve istenilen sonuca varılabilinmesi için KOORDİNASYON KOMİSYONU

-Usta-Çırak eğitimlerinin verileceği eğitim atölyelerinin kurulması veya var olan harici eğitim birimlerinden istifade edilmesinin sağlanabileceği ve meslek lisesinin kurulmasını sağlaycak EĞİTİM KOMİSYONU

-Kredi,hibe ve muafiyetlerin araştırılmasını ve sanayici lehine uyarlanmasını sağlayan KREDİ HİBE KOMİSYONU

-Yeni sanayi alanlarının bulunması,kurulması ve sanayicinin konut ihtiyacının karşılanması noktasında ucuz arsa temini için EMLAK KOMİSYONU

-İthalat,ihracat, Vergi, SGK,Kredi,Hibe,Kosgeb, Dış Ticaret ve benzeri konularda bilgilendirme toplantıları ve seminerler verebilecek, düzenleyecek, MEVZUAT KOMİSYONU

 

ANILAN BU KOMİSYONLAR TEKNOLJİ VE İLETİŞİM BİRİMİ ALTINDA TEK ÇATIDA TOPLANABİLİR:BU KOMİSYONLARDA PROFESYONELLERİN DIŞINDA ÇALIŞACAKLARA ÜCRET ÖDENMESİNE GEREK YOKTUR.

Bu komisyonlardan bazıları kurulmasa dahi bu konular İOSB”nde gündem maddeleri yapılarak bunlar üzerinde gerekli çalışmalaın yapılması gerektiğine inanıyorum.

 

İkitelli OSB BÜNYESİNDE KURULACAK HOSTİNG SİSTEMİ SAYESİNDE

-İOSB kendi içerisinde oluşturacağı bir Hosting alanı içerisine Kooperatiflerin tamamına ve ortak işletmeler web sitesi alanları tahsis edilecektir.

-İOSB”nin kuracağı pazarlama ve tanıtım web sitesi sayesinde

-Kooperatiflerdeki işletmelerin ürettikleri ürün yelpazesine göre gruplandırması yapacaktır

-Ana Web sitesi içerisinde her işletmeye kendisini ve ürünlerini tanıtacak site alanı tahsis edecektir

-Her işletmenin kendisine has web sitesini kurmasına yardımcı olacaktır.

-Web sitesi içerisinde meslek grupları sınıflandırılmasının yapılması yanı sıra yurtiçi pazarlama ve yurd dışı pazarlama yapan şirketlerin belirlenmesi yapılacaktır.

-Pazarlama ve tanıtım sitesi sayesinde yurt içi ve yurt dışı fuarlarda bir stantan sitedeki ürünlerin tanıtımı internet aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Ürünlerin fuar alanına gitmeden de tanıtımları daha ekonomik bir şekilde yapılmış olacaktır.

-Yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlarında ,yurt dışı benzer işletmelerle yapılacak iş birliklerinde iİkitelli”nin gücü firma basında değil genel bazda ve geniş yepazeli ürün basında tanıtılmış olacaktır.

-Bu sistem sayesinde İkitelli Osb”nin ve Osb”deki sanayicilerin Pazar ağları genişletilmiş olacaktır.

İOSB”NİN VE KATILIMCILARIN ORTAKLARI OLACAĞI ANONİM BİR VEYA İKİ ŞİRKETİN KURULMASI SAĞLANARAK: (İthalatçı ve İhracatçı olmak üzere)

-Kooperatiflerin içerisinde yer alan ve aynı işi yapan işletmeler belirlenerek makine ihtayaçlarının ortak karşılanabilmesi için komisyonlardan çıkacak raporların uyarlanmasını sağlayacak.

-Branş mesleklerin ortak ham madde ve mamul alımlarının tek elden ve daha ucuza alınması doğrultusunda komisyonlardan çıkacak raporların uyalanmasını yaratacaktır

-Dış ticaret müsteşarlığıyla girişilecek ortak çalışma sayesinde yurt dışından talep edilecek mamuller takip edilerek şirket aracılğı ve komisyonlardan çıkacak raporlar doğrultusunda sonuçlandıracak.

-Kobilere yurt içi ve yurt dışı kaynaklarından kredi,hibe noktasında desteklerin temin edilmesi için komisyonlardan çıkacak raporların uyarlanmasını sağlayacak.

-Büyüyen işletmelere yeni yatırımlar yapmaları için yeni sanayi alanlarının bulunması organize edilebilir.

-Görsel ve yazılı basından haber niteliği oluşturabilecek oluşumlar (aktiviteler) sağlanabilir. İkitelli Osb”nde bulunan sanayicilerin katılımlarıyla ortak reklam ve tanıtımların yapılması sağlanabilir.

-Tek elden İkitelli”nin genel tanıtımı için reklamlar hazırlanarak medyaya servis edilebilir.

-Kaliteli üretimin yapılması sağlanarak rekabet gücünün artırılması temin edilecektir.

-İşinin uzmanı profesyonel kişilerle çalışmanın alt yapısının hazırlanması.

YAPILABİLECEK DİĞER ÇALIŞMALAR

-Kaliteli insan yetiştirilmesi için sanatsal alanda ustaların, kalfaların ve çırakların gerekli ve yeterli eğitimlerden geçirilerek kendilerine belge verilmesinin sağlanması

-İşini bilen kaliteli işverenlerin ve dolayısı ile işletmelerin oluşturulması için işletme sahiplerinin, işletme müdürlerinin veya yetkililerinin üretim ve pazarlama teknikleri konularında eğitimlerinin sağlanması

-İş yeri temizliği, çalışma koşulları, can gvenliği, üretim verimliliği,hırsızlıklara karşı alınması gereken tedbirler gibi ve benzeri alanlarda eğitimlerin verilmesi

-Sosyal ilişkiler, diyalglar ve yardımlaşmalar alanlarında işletmelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması, Bu işlem bir yerde komşu komşusuna muhtaçtır deyiminin içeriğini dolduracağı gibi,komşunun kim olduğu (Hırsız mı?Kaçakçı mı?dolandırıcı mı?) gibi olumsuzlukların da önüne geçilmiş olunacaktır.

-Kurulacak komisyonlara gerek görülürse yönetimin haricinde katılımın sağlanması uygun olacaktır.

-Ustalar kulübü,Kalfalar Kulübü, Çıraklar Kulübü, Gençlik Kulübü, İşverenler Kulübü gibi Kulüpler kurularak ortak mahfildeki insanların terübelerini paylaşması,birbirlerinden yararlanmalarının sağlanması,sosyal gelişmişliklerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

-Kooperatiflerin mevcut v yapılacak olan sosyal ltesisler içerisinde yukarıda yazılanlara hizmet verebilecek birimlerin oluşturulması sağlanabilir

-İOSB içerisinde yer alan sağlık birimlerinin tanıtılması için yollara tabelalar veya bez afişler konulabilir

-İOSB ve Birlik dergilerinde yer alacak haberlerin daha etkileyii olması, derginin okunan bir dergi olmasının sağlanması, İOSB”nin dışında devlet korumlarında ki yetkililer tarafından  okunduğunda üzerine düşünecekleri yazıların yer almasının sağlanması gerekir. Haber ve röportajların yanı sıra sorunların anlatıldığı, çözüm yollarının ortaya konulduğu yazıların yer alması gerektiğini düşünüyorum.

-Yaz aylarında geniş çaplı piknik gezileri düzenlenebilir.

-Satranç, Briç,Tavla gibi zeka oyunlarıyla ilgli turnuvalar ve sosyal aktiviteler düzenlenebilir.

ORTAK AKIL, GÜÇLÜ İRADE, GÜLÇÜ DAYANIŞMA OLURSA YAPILACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ OLUR

12.3.2019

Mühendis Fazlı EROĞLU

Haber Güncelleme:Turkiye Esnaf Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu