•  
  •  
Son Dakika
19 Nisan 2018 Perşembe

Künye

01 Ocak 2010 Cuma, 23:51

   Türkiye Esnaf Gazetesi ve Gazete Yerel Künye Bilgileri

turkiye-esnaf-gazetesi-logoso1

Türkiye Esnaf Gazetesi – Gazete Yerel Adına

İmtiyaz Sahibi
Ajans-E/Rasim ŞİMŞEK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
Genel Yayın Yönetmeni
Rasim ŞİMŞEK

simsekrasim@gmail.com

rasimsimsek@yahoo.com.tr

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Nihat ALTINTAŞ

YAYIN KURULU

Nusret ÖKSÜZ

Rasim ŞİMŞEK

 Nihat ALTINTAŞ

Oguz ŞAİR

Hüseyin BUÇAN

Özgür ÖZDEMİR

HABER MERKEZİ

Nüsret ÖKSÜZ

Nihat ALTINTAŞ

Rasim ŞİMŞEK

Oguz ŞAİR

Nejla YAPICI

Esra KEMALOĞLU

Selma KARAKAŞ

Aslı TAYFUN

Oktay BİLİCİ

HUKUK DANIŞMANLARI

Av.Halis YILDIRIM

Av.Resmiye GÖÇ

Av.Dursun İZCİ

WEB-BİLİŞİM

Gebit Bilişim Hizmetleri

Sentez Bilişim Hizmetleri

WEB-GRAFİK TASARIM

Özgür ÖZDEMİR

Berkem TAKAK

Güler SÜNGÜ

Aslı TAYFUN

ADRES İRTİBAT

Adres1: Tevfikbey Mah.1.Aslan Sok.No:3/1 Küçükçekmece / İstanbul / Türkiye PK:34295

Tel/Faks: +90 212 541 17 83   E-Posta: info@turkiyeesnafgazetesi.com

Adres2: Ziya Gökalp Mahallesi, Triko Dokumacıları Sanayi Sitesi No:49, İkitelli Osb/Başakşehir/34490 İstanbul

Tel/Faks:+90 212 470 00 03 / +90 212 696 90 20

LOGO: Turkiye Esnaf Gazetesi / Gazete Yerel

Türkiye Esnaf Gazetesi ve Gazete Yerel Adına Aşağıda Yazılan Gazetecilik Meslek Etik İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

1-Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır.

2-Gazeteci, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamalıdır.

3-Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayrılmalıdır.

4-Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.

5-Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilmemelidir.

6-Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanmamalı, bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılmamalıdır.

7-Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır.

8-Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmamalıdır.

9-Tıp alanında, doğruluğu bilimsel düzeyde kanıtlanmamış yöntem ve ilaçların kullanılmasını teşvik etmeye yönelik yayın yapılmamalıdır.

10-Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkili kişinin ve hastanın (onun izin veremeyecek durumda olması durumunda yakınının) izni olmaksızın, hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.

11-Tekzip ve cevap hakkına saygı gösterilmelidir.

12-Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalıdır.

13-İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır.

14-Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir haber kaynağının verdiği bilgi ve belgenin yayımlanacağı tarih konusundaki tercihine uymalıdır.

15-Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapılmamalıdır.

16-Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmamalıdır.

17-Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir.

18-Gazeteci, mesleki saygınlığa gölge düşürecek türden etkinliklerden ve görevlerden uzak durmalıdır.

19-Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilmemelidir.

20-Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermelidir.

21-Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.

22-Özel yaşamın gizliliği esastır. Üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik yapılmamalıdır.

23-Gazeteci, gizlilik sözü verdiği haber kaynağını açıklamamalıdır. Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı durumlarda gizlilik ortadan kalkar.

24-Gazeteci, haberde yapılan yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.

25-Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam saptırılmamalıdır.

26-Üstün kamu yararı olmadıkça, gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve benzeri yöntemlerle haber araştırmaktan kaçınılmalıdır.

27-Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamalıdır.

28-Haber formatına bürünmüş reklamlarda, bu yayınların reklam olduğu açıkça belirtilmelidir.

29-Gazeteci, bir haberin yayımlanması veya yayımlanmaması karşılığında maddi veya manevi çıkar peşinde koşmamalıdır.

30-Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen gösterir.

Türkiye Esnaf Gazetesi ve Gazete Yerel Web Sitesinin Özel Notu:

1-TÜRKİYE ESNAF GAZETESİ – GAZETE YEREL HABER SİTESİNDE YAYINLANAN HABERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HABERİN MAHRECİNE AİTTİR

2-TÜRKİYE ESNAF GAZETESİ – GAZETE YEREL HABER SİTESİNDE YAYINLANAN YAZAR YAZILARINDAN, YAZARLARIN KENDİSİ SORUMLUDUR.

3-Türkiye Esnaf Gazetesi – Gazete Yerel Haber Sitesi, kendine ait logosu ile 2008 yılından beri yerel gazetecilik ve internet gazeteciliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye Esnaf Gazetesi, Diğer “…………Esnaf ” adlarıyla gazete ve internet haberciliği ile gazetecilik adı altında yapılan yayınlarla ve yayıncılarıyla ticari ve hukuki hiçbir bağı yoktur.

Gazetemizin ve İnternet haber sitemizin farkı kendine ait kullandığı özel logosudur.

Bölge Temsilciliklleri ile ilgili gelen talepler degerlendiriliyor ve alınacak kararlar ilgililere iletilerek haber kaynaklarımızdan da gerekli bilgiler yayınlanacaktır. Ayrıca Koşe Yazarı olmak isteyenler ile Künyemizde yer almak isteyenlerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm okur ve haber sitemizi takip edenlere önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Türkiye Esnaf Gazetesi Adına

Rasim ŞİMŞEK

Rasim ŞİMŞEK ÇGD, EGD ve İYGAD Üyesidir

GÜNDEM
İkitelli Osb”nin Afrin”e Destek Tır”ı Törenle Uğurlandı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin sanayici ve iş adamları,Afrin’de canları pahasına mücadele veren Mehmetçikleri...

Sefaköy Sanayi Sitesi Olagan Genel Kurulu Yapıldı

Sefaköy Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu İkitelli OSB Başkanlık binası Salonunda İkitelli Osb...

İkitelli OSB Öz Yönetim Dedi Güncel

İkitelli Osb Olağan Genel Kurulu Öz Yönetime Geçme...

Nihat Tunalı Başkanlarla Kahvaltılı Toplantıda Buluştu Güncel

İosb Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı 7...

BEĞENİLENLER
İkitelli Osb”nin Afrin”e Destek Tır”ı Törenle Uğurlandı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin sanayici ve iş adamları,Afrin’de canları pahasına mücadele veren Mehmetçikleri...

Sefaköy Sanayi Sitesi Olagan Genel Kurulu Yapıldı İosb Sefaköy Sanayi Sitesi

Sefaköy Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu İkitelli OSB...

AB Vatandaşlığı Başvurularında Türkiye 5.Sırada Ab haberleri

2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık bir milyon...

Urfalı Kucukcekmeceliler Sıra Gecesinde Buluştu Kucukcekmece Haberleri

Küçükçekmece Belediyesi Şanlıurfa Sıra Gecesi’ni ve sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi Zekeriya Ünlü’yü...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz